big-K24-min

Nota korygująca

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Kalisz >> Nota korygująca

Działalność gospodarcza nieodłącznie wiąże się z wystawianiem faktur lub rachunków, które dokumentują sprzedaż. Na ich podstawie powstają często zobowiązania podatkowe. Życie pokazuje, że zarówno do faktur jak i rachunków mogą wkraść się błędy. Niekiedy takie, które pozostawione same sobie mogą narazić nabywcę na problemy prawne. Błędy jednak można naprawić przez wystawienie noty korygującej.

Co to jest nota korygująca i kto ją wystawia?

Nota korygująca to nie księgowany dokument, który jest jedną z metod korygowania błędów zaistniałych na już wystawionej fakturze czy rachunku. Dokument musi zawierać wyraźne oznaczenie „NOTA KORYGUJĄCA”, wskazywać strony transakcji oraz wobec jakiego dokumentu dochodzi do korekty i treść tej korekty. Nota korygująca wystawiana jest przez nabywcę i przekazywana do wiadomości sprzedawcy. Nie ma ograniczeń czasowych w kwestii terminu wystawienia noty. Co ważne – sprzedawca musi zaakceptować notę korygującą by była skuteczna prawnie. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule – Korekty rachunków.

Przykłady sytuacji, w których wystawia się notę korygującą

To głównie sytuacje, w których błąd dotyczy ważnych elementów opisowych faktury:

 • błędny numer NIP,
 • błędne oznaczenie towaru, usługi lub ich ilości/zakresu,
 • błędny adres którejś ze stron,
 • błędna data zakupu, transportu czy odbioru.

Kiedy nie wystawia się noty korygującej?

Są jednak też takie kategorie błędów, których nie koryguje się za pomocą noty korygującej. W tej sytuacji należy wystawić osobną fakturę – faktura korekta. Dotyczy to pomyłek w kwestii:

 • naliczenia stawki VAT,
 • wartości towaru lub usługi,
 • jednostki miary lub ilości towaru czy usługi,
 • dokonania zwrotu towaru lub zapłaty,
 • obniżki ceny już po wystawieniu faktury VAT.

O tym, czym jest faktura korekta i jak ją wystawić piszemy w innym naszym artykule – Faktura korekta. Sprawdź, jak za pomocą programu łatwo wystawić notę korygującą

Jak wystawić notę korygującą w programie Faktura VAT 2022?

Stworzenie noty korygującej wygląda następująco.

 • W głównym oknie programu, w górnym menu klikamy na Druki, a z rozwiniętej listy wybieramy Nota korygująca

Nota korygująca 

 • W nowym oknie widzimy listę wystawionych not korygujących. Na początku będzie ona oczywiście pusta. By dodać nową, klikamy na Dodaj.

Nota korygująca 

 • Pojawi się okno dodawania noty korygującej. Możemy nadać jej numer. Z rozwijanych list musimy określić rodzaj dokumentu oraz konkretny dokument. 

Nota korygująca

Nota korygująca Nota korygująca

 • Gdy wskażemy, o który dokument chodzi przy dodawaniu noty korygującej, musimy jeszcze wpisać skorygowaną treść. Zarówno w wersji przed koretką jak i po niej. Gdy jesteśmy pewni, że wszystko jest w porządku, klikamy na Dodaj. Już z poziomu tego okna możemy też nową notę wydrukować, klikając na Drukuj

Nota korygująca

 • Nowa nota korygująca znajduje się teraz na liście. 

Nota korygująca Nota korygująca

Możemy ją nadal edytować, wydrukować albo usunąć. 

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *