big-K24-min

Czy faktura proforma powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Czy faktura proforma powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

Od stycznia 2013 roku zmieniły się zasady sporządzania faktur VAT w Polsce. Przede wszystkim, zniesiono obowiązek opatrywania dokumentu księgowego nazwą „faktura VAT”. O tym, czy dany dokument jest fakturą VAT czy też nie, decyduje ilość znajdujących się w nim danych, a nie jego nazwa. Takie zmiany w ustawie o VAT spowodowały, że po stronie przedsiębiorców wystawiających faktury proforma, które nie są umocowane w polskim prawie podatkowym, ale są wykorzystywane często w kontaktach handlowych, pojawił się obowiązek zapłaty podatku. Urzędy Skarbowe traktowały bowiem dokument proforma jako fakturę VAT, co przyspieszało powstanie obowiązku podatkowego, którego dopełnienia domagał się fiskus.

Obowiązek podatkowy

W 2013 roku data wystawienia faktury VAT decyduje o powstaniu obowiązku podatkowego po stronie wystawcy. Jeśli więc przedsiębiorca nie chce narażać się na wystąpienie obowiązku podatkowego przy wystawianiu faktury proforma, powinien stworzyć wewnętrzną procedurę konstruowania takiego dokumentu. Proforma w takim wypadku powinna stanowić jedynie przedstawienie dłużnikowi wartości do zapłaty i nie może ona posiadać wszystkich minimalnych danych, właściwych dla faktury VAT.

Nawet wówczas, gdy podatnik określi, że dokument nosi nazwę faktura proforma, będzie to dla fiskusa niewystarczające dla uznania, że faktura proforma nie jest jednocześnie fakturą VAT. Jeśli faktura zawiera minimalny zestaw danych, wówczas fiskus wezwie przedsiębiorcę do opłacenia podatku VAT wynikającego z niej.

Chcesz wystawiać szybko i wygodnie faktury? Sprawdź nasz program do faktur.

Zmiany od 2014 roku

Od 2014 roku opisywany powyżej problem przestanie istnieć, a to z uwagi na fakt, że obowiązek podatkowy nie będzie w przeważającej ilości przypadków związany z wystawieniem faktury, ale z wydaniem towaru kontrahentowi lub wykonaniem usługi. Faktura VAT 2014 będzie miała taką samą konstrukcję, jak w chwili obecnej, ale już fakt wystawienia faktury proforma nie będzie wiązał się z niebezpieczeństwem powstania obowiązku podatkowego. Zmiany w VAT 2014 uproszczą zasady wystawiania faktur VAT i faktur proforma i ustalą jednocześnie ponad wszelką wątpliwość, kiedy powstaje w związku z nimi obowiązek podatkowy.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *