big-K24-min

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia i 1 lipca 2024 r.

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia i 1 lipca 2024 r.

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje już od 2017 r. To rozwiązanie, które pozwoliło unormować warunki osób wykonujących pracę na podstawie m.in. umowy zlecenie. W 2024 r. kwota ta zmienia się dwa razy – od 1 stycznia i od 1 lipca. Sprawdź, ile wynosi minimalna stawka godzinowa i co oznacza to w praktyce dla pracodawcy!

Systemy wynagradzania w polskim prawie

Obowiązujące przepisy dają pracodawcom możliwość stosunkowo dowolnego kształtowania systemu wynagradzania pracowników. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą otrzymywać wynagrodzenie stałe, godzinowe, akordowe lub prowizyjne. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie systemu do specyfiki wykonywanej pracy.

Niezależnie od tego, jaki system wynagradzania firma ustali z pracownikiem, zaproponowane i faktycznie wypłacane kwoty nie mogą być niższe niż pewnie minimum.

Minimalna stawka godzinowa i miesięczna zmieniają się każdego roku. Wprowadzając coraz wyższe kwoty w tym zakresie, ustawodawca bierze pod uwagę przede wszystkim poziom inflacji. Jeśli jest on wysoki, stawka minimalna ulega zmianie nie raz, ale dwa razy w roku. Tak jest także w 2024 r.

Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r.

Minimalna stawka godzinowa ustalana jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Przy czym kwotę tę należy przeliczyć każdego miesiąca. O ile bowiem minimalne wynagrodzenie jest stałe, o tyle minimalna stawka godzinowa zmienia się w zależności od liczby dni w danym okresie rozliczeniowym.

Ważne! Poniższe wyliczenia obowiązują wyłącznie dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł brutto. Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić tę kwotę przez liczbę godzin roboczych w danym miesiącu.

Minimalna stawka godzinowa od stycznia do czerwca 2024 roku:

Styczeń (168 godzin): 4242 zł / 168 h = 25,25 zł

Luty (168 godzin): 4242 zł / 168 h = 25,25 zł

Marzec (168 godzin): 4242 zł / 168 h = 25,25 zł

Kwiecień (168 godzin): 4242 zł / 168 h = 25,25 zł

Maj (160 godzin): 4242 zł / 160 h = 26,51

Czerwiec (160 godzin): 4242 zł / 160 h = 26,51 zł

Minimalna stawka godzinowa od lipca do grudnia 2024 r.

Od 1 lipca 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 300 zł brutto

Minimalna stawka godzinowa od lipca do grudnia 2024 r.:

Lipiec (184 godzin): 4300 zł / 184 h = 23,37 zł

Sierpień (168 godzin): 4300 zł / 168 h = 25,60 zł

Wrzesień (168 godzin): 4300 zł / 168 h = 25,60 zł

Październik (184 godzin): 4300 zł / 184 h = 23,37 zł

Listopad (152 godziny): 4300 zł / 152 h = 28,29 zł

Grudzień (160 godzin): 4300 zł / 160 h = 26,88 zł

Obowiązki pracodawcy związane z wynagradzaniem

Podpisując z nowym pracownikiem umowę o pracę, właściciel firmy musi pamiętać o określeniu wymiaru pracy i podaniu stawki godzinowej. W przypadku, gdy zatrudniony na umowę o pracę pracownik nie zarobi kwoty minimalnego wynagrodzenia ze względu na zbyt małą liczbę przepracowanych godzin, firma musi dokonać wyrównania do płacy minimalnej.

Minimalna stawka nie tylko na umowie o pracę

Stawka minimalna obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a od 2017 r. także osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. W ich wypadku jednak minimalna stawka godzinowa jest stała – nie zależy od liczby godzin do przepracowania w danym miesiącu.

Minimalna stawka godzinowa osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o świadczenie usług:

Od 1 stycznia 2024 roku: 27,70 zł brutto, 

Od 1 lipca 2024 r.: 28,10 zł brutto.

W powyższym przypadku pracodawca nie ma obowiązku wyrównywania wynagrodzenia do minimalnej krajowej, jeśli pracownik w wyniku przepracowanych godzin nie zarobi płacy minimalnej.

Przepisy dotyczące stawki minimalnej nie obejmują umów o dzieło, a także współpracy z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą (B2B).  

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *