big-K24-min

Kalkulator formy opodatkowania

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator formy opodatkowania
Kalkulator formy opodatkowania
%

Kalkulator formy opodatkowania – wszystkie informacje

Kalkulator formy opodatkowania jest narzędziem, które pozwala przewidzieć wysokość płatności podatkowych na podstawie różnych form opodatkowania. Przy jego pomocy przedsiębiorcy mogą porównać trzy główne metody rozliczania podatku dochodowego: ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne – skala podatkowa oraz podatek liniowy.

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania, gdzie podatek pobierany jest od całkowitego przychodu, bez możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Stawki ryczałtu różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i mogą wynosić od 3% do 20%.

Zasady opodatkowania

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, zgodnie ze skalą podatkową, oznacza, że podatek naliczany jest w wysokości 18% od dochodu nieprzekraczającego 85 528 zł oraz 32% od nadwyżki ponad tę kwotę. Dodatkowo, podstawę opodatkowania można obniżyć o kwotę wolną od podatku, wynoszącą 556,02 zł.

Podatek liniowy jest stały i wynosi 19% od dochodu, niezależnie od jego wysokości.

Kalkulator formy opodatkowania umożliwia wprowadzenie przewidywanych przychodów i kosztów, a następnie oblicza przewidywaną kwotę podatku dla każdej z wymienionych form opodatkowania. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą dokonać świadomego wyboru, wybierając najkorzystniejszą formę opodatkowania dla swojej działalności gospodarczej.

Pomocne przykłady obliczeń

Załóżmy, że wybierasz ryczałt ewidencjonowany o stawce 8,5%. Obliczmy podatek:

Podatek=150000zł×8,5%=12750zł

Zasady Ogólne – Skala Podatkowa:

W przypadku zasad ogólnych, obliczamy podatek na podstawie skali podatkowej. Najpierw obliczamy podstawę opodatkowania:

Podstawa  opodatkowania=150000zł−80000zł=70000zł

Podatek dla pierwszych 85 528 zł wynosi

85528zł×18%=15395,04zł

Nadwyżkę

70000zł−85528zł=−15528zł

można odjąć od podstawy opodatkowania z poprzedniego przedziału. Niestety, nadwyżka jest ujemna, więc w tym przypadku podatek wynosi zero.

Podatek Liniowy:

Podatek liniowy wynosi 19% bez względu na dochód. Obliczmy podatek:

Podatek=150000zł×19%=28500zł

W tym przypadku podatek liniowy wynosi 28 500 zł.

W powyższym przykładzie, dla Twojej firmy najbardziej korzystną formą opodatkowania byłby ryczałt ewidencjonowany, ponieważ podatek wynosiłby tylko 12 750 zł, w porównaniu do 28 500 zł w przypadku podatku liniowego i braku podatku dla zasad ogólnych ze względu na ujemną nadwyżkę. Oczywiście, przed podjęciem decyzji o formie opodatkowania, zaleca się skonsultowanie się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby upewnić się, że wybierasz najkorzystniejszą opcję dla swojej sytuacji finansowej.