big-K24-min

Umowa b2b – wady i zalety, wzór 

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Przydatne wzory umów z omówieniem >> Umowa b2b – wady i zalety, wzór 

Umowa o współpracę b2b jest jedną z najczęściej spotykanych alternatyw dla umowy o pracę. Prowadząc firmę, która potrzebuje pracowników, warto zatem wiedzieć, na czym polega umowa b2b. Wady i zalety tej formy współpracy, a także podpowiedzi dotyczące tego, co powinno się znaleźć w zapisach umownych, znajdziesz w treści artykułu. Umowa współpracy b2b – wszystko, co warto wiedzieć! 

Na czym polega umowa współpracy b2b?

Umowa o współpracę b2b jest zawierana w trybie business to business, co w wolnym tłumaczeniu z języka angielsko oznacza “biznes dla biznesu”. Innymi słowy, może być podpisana jedynie przez dwie firmy. W przypadku, gdy ma być alternatywą dla Umowy o Pracę, stronami umowy są pracodawca oraz działalność gospodarcza, którą prowadzi jego pracownik. Jakie cechy posiada umowa b2b? Wady i zalety stosowania jej wymieniliśmy w dalszej części artykułu. 

Umowa b2b – wady i zalety

Umowa o współpracę b2b z osobą, którą chce się na stałe zatrudnić, ma mnóstwo zalet z perspektywy firmy rekrutującej pracownika

Niższe koszty utrzymania

Umowa o współpracę b2b jest bez wątpienia tańsza w utrzymaniu od etatu. Przedsiębiorca decydujący się na współpracę w oparciu o kontrakt B2B (bo tak też mówi się na tego typu umowę) nie musi, tak jak przy Umowie o pracę: 

 • opłacać składek ZUS za pracownika – osoba zatrudniona w oparciu o umowę o współpracę B2B sama rozlicza się z ZUS w ramach własnej działalności. 
 • zapewniać mu narzędzi pracy (chyba, że treść umowy stanowi inaczej) – kontrahent pracuje zazwyczaj na własnym komputerze i oprogramowaniu;
 • finansować okularów – dopłaty należą się tylko pracownikom na Umowach o Pracę; 
 • organizować miejsca pracy – kontrahent może pracować zdalnie z domu i dowolnie wybranego miejsca. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie ku temu, by udostępnić mu miejsce w firmowym biurze.

Brak obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy 

Umowa b2b nie podlega też pod przepisy Kodeksu Pracy, które bywają pod wieloma względami niekorzystne dla przedsiębiorców. W odróżnieniu od Umowy o Pracę, nie rodzi zatem obowiązku: 

 • gromadzenia i archiwizacji dokumentacji pracowniczej: 
 • organizacji i przeprowadzania szkoleń BHP;
 • rozliczania zwolnień lekarskich, urlopów i zadłużeń
 • odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy: 
 • dostosowywania się do przepisów dotyczących czasu trybu i organizacji pracy
 • zachowywania przewidzianego w Kodeksie Pracy okresu wypowiedzenia w przypadku zakończenia współpracy. 

Dowolny okres obowiązywania

Dodatkowo, umowa b2b może być zawarta na dowolny okres, niezależnie od tego, którą umową między tymi samymi podmiotami z rzędu jest. Zazwyczaj zawiera się taką umowę na kwartał, rok, dwa lata lub pięć. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie ku temu, aby zawrzeć ją na czas nieoznaczony, czy stosunkowo krótki okres, np. dwóch tygodni.

Czy umowa o współpracę b2b ma wady? 

Oczywiście. Do wad umowy kontraktowej należy m.in. fakt, że przedsiębiorca ma mniejsze pole manewru w obszarze kontroli pracownika i stawiania wobec niego wymagań. W przypadku współpracy na Umowę o Pracę może oczekiwać od niego dostosowywania się np. do regulaminu miejsca pracy. Gdy w grę wchodzi kontrakt B2B, od kontrahenta można wymagać tylko tego, co zostało określone w umowie.

Konkludując wady i zalety umowy współpracy B2B można uznać, że umowa B2B jest bardziej bardziej komfortowa z perspektywy pracodawcy.

Kontrakt b2b jako ekwiwalent Umowy o Pracę

Powszechność umów b2b proponowanych w miejsce etatów, doprowadziła do podwyższenia standardów ich zawierania. Umowa o współpracę b2b coraz bardziej przypomina umowę o pracę – przynajmniej pod kątem warunków wskazanych w jej treści. Kontrahent, który na etacie byłby pracownikiem firmy, z którą podpisuje kontrakt B2B, otrzymuje w ramach takiego porozumienia najważniejsze przywileje przysługujące standardowemu pracownikowi. W nowoczesnych firmach może liczyć przynajmniej na odpowiednią liczbę dni płatnego urlopu. Coraz częściej jednak otrzyma także grupowe ubezpieczenie, kartę sportową, dostęp do szkoleń dla pracowników i benefitów zapewnianych w ramach Kodeksu Pracy. 

Umowa B2B wzór 

Chcesz wiedzieć, jak powinna wyglądać umowa B2B? Wzór dla takiej umowy stanowi najczęściej umowa o świadczenie usług. W jej ramach najłatwiej jest zamknąć obowiązki o charakterze pracowniczym. Prawidłowo sporządzona umowa o współpracę b2b powinna zawierać następujące elementy: 

 • datę podpisania;
 • dane firmowe (w tym adresowe) obu stron; 
 • okres obowiązywania umowy; 
 • opis usług, które będą świadczone w ramach umowy (obowiązków zatrudnianego pracownika); 
 • opis warunków świadczenia usług (np. czy będą świadczone w siedzibie firmy, w określonych dniach i godzinach itd.); 
 • ustalenia dotyczące wynagrodzenia i aspektów dotyczących jego wypłaty; 
 • opis praw stron umowy (np. do 21 lub 26 dni wolnego w roku bez obniżania kwoty na fakturze, czy też odstąpienia od umowy w określonych w jej treści terminach i przypadkach). 

Umowa o współpracę B2B – podsumowanie

Niski koszt zatrudnienia, brak obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i duża swoboda w zakresie zapisów umownych to tylko niektóre cechy, które skłaniają firmy do proponowania kandydatom do pracy rozwiązania, jakim jest umowa B2B. Wady i zalety umowy o współpracę B2B, które wymieniliśmy w treści artykułu, należy więc przeanalizować we własnym zakresie. 

Niezależnie jednak, którą stroną tego typu umowy zamierza się zostać, warto pomyśleć o wygodnym jej rozliczaniu. W wystawianiu faktur z tytułu kontraktu b2b pomoże prosty i niedrogi program do fakturowania ksef Faktura VAT 2024. Narzędzie można testować za darmo przez 31 dni – pobierz bezpłatną wersję demo!

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *