big-K24-min

Ulga na złe długi w 2023 r. – rząd wprowadził zmiany, jest prościej!

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> KSeF - Krajowy System e-Faktur >> Ulga na złe długi w 2023 r. – rząd wprowadził zmiany, jest prościej!

Ulga na złe długi w 2023 r. przysługuje na tych samych zasadach co w latach poprzednich. Znacząco zmniejszono jednak wymagania dotyczące formalności, których muszą dopełnić korzystający z tej preferencji podatnicy VAT. Sprawdź, na jakich zasadach możesz w 2023 r. skorzystać z ulgi na złe długi!

 

Pomoc dla przedsiębiorców, którzy mają dłużników

Ulga na złe długi to wprowadzone kilka lat temu rozwiązanie, które ma ułatwić rozliczenia podatkowe w przypadku, gdy kontrahent długo zwleka z uregulowaniem należności. To mechanizm korzystny dla wierzycieli – dzięki niemu mogą oni odzyskać VAT oraz podatek dochodowy z faktur, które nie zostały opłacone przez nabywcę.

W polskim prawie podatkowym przedsiębiorca będący podatnikiem VAT musi rozliczyć się z podatków niezależnie od tego, czy uzyskał należność od klienta. Przy sprzedaży z płatnością odroczoną taki system nieraz wpływa negatywnie na płynność finansową sprzedawców. Szczególnie, że niektóre branże wymagają długich terminów płatności, a niektórzy nabywcy niekoniecznie śpieszą się z regulowaniem swoich zobowiązań.

Co istotne, zaległości mają swoje konsekwencje po obu stronach transakcji. Przedsiębiorca długo oczekujący na swoje pieniądze może odzyskać zapłacony VAT i podatek dochodowy, a jego dłużnik musi oddać kwoty, które odliczył.

 

Ulga na złe długi w 2023 r. – nowe zasady

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie muszą już wykazywać w zeznaniu podatkowym zobowiązania lub wierzytelności, w związku z którymi korzysta z ulgi na złe długi. Odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia dokonuje bez tych dodatkowych wymagań formalnych.

W poprzednim stanie prawnym osoba korzystająca z ulgi na złe długi musiała dołączyć do zeznania podatkowego odpowiedni załącznik, w którym wykazywała dane dotyczące wierzytelności. Ulga na złe długi w 2023 r. nie wymaga już składania informacji PIT/WZ wraz z zeznaniem podatkowym za 2022 rok.

Należy jednak pamiętać, że brak obowiązku formalnego nie zwalnia podatnika z konieczności udowodnienia wysokości przeterminowanej należności, która ma wpływ na podstawę podatkowania.

Ulga na złe długi w 2023 r. na nowych zasadach obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 r.

 

Ulga na złe długi w 2023 r. – zasady korzystania

Ogólne przepisy dotyczące ulgi na złe długi nie uległy zmianie od 2023 r. Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, skorzystanie z niej jest możliwe dla wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Konieczne jest łączne spełnienie poniższych warunków:

  • od terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie musi minąć 90 dni.
  • wierzytelność nie może zostać zbyta na rzecz innego podmiotu lub uregulowana do dnia skorzystania z ulgi na złe długi
  • w dniu poprzedzającym skorzystanie z ulgi wierzyciel musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
  • od daty wystawienia faktury nie mogą upłynąć 3 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Preferencja polega na obniżeniu kwoty podatku należnego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę towaru lub świadczenie usług. Przy czym ulga na złe długi może być zastosowana wyłącznie do transakcji dokonanych na terytorium kraju.

Co istotne, korekty można dokonać zarówno dla całości wierzytelności, jak i tej jej części, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

 

Gdy dłużnik nie jest podatnikiem VAT

Ulga na złe długi w 2023 r. jest preferencją przysługującą wyłącznie przedsiębiorcom będącym czynnymi podatnikami VAT. Należy jednak podkreślić, że skorzystać z niej można także wtedy, gdy dłużnik VAT-owcem nie jest, a nawet gdy jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W takim wypadku konieczne jest jednak spełnienie dodatkowego warunku.

Pierwszy sposób to uzyskanie potwierdzenia wierzytelności prawomocnym orzeczeniem sądu i przekazanie sprawy komornikowi. Alternatywną możliwością jest wpisanie wierzytelności do krajowego rejestru długów lub zgłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej.

Udostępnij ten artykuł:
Lavormedia
Lavormedia
Artykuły: 5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *