big-K24-min

Kiedy firma musi przejść na pełną księgowość? Limit 2024

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Kiedy firma musi przejść na pełną księgowość? Limit 2024

Kiedy firma musi przejść na pełną księgowość? To pytanie ważne z punktu widzenia małych przedsiębiorców, korzystających z możliwości prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub opłacania podatku zryczałtowanego. Sprawdź, jakie limity obowiązują w 2023 roku!

Czym jest pełna księgowość?

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest rejestrowanie operacji gospodarczych firmy. Jednak sposób tego rejestrowania zależy od kilku czynników. Podstawowym jest osiągany roczny przychód. Większości małych firm nie dotyczy obowiązek pełnej księgowości. Tacy podatnicy mogą prowadzić księgę przychodów i rozchodów lub opłacać ryczałt ewidencjonowany. Oczywiście każdy przedsiębiorca może prowadzić księgi handlowe dobrowolnie. Zasadnicze okazuje się jednak pytanie, kiedy firma musi przejść na pełną księgowość.

Pełna księgowość to forma dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która uwzględnia więcej czynników. Przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe, w skład których wchodzą:

  • dzienniki,
  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Dzięki temu pełna księgowość pozwala na dokładniejsze udokumentowanie finansów firmy. Przekłada się to na lepszy wgląd w nie, a co za tym idzie możliwość skuteczniejszego planowania i podejmowania działań biznesowych.

Kogo dotyczy obowiązek pełnej księgowości?

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje:

spółki kapitałowe prawa handlowego (spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością)

spółki osobowe prawa handlowego (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne)

bez względu na wysokość przychodów.

W przypadku pozostałych form działalności – jednoosobowych firm osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, muszą one przejść na pełną księgowość po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 mln euro. Kwotę tę przelicza się na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Limit pełnej księgowości w 2024 r.

Kiedy firma musi przejść na pełną księgowość? Limity:

W 2023 r. limit wynosi 9 654 400 zł zł (średni kurs euro 2.10.22 wynosił 4,8272 zł/euro)

w 2024 r. limit wynosi 9 218 200 zł (średni kur euro 3.10.2023 wynosił 4,6091 zł/euro)

Do przychodów wyliczanych w celu ustalenia, czy podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe, należy wziąć pod uwagę przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Kiedy firma musi przejść na pełną księgowość?

Przejście na pełną księgowość od 1 stycznia 2024 r. to obowiązek podatników, których przychody w 2023 r. przekroczą limit 9 218 200 zł. Przejście na pełną księgowość nie wymaga od podatnika żadnego zgłoszenia do urzędu skarbowego. Należy jednak pamiętać, że przed osobami zobowiązanym w 2024 roku prowadzić księgi rachunkowe stoi sporo wyzwań, związanych z przystosowaniem księgowości do nowych wymagań. Warto więc wcześniej pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu.

Oczywiście przepisy ustawy działają też w drugą stronę – przedsiębiorca, którego przychody netto w 2023 r. okażą się niższe niż limit pełnej księgowości, mogą przejść na prowadzenie uproszczonej księgowości. Najczęściej jest to księga przychodów i rozchodów.

Jeszcze prostszą od KPiR formą prowadzenia księgowości uproszczonej jest ryczałt ewidencjonowany. W tym wypadku przedsiębiorca rejestruje tylko przychód. Ta forma pod względem podatkowym okazuje się korzystna przede wszystkim dla podatników, którzy nie mają dużych kosztów. Ryczałt pozbawia bowiem podatnika prawa do ich odliczenia.

Jak prowadzić księgowość za pomocą programu komputerowego?

Uproszczona forma prowadzenia ewidencji księgowej jest znacznie wygodniejsza, gdy korzystasz z funkcjonalnego programu komputerowego. Program do zarządzania sprzedażą Faktura VAT 2023 w wersji PRO został wyposażony w moduł księgowy. Pozwala na wygodne prowadzenie KPiR oraz uproszczonego rejestru sprzedaży. Aby włączyć funkcje księgowe, na górnym pasku wybierz zakładkę „Księgowość”.

Komputerowa księgowość to praktyczny sposób na szybkie, prawidłowe i terminowe rozliczenia. Program Faktura VAT 2023 jest na bieżąco aktualizowany. Dzięki temu masz pewność, że zawsze odpowiada wymaganiom ustawodawcy.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 48

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *