big-K24-min

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT 2014 WNT

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Podstawa opodatkowania podatkiem VAT 2014 WNT

Do końca 2013 roku przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru byli zobowiązani do ustalania podstawy opodatkowania w oparciu o zapłatę otrzymywaną od sprzedającego. Ulegnie to zmianie wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT 2014. 1 stycznia 2014 roku te same transakcje będą rozliczane w oparciu o podstawę opodatkowania ustalaną w taki sam sposób, jak w przypadku towarów krajowych.

Podstawa opodatkowania

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w przypadku uzyskiwani towarów od kontrahenta wspólnotowego oraz z magazynu konsygnacyjnego, podstawą opodatkowania będą różne formy zapłaty, którą dokonujący dostawy towarów lub wykonawcy usług otrzymali lub mają otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Do podstawy opodatkowania będzie się wliczało:
• Dotacje,
• Subwencje,
• Dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośrednie przełożenie na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Do podstawy opodatkowania podatkiem VAT 2014 wliczać się będzie w przypadku WNT wszystkie podatki, cła, opłaty i inne, podobne należności, z wyłączeniem kwoty podatku. Dodatkowo, będzie trzeba do niej wliczyć koszty dodatkowe, w tym prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, które będą pobierane przez dokonującego dostawy towarów lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Podstawa opodatkowania podatkiem VAT WNT nie będzie obejmowała kwot:
• Rabatów, obniżek itp.,
• Udzielonych upustów i obniżek cen uwzględnionych z chwilą dokonywania sprzedaży,
• Otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy kwot w postaci zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Obniżenie podatku VAT

Dodatkowo, zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT naliczanego od WNT, może zostać obniżone, dzięki zmniejszeniu podstawy opodatkowania o:
• Opusty i obniżki cen,
• Wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze,
• Zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło,
• Wartość zwróconych towarów i opakowań.

W jednym przypadku do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości opakowania w sytuacji, gdy podatnik dokonał dostawy towaru w opakowaniu zwrotnym i pobrał kaucję za to opakowanie lub określił kaucję w umowie dostawy towaru.

Korzystaj z naszego rozwiązania do fakturowania – zobacz program do fakturowania

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *