big-K24-min

Skrócone terminy na zwrot VAT w 2022 roku!

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Skrócone terminy na zwrot VAT w 2022 roku!

Tak zwany „Polski Ład” wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r. W jego ramach zostanie sfinalizowany system płac i zwrotu podatku u źródła (WHT). Dotyczy to wypłat przekraczających 2 mln zł rocznie (zsumowane dla konkretnego odbiorcy). Nadwyżka powyżej tej kwoty będzie podlegać standardowej stawce 19%/20% WHT. Jeśli płatność kwalifikuje się do zwolnienia lub obniżonej stawki traktatowej WHT, odbiorca (lub w przypadku klauzuli ubruttowienia płatnik WHT) może ubiegać się o zwrot WHT.

Jak będzie wyglądał nowy system wypłat i zwrotów?

System wypłat i zwrotów będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności pasywnych:

  • dywidendy,
  • odsetki,
  • należności licencyjne,

dokonywanych wyłącznie na rzecz powiązanych, niepolskich podmiotów. Tym samym opłaty za usługi i inne, dokonywane na rzecz niepowiązanych dostawców (w tym tantiemy) nie są nią objęte. Jest to duża zmiana w porównaniu z wersją 2019 (zawieszoną) tych zasad.

Skrócone terminy na zwrot VAT
Skrócone terminy na zwrot VAT

Jakie są metody ubiegania się o obniżoną stawkę WHT?

Istnieją dwie metody ubiegania się o obniżoną stawkę WHT lub zwolnienie u źródła. Jeden z nich będzie wymagał złożenia specjalnego oświadczenia przez płatnika WHT. W porównaniu z poprzednią wersją regulaminu wystarczy podpisanie go zgodnie z zasadami reprezentacji, a nie przez wszystkich członków zarządu. Wszelkie nieprawidłowe informacje podane w powyższym oświadczeniu mogą skutkować dodatkową opłatą w wysokości 10–30% WHT i potencjalnie karami osobistymi dla członków zarządu.

Drugą metodą będzie uzyskanie przez polskie organy podatkowe interpretacji wstępnej dotyczącej zwolnienia/obniżonej stawki WHT. Orzeczenie to, zgodnie z nową wersją przepisów, może zostać wydane dla wszystkich rodzajów płatności podlegających WHT. Jednak termin na wydanie takiej interpretacji wyniesie sześć miesięcy, czyli dwa razy więcej niż w przypadku standardowej interpretacji podatkowej.

Orzeczenie i zwrot podatku

Wcześniejsze orzeczenie WHT, a także procedura zwrotu podatku WHT, będą wymagały zgromadzenia wielu dokumentów i dowodów, w tym dotyczących statusu beneficjenta rzeczywistego beneficjenta, którego głównym elementem będzie rzeczywista działalność gospodarcza.

Wszelkie wątpliwości lub pytania co do dokumentacji mogą skłonić organy podatkowe do zadawania dodatkowych pytań i wydłużenia terminów zwrotu WHT, lub wydania interpretacji wstępnej. Dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze zebranie wszystkich niezbędnych informacji, kwestionariuszy itp.

Skrócone terminy na zwrot VAT
Skrócone terminy na zwrot VAT

Wszystkie nowe procedury WHT będą przeprowadzane

elektronicznie

Na ostatnich etapach prac legislacyjnych dodano kolejną zmianę, która ma istotny praktyczny wpływ na wszystkich płatników i podatników WHT. Od 2022 r. kopia zaświadczenia będzie wystarczająca do wykazania zagranicznej rezydencji podatkowej w przypadku wszystkich płatności podlegających WHT (wcześniej, poza szczególnymi przepisami pandemicznymi, kopia mogła być wykorzystana tylko do obsługi płatności nieprzekraczających 10 000 zł/ 2500 euro rocznie).

Płatnicy WHT będą odpowiedzialni za zapewnienie, że informacje przedstawione na kopii są zgodne ze stanem faktycznym/oryginałem. Nowelizacja znacząco ułatwi transakcje transgraniczne, gdyż wielokrotnie pojawiały się wątpliwości, jaki dokument może być traktowany jako oryginał zaświadczenia podatkowego (np. w przypadkach, gdy administracja danego państwa wystawia albo elektroniczne, albo papierowe zaświadczenia podatkowe, polskie organy podatkowe zażądały formy papierowej, mimo że oba miały status oryginałów w państwie wydającym).

Umowa podatkowa i zmiana Wiążącej Informacji Stawkowej

Wprowadzenie nowej instytucji tzw. Umowy Podatkowej (PI), która będzie konkretną umową pomiędzy inwestorem a polskimi organami podatkowymi dotyczącymi skutków podatkowych inwestycji w Polsce. Umowa podatkowa będzie swego rodzaju kompleksową interpretacją podatkową, która zapewni jednolite podejście zainteresowanym podmiotom.

Umowa będzie zawierać informacje takie jak opis i klasyfikacja towarów lub usług wraz ze wskazaniem odpowiedniej stawki VAT. Ten sam podmiot nie będzie mógł wystąpić o Wiążącą Informację Stawkową, jeżeli w Umowie Podatkowej określone są towary lub usługi oraz stawka VAT.

Nowy termin zwrotu VAT – 15 dni

Założeniem zmiany jest upowszechnienie obrotu bezgotówkowego dzięki korzyściom podatkowym dla podmiotów stosujących głównie płatności bezgotówkowe. Preferencja podatkowa skróciłaby termin zwrotu VAT do 15 dni. Generalnie, aby skorzystać z „szybkiego zwrotu VAT”, podatnik powinien mieć udział w płatnościach bezgotówkowych nie mniejszy niż 80%. Drugie wymaganie również będzie musiało zostać spełnione. Płatności bezgotówkowe to płatności dokonywane za pomocą instrumentów płatniczych, takich jak karta, płatność mobilna czy polecenie przelewu.

Sprawdź nasz najnowszy program do faktur – wystawiaj faktury sprawnie i poprawnie.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *