big-K24-min

Przeliczanie wartości liczbowych na fakturach VAT

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Przeliczanie wartości liczbowych na fakturach VAT

Przeliczanie wartości liczbowych na fakturach VAT jest różne w różnych programach. W zależności od zastosowanej konfiguracji, końcowe kwoty, m.in. wartość podatku VAT i wartość brutto transakcji, mogą różnić się od siebie w różnych firmach. Wzbudza to czasem kontrowersje wśród stron transakcji – sprzedawcy oraz nabywcy, który daną fakturę będzie uwzględniał w kosztach podatkowych.

Ustawa o VAT nie precyzuje kwestii przeliczania wartości liczbowych na fakturach VAT. Dowolność w tym zakresie obejmuje więc zarówno twórców programów do fakturowania, jak i użytkowników wybierających określoną konfigurację. Znaczenie ma też status podatnika (podatnik VAT lub podatnik zwolniony), a także to, jakie kwoty na fakturach mają dla niego największe znaczenie.

Przyjrzyjmy się zatem sposobom przeliczania wartości liczbowych na fakturach VAT w naszym programie.

Przeliczanie wartości liczbowych

Faktura liczona od kwoty netto lub brutto

Na etapie wyboru nowego dokumentu, w prawym górnym rogu okienka możemy wybrać sposób sprzedaży. Do wyboru mamy sprzedaż według cen netto lub sprzedaż według cen brutto jak z kasy fiskalnej:

Przeliczanie wartości liczbowych

Uwaga! Na dalszym etapie tworzenia dokumentu wyboru tego nie można już zmienić.

Sprzedaż wg cen netto

Gdy wybierzemy sprzedaż według cen netto, zyskamy następujący schemat obliczeniowy:

Ilość x Cena jednostkowa netto   = Wartość netto

Na podstawie wyliczonej wartości netto, wyliczana jest wartość VAT i wartość brutto dla poszczególnych pozycji:

Wartość netto Stawka VAT = Wartość VAT

Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto

Przeliczanie wartości liczbowych - netto

W praktyce sposób ten jest najczęściej stosowany w transakcjach między przedsiębiorcami. Bazuje bowiem na cenach netto, które najbardziej interesują podatników będących czynnymi podatnikami VAT. Przedsiębiorcy będący VAT-owcami odliczają wprawdzie VAT naliczony, jednak zasadniczo przyjęło się operować od początku cenami netto.

Sprzedaż wg cen brutto jak z kasy fiskalnej

Przeliczanie wartości liczbowych na fakturach VAT od ceny brutto to praktyka obecna przede wszystkim na rynku detalicznym. Ceną wyjściową, która najbardziej interesuje nabywców, jest wtedy cena brutto. Wartość VAT nie ma bowiem większego znaczenia dla nabywców, którzy nie mogą jej odliczyć, choć oczywiście muszą ją zapłacić.

Wyliczenie w takim wypadku dokonywane jest tak jak w paragonie fiskalnym, według schematu:

Ilość x Cena jednostkowa bruttoWartość brutto

Przeliczanie wartości liczbowych - brutto

Na takim dokumencie wartość VAT liczona jest według tzw. rachunku w stu, czyli zgodnie z poniższym schematem:

Wartość VAT =  Wartość brutto x ( procent stawki VAT / sto + procent stawki VAT

Przeliczenie dla poz. 1:

25 x [(23 / (100 + 23)] = 4,674775

W przybliżeniu wartość VAT wynosi więc 4,67 zł, tak jak na powyższej fakturze.

Przeliczanie wartości liczbowych – inne zmiany

Zaokrąglanie kwoty VAT

Kolejna kwestia, które może wzbudzać wątpliwości ze względu na różnice w kwotach na fakturze, to zaokrąglanie kwoty VAT. Aby ustawić sposób przeliczania wartości liczbowych w tym zakresie, należy w Ustawieniach wybrać ikonę Konfiguracja programu, a następnie Liczby i daty.

Po zaznaczeniu pola Zaokrąglanie kwot VAT na fakturach podatek VAT będzie obliczany dla całej faktury jako suma końcowych (zaokrąglonych) kwot VAT z poszczególnych pozycji:

Liczby

Format liczby na podglądzie i wydruku faktury

Kolejną opcją jest zmiana formatu liczby na podglądzie i wydruku faktury. W programie mamy dwie opcje:

format-liczby-na-podglądzie

Sposoby przeliczania wartości liczbowych na fakturach VAT mogą budzić pewne kontrowersje. W zależności bowiem od opcji, jaką wybierzemy, końcowe kwoty czasem różnią się od siebie. Nie są to wysokie wartości, jednak czym większa kwota faktury, tym większe nieścisłości. Należy jednak podkreślić, iż każdy z opisanych powyżej sposobów przeliczania jest prawidłowy i dopuszczony przez ustawodawcę.

Chcesz szybko wystawiać FV? Zobacz nasz program do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *