big-K24-min

Zmiany w księgowości od 2023

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Zmiany w księgowości od 2023

W 2022 roku zmieni się możliwość podpisywania plików JPK, CUK i ALK podpisem kwalifikowanym z użyciem algorytmu SHA-1. Podpisy przy użyciu tego algorytmu będzie można składać tylko do końca 2021 roku. W nowym 2022 roku złożenie podpisu kwalifikowanego będzie możliwe jedynie z wykorzystaniem algorytmu SHA-256.

Co to jest podpis kwalifikowany? Podpis kwalifikowany dla JPK VAT

Kwalifikowany podpis cyfrowy” umożliwia poświadczenie autentyczności podpisu dokumentu cyfrowego, takiego jak dokument JPK VAT, nadając mu wartość dowodową nadaną przez prawo. Podpis cyfrowy ma taką samą moc prawną jak podpis odręczny. Dobrowolnie umieszczając kwalifikowany podpis cyfrowy na dokumencie cyfrowym, sygnatariusz jednoznacznie zakłada jego autorstwo. Podpis cyfrowy jest powiązany z certyfikatami cyfrowymi, które zapewniają tożsamość osoby podpisującej dokument cyfrowy.

Z technicznego punktu widzenia cyfrowy podpis kwalifikowany opiera się na asymetrycznym systemie kryptograficznym – wykorzystywaniem algorytmu, za pomocą którego generowana jest para wyłącznych i współzależnych kluczy asymetrycznych. Umożliwia to posiadaczowi klucza prywatnego twierdzenie o autorstwie dokumentu cyfrowego i umożliwia posiadaczowi podpisu potwierdzenie autorstwa i integralności dokumentu cyfrowego.

podpis kwalifikowany
Źródło: freepik.com

Informacje od Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów informuje, że od 2022 roku po 1 stycznia będzie można przez Bramkę JPK wysłać wyłącznie plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256.

Przez Bramkę JPK z użyciem algorytmu SHA-1 w podpisie kwalifikowanym będzie można składać tylko do końca 2021 roku dokumenty takie jak pliki JPK, CUK i ALK

Po 1 stycznia 2022 roku przez Bramkę JPK będzie można:

  • Wysłać plik podpisany podpisem kwalifikowanym, który wykorzystuje algorytm SHA-256.
  • Podpisywać pliki JPK, CUK i ALK z użyciem algorytmu SHA-256.

Bez zmian pozostają zasady podpisywania i wysyłania plików. Zmiana algorytmu nie wymaga aktualizacji podpisu kwalifikowanego. Prośby o aktualizację mogą być próbą wyłudzenia danych.

podpis kwalifikowany
Źródło: freepik.com

Technologia, której możesz zaufać — elektroniczny podpis kwalifikowany — JPK, CUK i ALK

Wszystkie państwa członkowskie UE akceptują elektroniczne podpisy kwalifikowane jako zgodną zdalną weryfikację tożsamości. Podpisy elektroniczne są akceptowane w księgowości, w przypadku prawnie wiążących umów i podpisywania dokumentów takich jak pliki JPK, CUK i ALK i spełniają silne wymagania dotyczące uwierzytelniania.

Jakie są zalety podpisów cyfrowych?

Bezpieczeństwo to główna zaleta podpisów cyfrowych. Funkcje bezpieczeństwa wbudowane w podpisy cyfrowe zapewniają, że dokument nie jest zmieniany, a podpisy są legalne.

Funkcje i metody zabezpieczeń stosowane w podpisach cyfrowych

Osobiste numery identyfikacyjne (PIN), hasła i kody. Służą do uwierzytelniania i weryfikacji tożsamości osoby podpisującej oraz zatwierdzania jej podpisu. E-mail, nazwa użytkownika i hasło to najczęściej używane metody. Następna metoda to kryptografia asymetryczna — wykorzystuje algorytm klucza publicznego, który obejmuje szyfrowanie i uwierzytelnianie klucza prywatnego i publicznego.

Cykliczna kontrola nadmiarowa (CRC)

Kod wykrywający błędy i funkcja weryfikacji stosowana w sieciach cyfrowych i urządzeniach pamięci masowej do wykrywania zmian w nieprzetworzonych danych.

Weryfikacja urzędu certyfikacji (CA)

Urzędy certyfikacji wystawiają podpisy cyfrowe i działają jako zaufane strony trzecie, akceptując, uwierzytelniając, wydając i utrzymując certyfikaty cyfrowe. Korzystanie z urzędów certyfikacji pomaga uniknąć tworzenia fałszywych certyfikatów cyfrowych.

Inne korzyści płynące z używania podpisów cyfrowych obejmują:

Znacznik czasowy — dostarczając dane i czas podpisu cyfrowego, znakowanie czasem jest przydatne, gdy czas ma krytyczne znaczenie, na przykład w przypadku transakcji giełdowych, wystawiania losów na loterię i postępowania sądowego.

Akceptowane na całym świecie i zgodne z prawem — podpis kwalifikowany

Standard infrastruktury kluczy publicznych (PKI) zapewnia bezpieczne tworzenie i przechowywanie kluczy generowanych przez dostawców. Ze względu na międzynarodowy standard coraz więcej krajów akceptuje podpisy cyfrowe jako prawnie wiążące.

Oszczędność czasu — podpisy cyfrowe upraszczają czasochłonne procesy podpisywania, przechowywania i wymiany dokumentów fizycznych, umożliwiając firmom szybki dostęp do dokumentów i ich podpisywanie.

Oszczędność kosztów — organizacje mogą zrezygnować z papieru i zaoszczędzić pieniądze wydawane wcześniej na zasoby fizyczne oraz czas, personel i przestrzeń biurową wykorzystywaną do zarządzania nimi i transportu.

Pozytywny wpływ na środowisko — zmniejszenie zużycia papieru ogranicza również fizyczne odpady generowane przez papier oraz negatywny wpływ transportu papierowych dokumentów na środowisko.

Identyfikowalność — podpisy cyfrowe tworzą ścieżkę audytu, która ułatwia firmom prowadzenie wewnętrznych rejestrów. Ponieważ wszystko jest rejestrowane i przechowywane cyfrowo, sygnatariusz lub osoba prowadząca dokumentację ma mniej okazji do popełnienia błędu, lub zgubienia czegoś.

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności. Sprawdź też możliwości naszego programu do faktur.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *