big-K24-min

Kalkulator umowa zlecenie

STRONA GŁÓWNA >> Kalkulator umowa zlecenie
Kalkulator umowa zlecenie


%
Kwota netto:
Kwota brutto:
Całkowity koszt wynagrodzenia:
Podatek do zapłaty:
Podstawa opodatkowania:
Koszty uzyskania przychodu:
Ulga podatkowa:
Podatek naliczony:
Ubezpieczenie społeczne:
Ubezpieczenie Emerytalne (pracownik):
Ubezpieczenie Rentowe (pracownik):
Ubezpieczenie Chorobowe (pracownik):
Suma składek (dziełobiorcy):
Ubezpieczenie Emerytalne (pracodawca):
Ubezpieczenie Rentowe (pracodawca):
Ubezpieczenie Wypadkowe (pracodawca):
Suma składek (dziełodawcy):
Ubezpieczenie Zdrowotne:
Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego:
Składka zdrowotna 9%:
Ubezpieczenie Fundusz Pracy (pracodawca):
Ubezpieczenie FGSP (pracodawca):

Czym jest kalkulator umowy zlecenie?

Umowy zlecenie są jednymi z powszechnie stosowanych form zatrudnienia, a ich popularność wynika z wielu korzyści, jakie przynoszą zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców. W pewnych sytuacjach umowy zlecenie pozwalają uniknąć opłacania składek społecznych za zleceniobiorców, co stanowi istotne oszczędności. Ponadto, w przeciwieństwie do umów o pracę, umowy cywilnoprawne nie generują dodatkowych kosztów związanych z urlopem czy chorobowym.

Jak działa kalkulator umowy zlecenie?

Kalkulator umowy zlecenie 2023 to praktyczne narzędzie, które umożliwia dokładne obliczenia związane z umowami zlecenie. Dzięki niemu można obliczyć kwotę brutto i netto wynagrodzenia zleceniobiorcy, a także całkowity koszt zatrudnienia lub wynagrodzenie za jedną godzinę pracy. Narzędzie to jest niezwykle pomocne dla przedsiębiorców, którzy chcą szybko i dokładnie obliczyć niezbędne dane.

Kalkulator pozwala uwzględnić różne składniki wynagrodzenia, takie jak składki ZUS i podatek dochodowy. Składki ZUS są finansowane zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę, a ich wysokość uzależniona jest od różnych czynników, takich jak status studenta/ucznia czy wysokość wynagrodzenia.

Warto również zaznaczyć, że od 2023 roku zleceniobiorcy mają możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w wysokości 300 zł miesięcznie, co pomaga zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy. Dodatkowo, istnieje możliwość obniżenia wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) dla osób o niższych dochodach.

Kalkulator ten jest niezwykle użyteczny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą dokładnie analizować koszty zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie. Dzięki niemu można łatwo i szybko uzyskać kompleksowe informacje na temat wynagrodzenia zleceniobiorcy oraz wszystkich związanych z tym kosztów. Korzystanie z tego narzędzia pozwala unikać błędów i precyzyjnie planować budżet związany z zatrudnieniem.

Pomocne przykłady obliczeń

Przykład 1: Obliczanie wynagrodzenia netto dla umowy zlecenie o kwocie brutto 4000 zł miesięcznie.

 • Kwota Brutto: 4000 zł
 • Składki Społeczne (9,76% Emerytalne + 1,5% Rentowe): (4000 zł * 11,26%) = 450,40 zł
 • Składka Zdrowotna (9%): (4000 zł * 9%) = 360 zł
 • Podstawa Opodatkowania: 4000 zł – 450,40 zł – 360 zł = 3189,60 zł
 • Zaliczka na Podatek Dochodowy (12% do 120 000 zł): (3189,60 zł * 12%) = 382,75 zł

Wynagrodzenie Netto: 4000 zł – 450,40 zł – 360 zł – 382,75 zł = 2806,85 zł

Przykład 2: Obliczanie całkowitego kosztu zatrudnienia dla umowy zlecenie o kwocie brutto 4500 zł miesięcznie, gdzie zleceniodawca pokrywa wszystkie składki.

 • Kwota Brutto: 4500 zł
 • Składki Społeczne (9,76% Emerytalne + 1,5% Rentowe + 2,45% Chorobowe + 1,67% Wypadkowe + 2,45% FP + 0,1% FGŚP): (4500 zł * 18,03%) = 811,35 zł
 • Składka Zdrowotna (9%): (4500 zł * 9%) = 405 zł

Całkowity Koszt Zatrudnienia: 4500 zł + 811,35 zł + 405 zł = 5716,35 zł

Przykład 3: Obliczanie wynagrodzenia za pracę na umowie zlecenie na stawkę godzinową 20 zł/godzina, przy przepracowanych 160 godzinach w miesiącu.

 • Stawka Godzinowa: 20 zł/godzina
 • Liczba Godzin Pracy: 160 godzin

Kwota Brutto: 20 zł/godzina * 160 godzin = 3200 zł

 • Składki Społeczne (9,76% Emerytalne + 1,5% Rentowe): (3200 zł * 11,26%) = 361,92 zł
 • Składka Zdrowotna (9%): (3200 zł * 9%) = 288 zł
 • Podstawa Opodatkowania: 3200 zł – 361,92 zł – 288 zł = 2550,08 zł
 • Zaliczka na Podatek Dochodowy (12% do 120 000 zł): (2550,08 zł * 12%) = 306,01 zł

Wynagrodzenie Netto: 3200 zł – 361,92 zł – 288 zł – 306,01 zł = 2244,07 zł

Powyższe przykłady pokazują różne scenariusze obliczeń wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia dla umowy zlecenie w zależności od kwoty brutto, liczby przepracowanych godzin oraz tego, czy składki są pokrywane przez zleceniodawcę czy zleceniobiorcę.