big-K24-min

Biała lista podatników VAT – nowe przepisy i kary

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Biała lista podatników VAT – nowe przepisy i kary

W teorii miało być prościej, w praktyce pojawił się dodatkowy obowiązek i kary za jego nieprzestrzeganie. Biała lista podatników VAT to nowy wykaz, zawierający m.in. statusy VAT i numery kont bankowych podatników. Sprawdź, z czym od 1 stycznia 2020 r. wiąże się pomyłka w tym zakresie i jak uniknąć przykrych konsekwencji.

Biała lista podatników VAT funkcjonuje już od 1 września 2019 r. Ten nowy wykaz łączy w sobie dane z kilku rejestrów, m.in. rejestru podatników, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, a także podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub którzy zostali wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT. Znajdują się tam również dane wszystkich czynnych podatników VAT.

Biała lista podatników VAT – pomoc dla firm?

Zastąpienie dotychczasowych kilku wykazów jedną, białą listą podatników VAT, docelowo ma ułatwiać przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów. Dane te są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka . Białą listę można też sprawdzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Biała lista podatników VAT zawiera wiele ważnych danych o podmiocie gospodarczym. Oprócz podstawowych informacji dotyczących firmy, znajdziemy w niej m.in. status VAT, daty zarejestrowania i wyrejestrowania na potrzeby tego podatku itp. Na podstawie podanych w niej danych zweryfikujemy też poprawność numeru rachunku bankowego podanego na fakturze otrzymanej od sprzedawcy czy usługodawcy.

Nowy obowiązek – weryfikacja numeru rachunku

Wraz z przepisami dotyczącymi białej listy podatników VAT, wprowadzone zostały regulacje dotyczące każdorazowej weryfikacji poprawności numeru rachunku bankowego, na który przelewana jest należność. Nabywca ma prawo uregulować swoje zobowiązanie wyłącznie na rachunek sprzedawcy określony w wykazie. W praktyce oznacza to, iż w dniu dokonania przelewu nabywca musi sprawdzić, czy numer rachunku, na który wykonuje przelew, jest zgodny z numerem znajdującym się w białej liście podatników VAT.

Obowiązek ten ma ukrócić nieuczciwą praktykę, w której przedsiębiorcy podają na fakturach rachunki inne niż te zgłoszone w CEIDG jako prowadzone w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Przy czym nowy wymóg dotyczy wyłącznie transakcji na łączną kwotę przekraczającą 15.000 zł. i obejmuje tylko czynnych podatników VAT.

Kary za wykonanie przelewu na niewłaściwy rachunek

Podatnik, który wykona przelew na rachunek inny niż podany w białej liście, nie będzie mógł zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Konieczne więc będzie odpowiednie pomniejszenie tych kosztów, a jeśli nie jest to możliwe – zwiększenie przychodów.

Zmiany zostały wprowadzone na gruncie obu ustaw o podatku dochodowym – zarówno ustawy o PIT, jak i ustawy o CIT. Przewidziano jednak możliwość uchronienia się przed tymi konsekwencjami. Podatnik będzie mógł zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu pomimo wykonania przelewu na rachunek spoza białej listy. Warunek to zawiadomienie urzędu skarbowego o zaistniałej pomyłce w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna

W przypadku dokonania zapłaty na rachunek spoza białej listy podatników VAT, przedsiębiorca będzie odpowiadał solidarnie z dostawcą towaru lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe. W tym wypadku również dotyczy to transakcji na kwotę powyżej 15.000 zł. Przy czym odpowiedzialność solidarna podlega ograniczeniu do wysokości kwoty podatku VAT, proporcjonalnie przypadającej na daną dostawę towarów lub świadczenie usług. 

Odpowiedzialność solidarna nie będzie ciążyła na podatniku, który w terminie 3 dni złoży w urzędzie skarbowym wspomniane wcześniej zawiadomienie. Przed konsekwencją tą ochroni go także zastosowanie w przelewie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Z białej listy podatników VAT można korzystać już od 1 września 2019 r. Natomiast wymóg weryfikacji danych i konsekwencje wykonania przelewu na rachunek spoza białej listy obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Sprawdź najnowszy program do faktur – sprawnie, bezproblemowo i komfortowo wystawisz faktury VAT.

 

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *