big-K24-min

Wzrost płacy minimalnej, Wszystko o tym?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Wzrost płacy minimalnej, Wszystko o tym?

Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, rok 2013 rozpoczęliśmy od wzrostu płacy minimalnej. Dla pracowników jest to dobra wiadomość. Jednak dla przedsiębiorców – niekoniecznie. Wzrost płacy minimalnej oznacza podniesienie preferencyjnych składek ZUS, a także kar za wykroczenia i przestępstwa podatkowe.

Podniesienie płacy minimalnej a konsekwencje dla nowych przedsiębiorców

Preferencyjne stawki ZUS dotyczą wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą (m.in. pod warunkiem, że nie jest to praca na rzecz byłego pracodawcy). Niższe składki obowiązują przez pierwsze 2 lata.

W przeciwieństwie do tzw. „dużego ZUS-u”, którego składki wyliczane są na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, ZUS preferencyjny jest ściśle związany z płacą minimalną. Jej wzrost oznacza więc automatyczny wzrost składek na ubezpieczenie społeczne.

Jak to się przekłada na faktyczne wartości?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku (Dz. U. 2012 r. poz. 1026) od dnia 1 stycznia 2013 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło z 1500 zł do 1600 zł. W efekcie podstawa wymiaru składek także wzrosła – do 480 zł (30% wartości płacy minimalnej w roku 2013).

W okresie styczeń-grudzień 2013 r. preferencyjna składa na ubezpieczenie społeczne nie może być niższa od kwoty:

– 97,30 zł – na ubezpieczenie emerytalne,

– 38,40 zł – na ubezpieczenie rentowe,

– 11,76 zł – na ubezpieczenie chorobowe.

Składki na Fundusz Pracy nie są uwzględniane, ponieważ w przypadku ZUS-u preferencyjnego nie trzeba ich płacić. W efekcie przedsiębiorcy muszą być przygotowani na wydatek rzędu 147,46 zł (lub 135,70 zł – gdy nie płacą dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).

Wzrost płacy minimalnej oznacza zatem wzrost preferencyjnego ZUS-u dokładnie o 114, 72 zł rocznie (z ubezpieczeniem chorobowym) lub 105,96 zł rocznie (bez ubezpieczenia chorobowego).

Wzrost płacy minimalnej a większe kary podatkowe

Wielu przedsiębiorców zapomina, że wzrost minimalnej płacy to nie tylko wyższe składki „małego ZUS-u”, ale również wzrost kar za wykroczenia i przestępstwa podatkowe.

Grzywny stosowane są w przypadku czynów powodujących uszczuplenie należności publicznoprawnej. W praktyce chodzi tutaj o kwoty niezapłaconego podatku (np. w związku z zatajeniem niektórych przychodów, nieodprowadzaniem należnego VATU jako płatnik, zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu niewłaściwych wydatków).

  • wysokość grzywny za wykroczenia podatkowe

Poprzez wykroczenie podatkowe rozumie się czyn, który prowadzi do uszczuplenia należności publicznoprawnej na kwotę nieprzekraczającą 5-krotności minimalnej płacy. W 2013 roku będzie to kwota 8000 zł (5 x 1600 zł).

Kary za wykroczenia podatkowe wahają się od 1/10 do 20-krotności płacy minimalnej, czyli od 160 do 32 000 zł.

W przypadku wykroczeń stosowane są również mandaty. Jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 3 200 zł.

  • wysokość kary za przestępstwa podatkowe

Mianem przestępstwa podatkowego określa się czyn, prowadzący do uszczuplenia należności publicznoprawnej na kwotę przekraczającą pięciokrotną wartość płacy minimalnej. W 2013 r. jest to kwota powyżej 8000 zł.

Grzywna za przestępstwa podatkowe określana jest liczbą stawek dziennych, wynoszącą 10-720.

Natomiast konkretna wartość stawki dziennej ustalana jest przez sąd – (m.in. w zależności od sytuacji materialnej sprawcy, warunków osobistych i rodzinnych). Nie może być jednak mniejsza niż 1/30 wartości płacy minimalnej, ale może dochodzić do nawet 400-krotności minimalnej stawki dziennej.

 

O ile w przypadku wzrostu wysokości składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy nie mają wpływu (płacenie jest obowiązkiem), tak wydatków związanych z karami za wykroczenia i przestępstwa skarbowe można uniknąć. Wystarczy tylko rozliczać się z Urzędem Skarbowym rzetelnie.

Zobacz więcej porad na naszym blogu w kategorii firma.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *