big-K24-min

Jak rozliczać zaliczki na podatek dochodowy?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Jak rozliczać zaliczki na podatek dochodowy?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Standardem są zaliczki miesięczne, jednakże nie jest to koniecznością. Niektórzy przedsiębiorcy mają możliwość wyboru zaliczek wpłacanych kwartalnie lub w sposób uproszczony. Sprawdź, w jakich przypadkach jest to korzystne rozwiązanie.

Kiedy powstaje obowiązek wpłaty zaliczki?

Wszystko zależy od wybranej formy opodatkowania.

W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych, wbrew pozorom, konieczność uiszczenia pierwszej zaliczki nie powstaje w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu. Podstawą jest dochód (pomniejszony o składki ZUS oraz straty z lat ubiegłych), który przekracza kwotę wolną od podatku (3091 złotych).

Jeśli chodzi o przedsiębiorców, którzy wybrali liniową formę opodatkowania, zaliczkę oblicza się od dochodu – bez kwoty wolnej od podatku.

Zaliczkę miesięczną należy wpłacić do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Przykładowo: zaliczkę za miesiąc maj przedsiębiorca wpłaca do 20 czerwca. Od  stycznia 2012 roku podwójna zaliczka w grudniu (za listopad i grudzień) została zlikwidowana. Obecnie zaliczkę za grudzień należy wpłacać do 20 stycznia  roku następującego po zakończonym okresie podatkowym, którego dotyczyła zaliczka.

Zaliczki kwartalne jako przywilej małych podatników

Kwartalny sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym dotyczy nie tylko podatku VAT, ale również podatku dochodowego. I w tym przypadku dotyczy on wyłącznie małych podatników, a więc przedsiębiorców, których przychody nie przekroczyły 4 922 000 złotych. Dotyczy to również podatników, którzy dopiero rozpoczynają własną działalność gospodarczą.

Zaliczki kwartalne wylicza się dokładnie na takiej samej zasadzie, jak zaliczki miesięczne. Różnica polega jednak na tym, że zliczany jest dochód za cały kwartał. Należy je wpłacać do 20. dnia miesiąca następującego po kolejnym kwartale. Dotyczy to również zaliczki za ostatni kwartał. Od 1 stycznia 2012 roku należy uiścić ją do 20 stycznia, a nie jak było wcześniej – do 20 grudnia tego samego roku podatkowego (wówczas wysokość zaliczki była identyczna z wysokością zaliczki za III kwartał).

Zaliczki kwartalne to korzystne rozwiązanie z takich samych względów, jak w przypadku kwartalnego rozliczania podatku VAT. Chodzi przede wszystkim o możliwość ulokowania środków finansowych na oprocentowanym rachunku bankowym lub krótkoterminowej lokacie, co pozwoli generować zyski (małe bo małe, ale jednak zyski). Zaliczki kwartalne pozwalają również na zachowanie większej płynności finansowej.

Dla kogo zaliczki uproszczone?

Alternatywą, jeśli chodzi podatek dochodowy, są zaliczki uproszczone. Są one przeznaczone jednak wyłącznie dla wybranych przedsiębiorców.

Taką formę wpłacania zaliczek mogą wybrać przedsiębiorcy:

  • prowadzący już działalność gospodarczą,
  •  w latach poprzednich rozliczali podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej.

Charakterystyczna dla zaliczki uproszczonej jest jej stała wysokość. Wartość oblicza się na podstawie dochodu, jednak nie bieżącego, lecz wykazanego w latach ubiegłych. Miesięczna wysokość zaliczki uproszczonej w 2013 roku stanowi 1/12 kwoty od dochodu wykazanego w zeznaniu za rok 2011. Jeśli jednak dochód nie powodował zapłaty podatku bądź wygenerował stratę, sięga się do lat poprzednich. Jeśli i wtedy nie powstawał obowiązek podatkowy, wyliczenie wysokości zaliczki nie jest możliwe. Zaliczki uproszczone należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Nie ulega wątpliwości fakt, że wybór zaliczki uproszczonej bywa korzystny dla podatników. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiębiorców, którzy przewidują podwyższenie dochodu w stosunku do lat ubiegłych. Wówczas zaliczka uproszczona powoduje odroczenie płatności nawet przez kilkanaście miesięcy (faktyczną wartość zaliczek do zapłaty podaje się w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-36L). Wybór zaliczek uproszczonych pozwala również na ograniczenie ryzyka podatkowego. Chodzi o zaniżanie wysokości zaliczek w razie zgubienia faktury sprzedaży, zmniejszając tym samym swój przychód. W efekcie pojawia się obowiązek dopłaty brakującej kwoty zaliczki, jednak łącznie z odsetkami.

Chęć wpłaty zaliczek innych niż miesięczne trzeba zgłosić

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wpłacać zaliczki kwartalne lub uproszczone, muszą zgłosić taki fakt do naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Termin mija 20 lutego każdego roku podatkowego.

Wybór zaliczki kwartalnej lub uproszczonej jest wiążący przez cały rok. W przypadku chęci kontynuowania takiego samego sposobu wpłaty zaliczek nie ma konieczności ponownego zawiadamiania Urzędu Skarbowego. Powiadomienie jest konieczne jednak wtedy, gdy przedsiębiorca kolejny raz chce zmienić formę wpłacania zaliczek.

Zobacz więcej artykułów na naszym blogu w kategorii firma i podatki.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *