big-K24-min

Zwrot podatku VAT a wysokość składki zdrowotnej – przepisy 2023

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Zwrot podatku VAT a wysokość składki zdrowotnej – przepisy 2023

Zwrot podatku VAT a wysokość składki zdrowotnej – kwestia ta stała się dla podatników istotna po zmianach wprowadzonych przez tzw. Polski Ład. Wysokość składki zdrowotnej zależy obecnie od wysokości przychodów podatnika. Czy przedsiębiorcy, którzy otrzymali wysoki zwrot podatku VAT, muszą liczyć się z wysoką składką zdrowotną? Sprawdź przepisy obowiązujące w 2023 roku!

Wysokość składki zdrowotnej – jak liczona w 2023 roku?

Kwestia – zwrot podatku VAT a wysokość składki zdrowotnej – staje się istotna ze względu na dość skomplikowany sposób ustalania jej wysokości. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2023 roku, podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi dochód z działalności gospodarczej, jaki podatnik uzyskał w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka.

Powyższe dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Samo wyliczenie składki zdrowotnej jest dość skomplikowane – inaczej należy wyliczyć dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku składkowym. Inaczej – za kolejne miesiące. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Jeśli pojawia się nadpłata, może wnioskować o zwrot składki zdrowotnej lub zaliczyć ją na poczet kolejnych składek.

Zwrot podatku VAT a wysokość składki zdrowotnej 

Zwrot nadpłaconego VAT na rachunek bankowy może być bardzo dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, który w poprzednich miesiącach wykazywał wysokie koszty przy stosunkowo niewielkich przychodach.

Pojawia się jednak pytanie, czy zwrot nadpłaconego VAT wlicza się do podstawy wymiaru składki zdrowotnej. Jeśli tak by było, w niektórych przypadkach – gdy zwrot podatku jest wysoki – wysokość składki zdrowotnej byłaby dość dotkliwa.

Aby odpowiedzieć na pytanie o zwrot podatku VAT a wysokość składki zdrowotnej, należy zastanowić się, jakie wpływy stanowią przychód z działalności gospodarczej. Przepisy jasno wskazują przypadki, kiedy podatek od towarów i usług jest przychodem z działalności gospodarczej.

To kwota podatku VAT:

  • która nie została uwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji,
  • która dotyczy innych rzeczy lub praw niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi

– w tej części, w jakiej dokonano korekty, która wpłynęła na zwiększenie VAT odliczonego zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Dodatkowo, przychodem z działalności gospodarczej jest też VAT naliczony w tej części, w której uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższych zasad wynika, że składka zdrowotna od zwrotu VAT nie jest obliczana. Zwrot podatku VAT nie stanowi bowiem przychodu z działalności gospodarczej.

Jak obliczyć podstawę wymiaru składki zdrowotnej

Aby prawidłowo obliczyć wysokość składki zdrowotnej, należy przede wszystkim określić podstawę jej wymiaru. Podstawa składki zdrowotnej to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

Przy czym za przychód uznaje się kwoty należne podatnikowi, nawet jeżeli w rzeczywistości nie otrzymał ich w postaci środków pieniężnych.

Należy przy tym pamiętać, że przychód z działalności gospodarczej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym podatnik VAT czynny powinien pomniejszyć o wartość:

  • należnego podatku VAT ze sprzedaży towarów lub usług,
  • wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Obliczenia składek zdrowotnych w programie Faktura VAT 2023

W comiesięcznych wyliczeniach wysokość składki zdrowotnej pomocny okaże się funkcjonalny system finansowo-księgowy. Program Faktura VAT 2023 w wersji PRO posiada moduł „Księgowość”, w którym w szybki i wygodny sposób obliczysz składki ZUS. W górnym pasku wybierz zakładkę „Księgowość” i kliknij ikonkę „ZUS”. W uzyskanym oknie wykonasz wszelkie potrzebne obliczenia.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *