big-K24-min

Kalkulator umów o dzieło

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator umów o dzieło
Kalkulator umów o dzieło
Kwota netto:
Kwota brutto:
Całkowity koszt wynagrodzenia:
Podatek do zapłaty:
Podstawa opodatkowania:
Koszty uzyskania przychodu:
Ulga podatkowa:
Podatek naliczony:
Ubezpieczenie społeczne:
Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik):
Ubezpieczenie Rentowe (pracownik):
Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik):
Suma składek (dziełobiorcy):
Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca):
Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca):
Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca):
Suma składek (dziełodawcy):
Ubezpieczenie Zdrowotne:
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego:
Składka zdrowotna 9%:
Ubezpieczenie Fundusz Pracy (pracodawca):
Ubezpieczenie FGSP (pracodawca):

Kalkulator Umowy o Dzieło 2023: Oblicz Koszty Swojej Umowy!

Nasz kalkulator umów o dzieło jest niezastąpionym narzędziem dla każdego zamawiającego, który chce wiedzieć, ile dokładnie zapłaci za usługi wykonawcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Dzięki niemu dowiesz się, jakie koszty będziesz musiał ponieść, obejmujące:

 • Wynagrodzenie Brutto: Pełny koszt zatrudnienia wykonawcy, przed potrąceniem podatku dochodowego.
 • Podatek Dochodowy: Kwotę podatku, który trzeba odprowadzić od uzyskanych przychodów.
 • Koszty Uzyskania Przychodu: Wydatki związane z osiągnięciem przychodów, które można odliczyć od podatku.
 • Kwotę Netto: To, co ostatecznie trafi do wykonawcy po odjęciu podatku od uzyskanego wynagrodzenia.

Jak działa kalkulator umów o dzieło?

Nasz kalkulator uwzględnia różnice w kosztach w przypadku umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, gdzie stosuje się specjalną stawkę od wynagrodzenia brutto (50%). Pamiętaj jednak, że istnieje roczny limit (120 000,00 zł) dla kosztów autorskich. Jeśli przekroczysz tę kwotę, podatek obliczany będzie bez ich uwzględniania.

Warto zauważyć, że kalkulator uwzględnia różne rodzaje podatku dochodowego:

 • Podatek Na Zasadach Ogólnych: Obowiązująca skala podatkowa (12% dla dochodów do 120 000 zł, 32% dla dochodów powyżej tej kwoty).
 • Zryczałtowany Podatek: Stosowany przy umowach o dzieło, których wartość nie przekracza 200 zł brutto. W tym przypadku pobiera się 12% zryczałtowanego podatku od przychodu.
 • Zwolnienie Z PIT: Możliwe dla osób, które złożyły wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek, pod warunkiem, że ich dochód nie przekracza 30 000 zł. Od 2023 roku wykonawca ma możliwość korzystania z kwoty wolnej od podatku w trakcie roku podatkowego na podstawie specjalnego wniosku.

Kalkulator umów o dzieło jest również przydatny w przypadku, gdy zatrudniasz osobę na etacie i zawierasz z nią umowę o dzieło. Wtedy podlegasz zarówno opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jak i oskładkowaniu, podobnie jak wynagrodzenie z etatu.

Pamiętaj, że od 2021 roku każdą umowę o dzieło, z wyjątkiem tych zawartych z własnym pracownikiem, należy zgłosić do ZUS-u w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Dzięki naszemu kalkulatorowi obliczysz nie tylko koszty, ale również będziesz wiedział, jakie formalności musisz spełnić. Odkryj świat kalkulatorów umów o dzieło i zyskaj pewność co do kosztów swoich umów!

Pomocne przykłady w obliczeniach

Przykład 1: Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

Załóżmy, że zamawiający chce zawrzeć umowę o dzieło na kwotę 5 000 zł brutto. Wartość umowy zostanie obliczona według standardowych kosztów uzyskania przychodu (20%).

 • Wynagrodzenie Brutto: 5 000 zł
 • Podatek Dochodowy (20%): 1 000 zł (20% z 5 000 zł)
 • Koszty Uzyskania Przychodu (20%): 1 000 zł (20% z 5 000 zł)
 • Kwota Netto: 3 000 zł (5 000 zł – 1 000 zł – 1 000 zł)

Przykład 2: Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

Załóżmy, że zamawiający chce zawrzeć umowę o dzieło na kwotę 8 000 zł brutto, ale w tym przypadku przenosi również prawa autorskie na wykonane dzieło. Stosuje się specjalną stawkę kosztów autorskich (50%).

 • Wynagrodzenie Brutto: 8 000 zł
 • Podatek Dochodowy (50%): 4 000 zł (50% z 8 000 zł)
 • Koszty Uzyskania Przychodu (50%): 4 000 zł (50% z 8 000 zł)
 • Kwota Netto: 0 zł (całe wynagrodzenie jest używane na pokrycie podatku i kosztów)

Przykład 3: Umowa o dzieło zatrudnionego pracownika

Załóżmy, że zamawiający ma pracownika na etacie, który wykonuje dodatkową pracę na podstawie umowy o dzieło na kwotę 3 500 zł brutto.

 • Wynagrodzenie Brutto z Umowy o Dzieło: 3 500 zł
 • Podatek Dochodowy (20%): 700 zł (20% z 3 500 zł)
 • Koszty Uzyskania Przychodu (20%): 700 zł (20% z 3 500 zł)
 • Kwota Netto: 2 100 zł (3 500 zł – 700 zł – 700 zł)

Przykład 4: Umowa o dzieło z minimalną stawką

Załóżmy, że zamawiający chce zawrzeć umowę o dzieło na minimalną stawkę, która wynosi 2 100 zł brutto miesięcznie.

 • Wynagrodzenie Brutto: 2 100 zł
 • Podatek Dochodowy (20%): 420 zł (20% z 2 100 zł)
 • Koszty Uzyskania Przychodu (20%): 420 zł (20% z 2 100 zł)
 • Kwota Netto: 1 260 zł (2 100 zł – 420 zł – 420 zł)

Powyższe przykłady pokazują różne scenariusze obliczeń przy użyciu kalkulatora umowy o dzieło, uwzględniając różnice w wynagrodzeniach brutto, stosowane stawki podatku oraz koszty uzyskania przychodu.