big-K24-min

Wpis do rejestru BDO – kogo obowiązuje?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Wpis do rejestru BDO – kogo obowiązuje?

Salon fryzjerski, warsztat samochodowy, drukarnia i gabinet lekarski – to tylko niektóre z wielu firm, które muszą mieć obowiązkowy wpis do rejestru BDO. Za brak wpisu lub nieprawidłowe gospodarowanie odpadami grożą surowe kary, nawet do 1 mln zł. Sprawdź, czy musisz zarejestrować się w BDO i jak to wygląda w praktyce.

Elektroniczny rejestr bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO – Baza danych odpadowych) działa już od stycznia 2018 r. Został on wprowadzony przez Ministerstwo Środowiska w celu przeciwdziałaniu nieprawidłowościom, które pojawiają się w sektorze gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2020 r. w rejestrze tym uruchomiono nowy moduł – ewidencja i sprawozdawczość.

Obowiązkowy wpis do rejestru BDO

W BDO znajdują się informacje o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. W praktyce oznacza to, iż do systemu powinni zostać wpisani wszyscy podatnicy, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów
  • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy więc wszystkich podatników, którzy wytwarzają odpady, niezależnie od wielkości firmy. Oznacza to, iż nowy wymóg obejmuje m.in. warsztaty samochodowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, gabinety lekarskie, szpitale, firmy budowlane, zakłady produkcyjne, a nawet zwykłe warzywniaki wydające klientom torebki foliowe. Rejestracja w BDO jest obowiązkowa dla każdego przedsiębiorcy wytwarzającego śmieci, które nie są zwykłymi odpadami komunalnymi.

Wpis do rejestru BDO – zmiany w praktyce

W poprzednim stanie prawnym przedsiębiorca wytwarzający odpady, takie jak np. opakowania foliowe, kartony, tonery do drukarek, puszki po farbach czy szamponach, oleje itp. podpisywał umowę z firmą wywożącą śmieci, która je zabierała, a co się z nimi działo dalej – to przedsiębiorcę nie interesowało. Od 1 stycznia 2020 r. musi on prowadzić ewidencję odpadów. Konieczne też jest wystawianie kart ich przekazania. Oczywiście wcześniej trzeba zarejestrować się w BDO.

Wszystkie czynności związane z ewidencją odpadów wykonujemy elektronicznie. W systemie trzeba wprowadzamy karty przekazania odpadów ze wskazaniem firmy, która je przejęła. W praktyce czynność ta musi być wykonywana przy każdym odbiorze odpadów, np. co tydzień. Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku umieszczania numeru BDO na wystawianych fakturach i paragonach.

Kary za brak rejestracji w BDO

Jeśli podatnik nie dopełni obowiązku rejestracyjnego, od 1 stycznia 2020 r. nikt nie odbierze od niego odpadów. Grożą mu też wysokie kary. Inspektorat Środowiska zapowiedział bowiem wzmożone kontrole – z karą muszą liczyć się nie tylko firmy, które pomimo obowiązku nie dokonały wpisu do rejestru BDO, ale też te, które gospodarować będą odpadami niezgodnie z danymi określonymi w tym wpisie. Karane będzie też bezprawne wykreślenie wpisu z rejestru BDO.

Za każdą nieprawidłowość w tym względzie może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. do nawet 1 mln zł. Ponadto sąd może wymierzyć dodatkowo karę aresztu lub grzywny.

Wniosek o wpis do rejestru BDO można składać online. Należy do niego dołączyć uwierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej. Opłata ta wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla podmiotów nieposiadających statusu mikroprzedsiębiorców. Przy czym obowiązek jej uiszczenia dotyczy wyłącznie przedsiębiorców wprowadzających pojazdy, baterie lub akumulatory, wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli, producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań, a także wprowadzających na terytorium kraju opony, oleje smarowe oraz produkty w opakowaniach.

Szczegółową listę podmiotów, które muszą posiadać wpis do rejestru BDO, procedurę dokonania rejestracji, a także warunki skorzystania ze zwolnienia z nowego obowiązku można znaleźć na oficjalnej stronie BDO Baza danych osobowych bdo.mos.gov.pl

Jeśli zależy Ci na sprawnym wystawianiu Faktur VAT to sprawdź program do faktur.
Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *