big-K24-min

Działalność nierejestrowana – limit Pułapki, pytania i odpowiedzi

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Działalność nierejestrowana – limit Pułapki, pytania i odpowiedzi

Działalność nierejestrowana to atrakcyjne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą wystartować z biznesem, ale nie są gotowi na założenie firmy i związane z tym formalności, czy koszty. Taką wygodną działalność bez ZUS i księgowości można jednak prowadzić tylko, jeśli spełnia się określone w przepisach warunki. Ponadto, prowadząc ją, nie można przekroczyć ustalonego miesięcznego limitu przychodów z jej tytułu. a do tego, nie przekracza się ustalonego miesięcznego limitu przychodów z jej tytułu. Do jakiej kwoty przychodów może być prowadzona działalność nierejestrowana? Limit przychodów w aktualnym roku i odpowiedzi na pytania odnoszące się do jego naliczania znajdziesz w treści artykułu. 

Działalność nierejestrowana – limit 2024

Działalność nierejestrowaną można prowadzić tylko, jeśli spełnia się określone w przepisach warunki. Dodatkowo, suma miesięcznych dochodów z jej tytułu nie może przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Aktualny limit przychodów z działalności nierejestrowanej wynosi 3181,5 zł i odnawia się co miesiąc. Jeśli w dowolnym miesiącu zostanie przekroczony, należy w ciągu 7 dni zarejestrować firmę w CEIDG. Choć zasada wydaje się prosta, w rzeczywistości, limit przychodów z działalności nieewidencjonowanej budzi wiele wątpliwości. Można wahać się m.in. co do tego, co wlicza się, a co nie wlicza się do tego limitu. 

Działalność nierejestrowana a praca na etacie i inne źródła dochodów

Limit przychodów z działalności nierejestrowanej ma charakter indywidualny i tak też jest z zasady traktowany. Oznacza to, że możliwe jest równoległe osiąganie dochodów z innych tytułów, np. Umowy o Pracę, najmu, czy umów cywilnoprawnych, niezależnie od ich wysokości, co nie powinno mieć wpływu na przekroczenie limitu. Warto jednak wiedzieć, że Urząd Skarbowy i ZUS mogą zakwestionować niektóre z przychodów. Często zdarza się, że uznają je za wymagające rozliczenia w ramach działalności nierejestrowanej, a nie np. umowy o dzieło. Bywa tak z przychodami z tego samego tytułu, z którego podatnik rozliczał się w ramach działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowana – przykłady

Przykład 1 Pani Janina ma pełen etat w biurze, gdzie jest sekretarką. Po godzinach dzierga na drutach i sprzedaje swoje szaliki i czapki przez Internet. Dochód z Umowy o Pracę jest niezależny od limitu przychodów z działalności nierejestrowanej. Dlaczego? Ponieważ Pani Janina wykonuje w tej pracy inne czynności.

Przykład 2 Pan Piotr jest stolarzem i wykonuje meble na zamówienie. Rozlicza się w ramach działalności nierejestrowanej i wystawia klientom rachunki. Gdyby Pan Piotr zawarł Umowę o dzieło na wykonanie mebli, wartość tej umowy wliczyłaby się do limitu przychodów z działalności nierejestrowanej. W przypadku kontroli, ZUS i US mogłyby uznać, że wspomniana Umowa o dzieło powinna być rozliczona w ramach działalności nieewidencjonowanej.

Limit przychodów z działalności nierejestrowanej – konsekwencje przekroczenia

Po przekroczeniu miesięcznego limitu przychodów z działalności nierejestrowanej, należy w ciągu 7 dni zarejestrować firmę w CEIDG lub spółkę w KRS. Nawet, jeśli się tego nie zrobi, ZUS i Urząd Skarbowy mogą domagać się dokumentów i składek za okres od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Zbliżając się do przekroczenia limitu przychodów z działalności nierejestrowanej, warto więc przygotować się na formalne założenie firmy. Można to zrobić m.in. poprzez wybór rodzaju działalności gospodarczej, formy opodatkowania, czy też programu do księgowości online.

Czy w działalności nieewidencjonowanej można odliczać koszty od przychodów?

To kolejne częste pytanie, które pada w kontekście limitu z działalności nierejestrowanej. Odpowiedź na nie brzmi – tak, działalność nierejestrowana daje możliwość odliczania od dochodów kosztów poniesionych celem ich uzyskania. W odniesieniu do limitu działalności nierejestrowanej bierze się jednak pod uwagę przychód należnypodczas gdy poniesione koszty zmniejszają dochód do opodatkowania, a nie kwotę przychodu. Ponadto, koszty te muszą być uzasadnione, udokumentowane rachunkami lub fakturami i uwzględnione w prowadzonej ewidencji.

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *