big-K24-min

Kalkulator odsetek umownych

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator odsetek umownych
Kalkulator odsetek umownych
%

Kalkulator Obliczania Odsetek Umownych – Termin Płatności Należności

Nasz kalkulator odsetek umownych umożliwia wyliczenie odsetek za nieterminowe płatności, gdy strony umowy ustalają indywidualne zasady naliczania, różne od tych określonych w prawie. Procent odsetek umownych nie może przekroczyć maksymalnej stopy odsetek, czyli czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego. Aby obliczyć odsetki umowne, podaj kwotę należności, ustaloną stopę procentową, termin płatności zgodny z umową oraz datę faktycznej zapłaty.

Jak Działa Nasz Kalkulator Odsetek Umownych?

Nasz kalkulator odsetek umownych pozwala na obliczenie odsetek za opóźnione płatności, gdy strony umowy ustalają odmienne zasady naliczania odsetek, niż przewiduje ustawa. Ich wysokość nie może przekraczać maksymalnej stopy odsetek, czyli czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego.

Jeśli jednak ustalone odsetki przekraczają tę granicę, wówczas obowiązuje maksymalna wysokość odsetek. Ta wartość jest obowiązkowa, co oznacza, że strony nie mogą zawrzeć umownej klauzuli wyłączającej lub ograniczającej zastosowanie tej stawki. Innymi słowy, nie mogą świadomie ustalać odsetek wyższych niż maksymalne, jednocześnie decydując się na ich zastosowanie.

Ważna informacja!

Aktualną stopę lombardową Narodowego Banku Polskiego można sprawdzić na oficjalnej stronie instytucji. Od 5 marca 2015 wynosi ona 2,50%. Maksymalne odsetki można więc obliczyć następująco: 4 x 2,50% = 10%.

Aby obliczyć odsetki umowne, podaj:

  • Kwotę należności,
  • Ustaloną stopę procentową, według której mają być naliczane odsetki (upewnij się, że nie przekracza maksymalnej stawki odsetek),
  • Termin płatności – dzień, w którym płatność powinna być dokonana zgodnie z umową,
  • Datę faktycznej zapłaty – to jest dzień, w którym płatność została faktycznie uregulowana.

Przykłady Obliczeń

Przykład 1

Kwota należności: 1500 zł
Wysokość odsetek: 8%
Termin płatności: 10 października 2023 r.
Data faktycznej zapłaty: 25 października 2023 r.

Wynik:

Odsetki umowne wyniosą: 1500 zł * 8% = 120 zł

W powyższym przykładzie, dłużnik miał zobowiązanie wynoszące 1500 zł, które powinien był uregulować do 10 października 2023 roku. Niestety, płatność została dokonana dopiero 25 października 2023 roku. Zgodnie z umową, odsetki za opóźnienie wyniosą 8% w skali roku. Ostateczna kwota do zapłaty, wliczając odsetki, wyniesie 1620 zł.

Przykład 2

Kwota należności: 2000 zł
Wysokość odsetek: 5%
Termin płatności: 15 listopada 2023 r.
Data faktycznej zapłaty: 2 grudnia 2023 r.

Wynik:

Odsetki umowne wyniosą: 2000 zł * 5% = 100 zł

W tym przypadku, dłużnik miał zobowiązanie w wysokości 2000 zł, które powinien był uregulować do 15 listopada 2023 roku. Płatność została jednak dokonana dopiero 2 grudnia 2023 roku. Zgodnie z umową, odsetki za opóźnienie wynoszą 5% w skali roku. Ostateczna kwota do zapłaty, wliczając odsetki, wyniesie 2100 zł.

Przykład 3

Kwota należności: 2500 zł
Wysokość odsetek: 6%
Termin płatności: 5 września 2023 r.
Data faktycznej zapłaty: 20 września 2023 r.

Wynik:

Odsetki umowne wyniosą: 2500 zł * 6% = 150 zł

W tym przypadku, dłużnik miał zobowiązanie w wysokości 2500 zł, które powinien był uregulować do 5 września 2023 roku. Płatność została jednak dokonana dopiero 20 września 2023 roku. Zgodnie z umową, odsetki za opóźnienie wynoszą 6% w skali roku. Ostateczna kwota do zapłaty, wliczając odsetki, wyniesie 2650 zł.