big-K24-min

Do kiedy wdrożyć kasy fiskalne online w 2022 roku?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Do kiedy wdrożyć kasy fiskalne online w 2022 roku?

Chociaż w przeszłości terminy były przesuwane, kasy fiskalne online wkrótce będą musiały obowiązywać we wszystkich branżach. Kasy fiskalne on-line to urządzenia, które przesyłają dane o ewidencjonowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwsze kasy online są obowiązkowe – dla niektórych podatników musiały pojawić się 1 stycznia 2020 r. Dla innych grup podatników terminy zostały przesunięte z powodu sytuacji z koronawirusem.

Kasa fiskalna online przesyła dane każdej zarejestrowanej transakcji bezpośrednio do centralnego systemu informatycznego zwanego Centralnym Repozytorium Kas, w tym dane niezbędne do identyfikacji:

 • wysokość podstawy opodatkowania i VAT,
 • wysokość podatków,
 • rodzaj towarów lub usług,
 • czas i miejsce instalacji kasy fiskalnej,
 • dokładny czas rejestracji sprzedaży w kasie.

Kasy online będą zastępować tradycyjne kasy. Ustawa przewiduje dwa terminy, po których upływie kasy z zapisem elektronicznym lub papierowym nie będą już dostępne do zakupu.

Kasy fiskalne online
Źródło: freepik.com

Przeczytaj również artykuł: Faktury i fakturowanie w języku angielskim

Kasy fiskalne online od kiedy dla wszystkich?

Wkrótce kasy fiskalne online będą musiały dotyczyć wszystkich branż. Kasy z kopiami elektronicznymi można kupić do 31 grudnia 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. będzie można kupić wyłącznie kasy online. Kasy zakupione do tych terminów, które nie mogą przesyłać danych do Centralnego Repozytorium Kas, mogą być użytkowane (w większości przypadków) do czasu ich zużycia lub zapełnienia pamięci fiskalnej.

Tylko niektórzy podatnicy działający w branżach, które zdaniem Ministerstwa Finansów są bardziej podatne na oszustwa, są zobowiązani do wymiany dotychczasowych kas fiskalnych.

Kasy fiskalne online — dla kogo — rozporządzenie i wprowadzanie

Cały proces dzieli się więc na 4 etapy.

Pierwszy etap — od 1 stycznia 2020 roku w kasach internetowych wymagane jest posiadanie przedsiębiorców:

 • świadczenie usług naprawy pojazdów mechanicznych i motorowerów, w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regeneracja oraz w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów mechanicznych i motorowerów;
 • sprzedaż benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Kolejny etap, którego uruchomienie zaplanowano na 1 lipca 2020 r. Obowiązek ten został jednak przesunięty do 1 stycznia 2021 r. Obowiązek korzystania z kas online na tym etapie dotyczy:

 • świadczenie usług związanych z wyżywieniem świadczonych wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym sezonowe oraz w zakresie krótkoterminowego zakwaterowania;
 • sprzedaż węgla, brykietów i podobnych paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, brunatnego, koksu i półkoksu do celów grzewczych.

Trzeci etap realizacji nowego obowiązku został przesunięty z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r. Dotyczył świadczenia usług:

 • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • usług prawnych itp.

Użytkowanie kasy fiskalnej online nie znosi obowiązku wręczania kupującemu paragonu w formie papierowej, ale podatnicy — użytkownicy takich kas nie muszą już drukować raportów fiskalnych.

Kasy fiskalne online
Źródło: freepik.com

Przeczytaj również artykuł: Darmowy program do fakturowania – wybierz najlepszy

Kasy fiskalne online od 2022

Również korzystanie z kasy online nie wymaga zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego, gdyż zgłoszenie takie zostanie wydane po oficjalnej konfiguracji urządzenia do celów podatkowych, co ma miejsce w przypadku podłączony do sieci telekomunikacyjnej.

Zgodnie z nowymi przepisami, kupując kasę, która przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas, możesz odliczyć od podatku koszt każdej kasy. Możesz odliczyć 90% ceny zakupu (netto), ale nie więcej niż 700 zł. Jeżeli kwota ta przekracza podatek należny w okresie rozliczeniowym, możesz wnioskować o zwrot różnicy lub odliczyć różnicę w przyszłych okresach rozliczeniowych. Powyższa ulga podatkowa jest dostępna pod warunkiem zakupu kasy fiskalnej nie później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu ewidencjonowania transakcji. W przypadku podatników dokonujących wyłącznie transakcji zwolnionych z podatku VAT, na jego wniosek, organy podatkowe zwrócą kwotę ulgi na rachunek podatnika.

Należy podkreślić, że ulga podatkowa na zakup kasy fiskalnej nie jest dostępna dla podatników, którzy wymieniają kasy elektroniczne lub papierowe na urządzenia internetowe, z wyjątkiem podatników, którzy są prawnie zobowiązani do ich wymiany ze względu na branżę, w której działają.

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności. Wystawiaj poprawnie faktury za pomocą naszego programu do faktur – zobacz program do wystawiania faktur

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *