big-K24-min

Kwota wolna od podatku – zmiany w 2023 r.

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Kwota wolna od podatku – zmiany w 2023 r.

Kwota wolna od podatku uległa w poprzednim roku znacznemu podwyższeniu. W 2023 r. pozostanie na takim samym poziomie 30.000 zł, zmienił się jednak sposobów jej stosowania. Stał się bardziej elastyczny przy poborze zaliczek przez płatników. Sprawdź, co się zmieniło od 1 stycznia 2023 roku.

Kwota wolna od podatku – ile wynosi w 2023 r.?

Podobnie jak w roku poprzednim, kwota wolna od podatku w 2023 r. wynosi 30.000 zł. Oznacza to, że podatnicy PIT zapłacą podatek dochodowy wyłącznie od kwoty osiągniętej ponad ten limit. Jeśli w danym roku dochody podatnika nie przekroczyły 30.000 zł, ma on obowiązek złożyć zeznanie roczne, jednak nie płaci podatku do urzędu skarbowego.

Kwota wolna od podatku to przywilej zarezerwowany dla podatników osiągających dochody opodatkowane według skali podatkowej (na zasadach ogólnych). Skorzystają z niej więc przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy wybrali taką formę opodatkowania oraz pracownicy osiągający dochody na podstawie umowy o pracę i umów zlecenie. Limitu takiego nie stosuje przy innych formach opodatkowania: podatku liniowym, ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych oraz karcie podatkowej.

 

Zmiany w stosowaniu kwoty wolnej od podatku

Nowy rok przyniósł zmiany w ustawie o PIT. Wprowadzone zostały nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku przy poborze zaliczek przez płatników. Od 1 stycznia 2023 r. podatnik może upoważnić do stosowania kwoty wolnej od podatku nie jednego, ale aż trzech płatników. W tym celu musi złożyć odpowiednie oświadczenia.

Rozwiązanie to pozwala upoważnić wszystkich płatników do stosowania kwoty wolnej od podatku – nie tylko dla zatrudnionych na umowę o pracę, ale także zleceniobiorców.

Kolejna zmiana dotyczy pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli podatnik spodziewa się, że jego dochody w danym roku nie przekroczą limitu 30.000 zł, może złożyć u swojego pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym. Jeśli mimo wszystko jego dochody przekroczą tę kwotę, płatnik obliczy wysokość zaliczek od nadwyżki ponad 30.000 zł. Jednak nie pomniejszy jej już o kwotę zmniejszającą podatek.

Wniosek o niepobieranie zaliczek podatnik może złożyć każdemu płatnikowi, z wyjątkiem organu egzekucyjnego. Oczywiście dalej ciąży na nim obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego lub rozliczenia podatku w deklaracji PIT-40A.

 

Oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek

Kwota wolna od podatku stosowana od 1 stycznia 2023 r. na nowych, bardziej elastycznych zasadach to nie jedyna zmiana w ustawie o PIT. Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, to płatnik decyduje o sposobie, w jakim podatnik (pracownik, zleceniobiorca) składa oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.

Podobnie jak w latach poprzednich, oświadczenie to może złożyć w formie pisemnej na druku PIT-2. Jednak ma też możliwość przesłania takiej informacji w inny sposób, np. drogą elektroniczną lub poprzez stosowany w firmie, wewnętrzny system kadrowo-płacowy.

Jeśli podatnik upoważnił do stosowania kwoty zmniejszającej podatek więcej niż jednego płatnika, to ma też możliwość jej proporcjonalnego podziału, tj. 300 zł w danym miesiącu podatkowym na każdego z nich. W takim wypadku można złożyć oświadczenie o pomniejszeniu zaliczki o kwotę niższą – 150 zł dla dwóch i 100 zł dla trzech płatników (odpowiednio 1/24 lub 1/36 kwoty zmniejszającej podatek).

Dokumenty mające wpływ na wysokość zaliczki, które od 1 stycznia 2023 r. mogą składać podatnicy:

  • Oświadczenie o stosowaniu/niestosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej
  • Oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko
  • Oświadczenie o stosowaniu ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów
  • Wniosek o niepobieranie zaliczek
  • Wniosek o stosowanie/niestosowanie ulgi dla młodych
  • Wniosek o stosowanie/niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
  • Wniosek o stosowanie wyższej stawki podatku

Każde z wymienionych powyżej oświadczeń i wniosków obowiązuje także na kolejne lata podatkowe. Chyba, że w odrębnych przepisach ustanowiono inne zasady.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *