big-K24-min

JAKIE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> JAKIE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

JAKIE ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

Jak każdy kolejny rok, również nadchodzący 2016 przyniesie ze sobą szereg zmian. Będą one zauważalne szczególnie w prawie podatkowym, o czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, który prowadzi własną firmę. Pewne dotychczasowe zasady zostaną zniesione, niektóre zmienione, jak również dodane nowe. Zanim wejdziemy w nowy rok, dobrze jest zapoznać się z tym, jakiemu prawu podatkowemu będziemy podlegać i czy będzie ono z korzyścią dla nas czy dla państwa.

Obliczanie podatku na nowych zasadach

To, co w ulegnie znaczącej zmianie, to sposób obliczania podatku. Wykorzystywany będzie do tego celu specjalny współczynnik, Określany będzie on na podstawie specyfiki działalności, jaka prowadzona jest przez podatnika, jak również sposoby dokonywania zakupu. Istotne jest, że już na etapie wstępnego określania kwoty podatku koniecznego do odliczenia dana osoba będzie mogła wybrać przyjęty rodzaj kryterium rozliczenia. Przykładowo takim rodzajem kryterium może być:

  • średnia liczba osób zatrudnionych w danym roku podatkowym

  • wielkość obrotu

  • średnia liczba godzin roboczych

  • średnia roczna powierzchnia, jaką wykorzystano w danym roku do prowadzenia działalności

W przypadku organów samorządu terytorialnego taki wybór kryterium nie zostanie wprowadzony. Będą one zobowiązane do skorzystania z kryterium rozliczenia w oparciu o wielkość obrotu.

Sytuacja jednak nie jest tak prosta i oczywista. Możliwość korzystania z przepisów na temat prewspółczynnika będą mieli tylko Ci podatnicy, którzy spełnią poniższe warunki:

  • towar lub usługa zostały nabyte z zamiarem wykorzystania ich w celach działalności, jak również poza nią

  • towary lub usługi nie zostały nabyte w celach osobistych, podlegające opodatkowaniu jako dostaw towarów nieodpłatnych czy nieodpłatnego świadczenia danej usługi

  • towary i usługi, które zostały nabyte przez podatnika, nie są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach prowadzonej działalności

  • nabyte towary i usługi nie zostaną wykorzystane do bezpłatnego użycia samochodów, z wyjątkiem działalności gospodarczej podatnika, nie podlegające opodatkowaniu VAT w myśl art.8 ust.5 ustawy o VAT.

Rozliczenie roczne na podstawie prewspółczynnika

W takiej sytuacji należy pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest wprowadzenie zmian w podatku odliczonym. Zmiany będą obowiązywały jedynie w tej części, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi, a korekty dokonywane będą na podstawie danych zakończonego już roku podatkowego.

Zmiany na rynku sprzętu przeciwpożarowego

Zmiany w naliczaniu podatku VAT dotkną również jednostek przeciwpożarowych i dostawców ich towaru. Od 1 stycznia 2016 roku zniesiona zostanie ustawa o podatku VAT związana z ośmioprocentową stawką na dostawy sprzętu przeciwpożarowego. Od tego czasu będzie ona wynosiła standardowo 23%. Taka decyzja związana jest z wyrokiem Trybunału Stanu wydanym w grudniu 2014 roku, który uznał, że preferencje podatkowe wykorzystywane w stosunku do towarów przeznaczonych ochronie przeciwpożarowej są niezgodne z art. 96-98 dyrektywy w sprawie VAT.

Podatek przy nabyciu lub powstaniu nieruchomości – co się zmieni

Od przyszłego roku w inny sposób będą obliczane nakłady, jakie zostały poniesione przy nabyciu bądź powstania nieruchomości, które przeznaczone są do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również czynności poza nią. Wysokość kwoty tego podatku do tej pory była obliczana w oparciu o to, w jakim procencie dana nieruchomość była wykorzystywana w danej działalności. Już w najbliższym czasie zasada ta ulegnie zmianie i będzie wykorzystywana jedynie przy nieruchomościach, które wykorzystywane są jedynie w celach działalności gospodarczej, jednak bez możliwości czerpania z nich korzyści osobistych. Należy jednak zaznaczyć, że zmiany dotkną jedynie te nakłady, które zostaną poniesione w nowym roku.

Jak wykonać aktualizację? Aktualizacje programu do faktur do zakupienia w naszym sklepie, a tutaj sam program do faktur.

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *