big-K24-min

Założenie działalności gospodarczej przez studenta — ulgi, formalności, najważniejsze informacje

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Założenie działalności gospodarczej przez studenta — ulgi, formalności, najważniejsze informacje

Studia to moment, którego raczej nie kojarzymy z zakładaniem swojej firmy i stawianiem pierwszych kroków w biznesie. Nie oznacza to jednak, że nie jest to możliwe. Studenci mają dość ciekawe możliwości w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej. Na czym one polegają? Na jakie ulgi może liczyć i jakie formalności musi załatwić student zakładający swoją pierwszą firmę?

Otworzenie i prowadzenie własnej działalności to zadanie niezwykle trudne nawet dla osoby, która poświęca temu cały swój czas. Co dopiero, gdy mówimy o studentach, którzy muszą też skupić się na nauce. Jak wygląda proces założenia działalności gospodarczej w przypadku osób, które są w trakcie zdobywania wykształcenia wyższego i czy mogą one liczyć na jakiekolwiek ulgi?

Co jest potrzebne do założenia działalności gospodarczej przez studenta?

Założenie działalności gospodarczej w przypadku studentów nie różni się niczym od tego, kiedy robi to każda inna osoba. Mają oni do tego prawo jako osoba fizyczna. Konieczne będzie więc złożenie wniosku CEIDG-1 w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej. W dokumencie tym należy zawrzeć następujące dane:

 • imię (imiona) oraz nazwisko
 • numer i serię dowodu osobistego/paszportu
 • PESEL
 • numer NIP
 • adres zameldowania oraz adres zamieszkania
 • numer rachunku bankowego
 • adres, pod którym przechowywana będzie dokumentacja księgowa dotycząca firmy
 • nazwę przedsiębiorstwa
 • wybraną formę opodatkowania
 • imiona rodziców
 • numer REGON (jeśli go posiadamy)
 • termin rozpoczęcia działalności

Wniosek CEIDG powinien zostać złożony w urzędzie gminy. Można tam wybrać się osobiście. Osoby, które nie są w stanie się do niego dostać, mogą złożyć wniosek za pomocą Internetu, bądź wysłać go listem poleconym.

Udostępnij ten artykuł:
Magdalena Pytlas
Magdalena Pytlas
Artykuły: 9

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *