big-K24-min

Plik JPK. Jakie zmiany w 2018/2019?

Jednolity Plik Kontrolny, czyli plik JPK to nowy standard elektronicznego przekazywania danych księgowych do MF.
STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Plik JPK. Jakie zmiany w 2018/2019?

Co to jest plik JPK?

Aktualizacja 12.12.2018: Plik JPK 3 dla programu Faktura VAT 2019

Jednolity Plik Kontrolny, czyli plik JPK to nowy standard elektronicznego przekazywania danych księgowych do MF.

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych księgowych przedsiębiorstwa, ułożony w określonej przez Ministerstwo Finansów kolejności, specyfikacji xml i prowadzony w programach księgowych. Innymi słowy, plik JPK to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych, które firmy mają obowiązek przekazywania w formie elektronicznej co miesiąc do Ministerstwa Finansów. Struktura pliku JPK wygląda następująco:

 ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, JPK_VAT;
 księga przychodów i rozchodów, JPK_PKPIR;
 ewidencja przychodów, JPK_EWP;
 fakturowanie sprzedaży VAT, JPK_FA;
 przechowywanie wyciągów bankowych, JPK_WB;
 dokumentowanie stanu magazynów, JPK_MAG.

Kogo obowiązuje ta zmiana?

Od 1 lipca 2016 r.  przekazywanie jednolitego pliku kontrolnego (plik JPK) obowiązuje duże podmioty, obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostały objęte duże przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Podmioty gospodarcze są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:
od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
od 1 lipca 2018r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Comiesięczne przekazywanie w postaci elektronicznej ewidencji zakupu i sprzedaży JPK_VAT.
Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) będzie obowiązywał od:
1 lipca 2016r. – duże podmioty
1 stycznia 2017r.małe i średnie podmioty
1 stycznia 2018r.mikro przedsiębiorcy.

Co to oznacza dla podatnika?

Dla podatnika oznacza to, że jego oprogramowanie czy to prowadzi księgowość sam, czy powierza to biuru rachunkowemu ma posiadać możliwość co najmniej generowania plików JPK_FA, JPK_VAT na potrzeby przygotowania pliku JPK. Przygotowanie samego pliku JPK to nie wszystko. Ten plik przed wysyłką do MF należy podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać do MF. Procedurę wysyłki pliku JPK i popdisu może realizować nasze biuro rachunkowe w którym prowadzimy księgowość i które realizuje nam już wysyłkę np. deklaracji VAT-7.

Czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania do faktur?

Tak. Konieczna jest aktualizacja zarówno po stronie prowadzącego działalność gospodarczą jak i po stronie księgowości czyli biura rachunkowego, które prowadzi naszą księgowość. To oni będą odpowiedzialni za podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym przygotowanych w naszym programie fakturującym plików JPK_VAT(3) lub JPK_FA zaimportowanych do oprogramowania finansowo-księgowogo i wysyłkę do MF na takiej samej zasadzie jak robią to z naszą deklaracją VAT-7.

button_kup-licencje-teraz

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

JPK_VAT ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. W zależności od okoliczności może to być wykroczenie lub przestępstwo. Co wyznacza granicę między nimi? Po pierwsze wartość uszczuplenia należności podatkowej – jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę bierze się motywy działania sprawcy, stopień szkodliwości społecznej oraz sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna

Karą za wykroczenie skarbowe jest grzywna, określana kwotowo w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. jest to:

  • od 210 zł do 4200 zł (kara nałożona mandatem),
  • od 210 zł do 21 000 zł (kara nałożona nakazem sądu),
  • od 210 zł do 42 000 zł (kara nałożona wyrokiem sądu).

Wysokość grzywny ustala się z uwzględnieniem sytuacji majątkowej, rodzinnej oraz możliwości zarobkowych sprawcy.

Karą za przestępstwo skarbowe jest grzywna, która może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. Minimalna stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 70 zł do 28 000 zł, w zależności od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy. Obecnie jest to:

  • od 700 do 5 600 000 zł (kara wymierzona nakazem sądu),
  • od 700 zł do 20 160 000 zł (kara wymierzona wyrokiem sądu).

Pozostałe obowiązki podatnika

Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazująstruktury JPK na żądanie organów podatkowych w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej.

Instrukcja eksportu do pliku JPK w programie Faktura VAT 2019

W programie Faktura VAT 2019 znajdziemy opcje eksportu do standardu pliku JPK dwóch struktur JPK tj. Ewidencji VAT JPK_VAT(3) oraz listy faktury JPK_FA. Dokładna instrukcja z filmem instruktażowym znajduje się na naszym FAQ

Jakie korzyści z zakupu programu do JPK i aktualizacji licencji do wersji 2019?

Użytkownik po wykupieniu licencji na rok 2017 będzie posiadał dostęp do bezpłatnych aktualizacji przez internet w momencie gdy tylko pojawią się kolejne zmiany w przepisach ze strony MF. Warto więc być na bieżąco z aktualizacjami naszego oprogramowania.
button_kup-licencje-teraz

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *