big-K24-min

Kalkulator limitów na kasę fiskalną

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator limitów na kasę fiskalną
Kalkulator limitów na kasę fiskalną

Kalkulator do Obliczania Limitów na Kasę Fiskalną – Początek Sprzedaży

Nasze narzędzie do obliczania limitów na kasę fiskalną umożliwia określenie wartości obrotu, która uprawnia do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Przekroczenie tego limitu oznacza konieczność rejestracji transakcji. Ten aspekt dotyczy przedsiębiorców, którzy w bieżącym roku podatkowym zaczynają dostarczać towary lub świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub są rolnikami opodatkowanymi ryczałtem.

Kalkulator do obliczenia limitów na kasę fiskalną umożliwia wprowadzenie daty rozpoczęcia sprzedaży w bieżącym roku. Limit jest sumą przychodów uzyskanych od osób prywatnych, jakie przedsiębiorca może osiągnąć do końca roku podatkowego, aby uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Jak Działa Kalkulator do Obliczania Limitów na Kasę Fiskalną?

Narzędzie pozwala na określenie obrotu, który zwalnia z obowiązku rejestrowania sprzedaży dla osób prywatnych na kasie fiskalnej w roku, w którym zaczęto dostarczać towary lub świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników opodatkowanych ryczałtem. Limit ten wynosi 20 000 złotych. Dla przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym limit ten jest obliczany proporcjonalnie. Kluczową datą jest pierwsza transakcja z osobą prywatną. W kolejnych latach limit 20 000 złotych, który zwalnia z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, nie jest już dzielony proporcjonalnie, ale przypada w całości na dany rok.

Podczas ustalania limitu obrotu zwalniającego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, należy pamiętać, że wliczane są jedynie należności z tytułu sprzedaży dla osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych (u podatników VAT będą to kwoty netto przychodu ze sprzedaży dla osób prywatnych).

Warto również zaznaczyć, że nie każdy przedsiębiorca może korzystać z zwolnienia z użycia kasy fiskalnej. Rozporządzenie Ministra Finansów wykazuje szereg czynności, które podlegają obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej bez względu na limit sprzedaży, czyli od pierwszej transakcji: Kasy fiskalne w działalności gospodarczej.

Pomocny przykład obliczeń

Załóżmy, że Anna otworzyła mały sklep z artykułami domowymi i rozpoczęła sprzedaż produktów swojego sklepu dla osób prywatnych 1 kwietnia bieżącego roku. Przez cały rok chce unikać obowiązku używania kasy fiskalnej, więc decyduje się skorzystać z kalkulatora limitów na kasę fiskalną.

Anna wpisuje datę rozpoczęcia sprzedaży, czyli 1 kwietnia, do kalkulatora. Limit na kasę fiskalną wynosi 20 000 złotych rocznie dla sprzedaży dla osób prywatnych. Sklep Anny rozwija się dynamicznie, i do końca czerwca, jej obrót wynosi 12 000 złotych.

Kalkulator limitów na kasę fiskalną wylicza, że Anna może jeszcze osiągnąć 8 000 złotych (20 000 złotych limit – 12 000 złotych już osiągnięty obrót) do końca roku bez konieczności używania kasy fiskalnej.

W lipcu Anna zaczyna realizować większe zamówienia i do końca września jej obrót osiąga 18 000 złotych. Kalkulator informuje Annę, że może nadal sprzedawać produkty do osób prywatnych na kwotę 2 000 złotych (20 000 złotych limit – 18 000 złotych już osiągnięty obrót) bez obowiązku posiadania kasy fiskalnej do końca roku podatkowego.

Powyższy przykład pokazuje, jak przedsiębiorca może śledzić swoje obroty przy użyciu kalkulatora limitów na kasę fiskalną, aby unikać ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, jeśli nie przekroczy limitu obrotu ustalonego przez przepisy podatkowe.