big-K24-min

Zwolnieni z VAT też wystawią faktury

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Zwolnieni z VAT też wystawią faktury
Zmiany w ustawie o VAT wywołują określone skutki dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce, dokładając im niejednokrotnie kolejnych obowiązków do spełnienia. Od nowego, 2014 roku zmieniają się zasady dokumentowania transakcji przez przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT.
Chcesz być na bieżąco i poprawnie wystawiać faktury VAT? Sprawdź nasz program do fakturowania.


Dotychczasowy stan rzeczy

Do końca 2013 roku przedsiębiorcy, którzy byli płatnikami podatku VAT, czyli tzw. VAT-owcami mieli obowiązek dokumentowania każdej transakcji za pośrednictwem faktur VAT. Natomiast właściciele firm zwolnieni z VAT na udokumentowanie transakcji wystawiali po prostu rachunki. Likwidowało to konieczność gromadzenia pełnej dokumentacji księgowej i przyspieszało proces realizacji transakcji.

Faktury zamiast rachunków

Dla przedsiębiorców zwolnionych z opłacania podatku od towarów i usług konsumpcyjnych nowelizacje ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku, spowodowały wiele zmian. Przede wszystkim, zamiast rachunków dokumentujących transakcje sprzedaży towarów czy świadczenia usług, przedsiębiorcy ci również zobowiązani są do wystawiania faktur VAT.

W Ordynacji podatkowej, w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2014 roku, w art. 87 par. 1 wskazano:
„§1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.”

Obowiązkowo, fakturą VAT dokumentują dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi:
• Płatnicy podatku VAT, wystawiający faktury przy każdej transakcji, oraz na żądanie nabywcy prywatnego,
• Firmy zwolnione z opłacania podatku VAT, ale jedynie na żądanie nabywcy.
Przedsiębiorcy generalnie mają wystawiać wyłącznie faktury, a nie rachunki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

Faktury VAT dla wszystkich przedsiębiorców to nie nowość, bowiem już od początku 2013 roku przedsiębiorcy zwolnieni z VAT mogli wystawiać faktury zamiast rachunków, choć nie było to ich obowiązkiem. Zwolnieni z VAT musieli jednak złożyć formularz VAT-R i zadeklarować korzystanie ze zwolnienia, aby mogli wystawiać faktury zamiast rachunków.

Jak ma wyglądać faktura od przedsiębiorców zwolnionych z VAT?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, wchodzące w życie 1 stycznia 2014 roku, wskazuje, jakie elementy będzie musiała zawierać faktura, także ta wystawiana przez przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT.

Jeśli dokonywana jest sprzedaż zwolniona podmiotowo z VAT, na podstawie limitu sprzedaży, faktura wystawiana przez przedsiębiorcę musi zawierać co najmniej:
• datę i numer wystawienia,
• imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
• adresy stron transakcji,
• nazwę towaru lub usługi,
• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
• cenę jednostkową towaru lub usługi,
• kwotę należności ogółem.

Jeśli zaś sprzedaż zwolniona jest przedmiotowo z VAT, na podstawie rodzaju sprzedaży, faktura musi zawierać dodatkowo, oprócz elementów wskazanych powyżej, również podstawę zwolnienia z VAT.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *