big-K24-min

Firma w domu – jaki podatek od nieruchomości?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Firma w domu – jaki podatek od nieruchomości?

Firma w domu – jaki podatek od nieruchomości muszę zapłacić? Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych różnicuje stawki podatku od nieruchomości w zależności od sposobu wykorzystania gruntu, budynku czy lokalu. Okazuje się jednak, że firma w domu nie zawsze obliguje przedsiębiorcę do zapłaty wyższego podatku. Sprawdź, jak kwestię tę traktują przepisy!

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są indywidualnie przez rady miast i gmin. Minister finansów każdego roku określa jednak stawki maksymalne, których wartości wyznaczane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą przekroczyć. W przypadku budynków i ich części, czyli m.in. mieszkań, najniższa stawka obowiązuje dla lokali mieszkalnych, użytkowanych prywatnie. Stawka maksymalna podatku od nieruchomości w 2023 r. wynosi 1 zł / m2 powierzchni użytkowej.

Natomiast za budynki i ich części wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej stawka maksymalna to aż 28,78 zł / m2. Podatek od firmowej nieruchomości jest więc zdecydowanie wyższy niż podatek od nieruchomości wykorzystywanej prywatnie. Jednak firma zarejestrowana w mieszkaniu nie zawsze wiąże się z wymogiem zastosowania najwyższej stawki. Wszystko zależy od sposobu zorganizowania przestrzeni: tej prywatnej i tej przeznaczonej na prowadzenie firmy.

Firma w domu – jaki podatek od nieruchomości?

Działalność w domu prowadzona np. w części salonu czy sypialni, gdzie stoi biurko, fotel obrotowy i półka z segregatorami, nie wymaga zastosowania najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Taka firma w mieszkaniu nie zmienia jego przeznaczenia. Nie musi więc stanowić podstawy do zwiększenia stawki podatku.

Zmiana sposobu użytkowania lokalu, a co za tym idzie wyższy podatek od nieruchomości wykorzystywanej na cele prowadzenia działalności gospodarczej, ma miejsce wtedy, gdy mieszkanie w całości lub w części zostanie przeznaczone na prowadzenie firmy. Przy czym o wydzieleniu części mieszkania mówimy wtedy, gdy jest to osobne pomieszczenie. Może być przeznaczone np. wyłącznie na biuro lub gabinet, np. lekarski czy kosmetyczny, pracownię itp.

Ważne! Niezależnie od tego, czy firma zarejestrowana w mieszkaniu to biurko z laptopem, czy duży pokój wydzielony na pracownię lub gabinet, w którym przedsiębiorca prowadzący działalność przyjmuje klientów, ma obowiązek zgłosić fakt prowadzenia firmy w domu w urzędzie miasta lub gminy. Na podstawie danych podanych w informacji IN-1 (dot. osób fizycznych) gmina ustala wysokość podatku od nieruchomości.

Odpowiedź na pytanie: firma w domu – jaki podatek od nieruchomości – nie zawsze jest oczywista. Urząd ustali, czy zasadne jest podwyższenie podatku. Weźmie pod uwagę m.in. zmianę sposobu użytkowania obiektu i prowadzenie w niej działalności mającej znaczący wpływ na środowisko naturalne.

Zawieszona firma w domu – jaki podatek od nieruchomości?

Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie zwalnia podatnika z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. W tym wypadku bowiem podstawą opodatkowania nie jest działalność, ale nieruchomość. Jedynym sposobem na obniżenie podatku od nieruchomości, którą przedsiębiorca wykorzystuje także prywatnie, jest zgłoszenie w urzędzie gminy zmiany sposobu użytkowania lokalu z firmowego na prywatny. Musi jednak pamiętać, by w ciągu 14 dni od wznowienia działalności złożyć korektę informacji IN-1 w celu „przywrócenia” wyższej stawki podatku od nieruchomości.

Home office łatwiejszy z funkcjonalnym programem sprzedażowym

Kwestię: firma w domu – jaki podatek od nieruchomości, rozwiąże gmina. Wiele innych decyzji przedsiębiorca prowadzący działalność w domu podejmuje sam. Jedną z nich jest wybór oprogramowania do zarządzania sprzedażą, a gdy sam zajmuje się swoimi rozrachunkami – także księgowością. W cenionym przez małe firmy programie Faktura VAT 2023 PRO wystawisz faktury, rachunki i inne dokumenty. Ponadto zaksięgujesz je w KPiR. Po utworzeniu dowodu wewnętrznego, możesz też zaksięgować w nim podatek od firmowej nieruchomości.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *