big-K24-min

Jak rozliczać VAT? Miesięcznie czy kwartalnie?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Jak rozliczać VAT? Miesięcznie czy kwartalnie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania się z Urzędem Skarbowym w systemie miesięcznym. Poza deklaracjami składanymi miesiąc w miesiąc, istnieje możliwość kwartalnego rozliczania się. Dotyczy to m.in. podatku VAT. Zanim jednak podatnik pochopnie podejmie decyzję o zmianie sposobu składania deklaracji – z miesięcznego na kwartalny – warto rozważyć wszystkie „za i przeciw”.

Deklaracje miesięczne dla każdego

Ustawa o podatku o podatku od towarów i usług precyzuje, że czynni płatnicy VAT mają obowiązek składania w Urzędzie Skarbowym miesięcznych deklaracji podatkowych (VAT-7) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Deklaracji VAT-7 nie musisz jednak wypełniać ręcznie. Jeżeli zdecydujesz się na program do fakturowania Faktura VAT 2013, szybko wydrukujesz niezbędne deklaracje.

Deklaracje kwartalne – tylko dla małych podatników

O ile w przypadku deklaracji miesięcznych każdy podatnik może zdecydować się na taki sposób rozliczania z Urzędem Skarbowym, tak kwartalny sposób rozliczeń przeznaczony jest wyłącznie dla małych podatników.

Status małego podatnika dotyczy przedsiębiorców, których przychody ze sprzedaży (łącznie z kwotą podatku od towarów i usług) w poprzednim roku  podatkowym nie będą wyższe niż 1 200 000 euro. Daje to kwotę rzędu 4 922 000 zł – zgodnie z przeliczeniami po średnim kursie z dnia 1 października 2012 roku podanym przez NBP, który wyniósł 4,1020 zł za 1 euro (z zaokrągleniem do tysiąca złotych).

  • VAT-7K

Mali podatnicy mają jednak możliwość wyboru rozliczania się w sposób kwartalny – deklaracje podatkowe (VAT-7K) składane są do 25. dnia miesiąca następującego po kolejnym kwartale.

Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla przedsiębiorców, którzy odnotowują bardzo wysoką sprzedaż przy niskich zakupach. A to dlatego, że opcja ta pozwala na późniejsze rozliczenie się z podatku VAT, a więc na późniejszą wpłatę należnego podatku na konto Urzędu Skarbowego. Warto jednak pamiętać, że działa to i w drugą stronę – jeśli podatnik dokonał dużych zakupów przy niskiej sprzedaży (a więc powstała nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) na zwrot kwoty stanowiącej różnicę będzie musiał poczekać cały kwartał, a dodatkowo okres, w którym przysługuje wypłata na konto bankowe.

  • VAT-7D

Sporym udogodnieniem okazało się również wprowadzenie kwartalnego sposobu rozliczania się przedsiębiorców niebędących małymi podatnikami. Chodzi o deklaracje VAT-7D. Taka możliwość dostępna jest od 2009 roku.

Warto jednak pamiętać, że kwartalny jest w tym przypadku wyłącznie termin składania deklaracji. Natomiast regulowanie należnego podatku musi odbywać się co miesiąc – jednak w nieco zmieniony sposób.

Zgodnie z art. 103 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy rozliczający się kwartalnie, jednak niebędący małymi podatnikami są obowiązani do wpłacania podatku za pierwszy i drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty wynikającej ze zobowiązania podatkowego przypadającego na poprzedni kwartał. Należność musi zostać wpłacona w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeśli z ostatniej deklaracji nie wynika jednak kwota należnego podatku albo należy się jego zwrot, wówczas należy przyjąć, że zobowiązanie podatkowe jest zerowe. Można jednak dokonać wpłaty należności na kwotę, jaka wynika z faktycznego rozliczenia za miesiąc, za jaki wpłacany jest podatek.

Pojawia się jeszcze kwestia podatników, którzy decydują się na przejście z miesięcznego sposobu rozliczania podatku VAT-7D. W takim przypadku pierwsza należność wpłacana jest w kwocie odpowiadającej wartości należnego zobowiązania podatkowego za pierwszy miesiąc ostatniego kwartału, natomiast druga – za drugi miesiąc ostatniego kwartału.

Jaki sposób rozliczania podatku VAT wybrać?

Przede wszystkim należy określić, czy przedsiębiorcy przysługują prawa małego podatnika. Jeśli tak,  warto zdecydować się na kwartalny sposób rozliczania. Kwartalne rozliczanie podatku pozwala zachować większą płynność finansową w przypadku, gdy przedsiębiorca boryka się z kontrahentami, którzy nie wpłacają na czas swoich zobowiązań wynikających z wystawionych faktur. Ponadto dzięki rozliczeniom kwartalnym przedsiębiorca może obracać środkami finansowymi firmy przez znacznie dłuższy okres. Wystarczy bowiem założyć krótkoterminową lokatę lub pieniądze przenieść na dobrze oprocentowane konto oszczędnościowe. Trzeba jednocześnie pamiętać, że zaliczki kwartalne wymagają jednak sporej dyscypliny finansowej przedsiębiorcy. A to dlatego, że rozliczenia się z Urzędem Skarbowym co kwartał jest tylko sposobem na odroczenie płatności. Podatnik musi więc zadbać o to, by 4 razy w roku na jego koncie pojawiła się odpowiednia suma pozwalająca na spłatę należności wobec fiskusa w wyznaczonym terminie.

Jeśli przedsiębiorcy nie przysługuje status małego podatnika, może zdecydować się na deklaracje VAT-7D. Jednak opcja ta, poza rzadszym składaniem deklaracji w zasadzie nie przynosi większych korzyści.

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na kwartalny sposób rozliczania VAT muszą na piśmie zawiadomić naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego o swoim wyborze. Takie zawiadomienie należy złożyć nie później niż 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który pierwszy raz zostanie złożona kwartalna deklaracja.

Chcesz przeczytać więcej porad na naszym blogu w kategorii firma?

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *