big-K24-min

Nota odsetkowa

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Kalisz >> Nota odsetkowa

Nota odsetkowa to dokument wystawiany wobec kontrahentów, którzy nie wywiązali się z wpłaty za towar lub usługę w terminie. Wystawia się ją wobec faktur lub rachunków, które co prawda zostały opłacone, ale po upływie terminu płatności. Wedle kodeksu cywilnego, wierzyciel ma prawo ubiegać się o odsetki nawet jeśli nie poniósł z tytułu nieterminowej wpłaty żadnych szkód lub gdy niedotrzymanie terminu wynikało z przyczyn niezależnych od dłużnika. Nota odsetkowa jest podstawą do ubiegania się o odsetki.

Co musi zawierać nota odsetkowa?

Istnieje katalog elementów, które musi zawierać w swojej treści nota odsetkowa:

 • data sporządzenia,
 • numer dokumentu,
 • dane stron – wierzyciela i dłużnika,
 • należna kwota – zarówno ogólna jak i odsetek,
 • podstawa naliczenia odsetek,
 • czas, który minął od momentu upłynięcia terminu,
 • termin płatności należności wraz z odsetkami,
 • sposób uregulowania płatności z odsetkami,
 • podpis wierzyciela.

Ile wynoszą odsetki na nocie odsetkowej?

Jeśli strony nie określiły w umowie wysokości ewentualnych odsetek, stosuje się wysokość ustawową odsetek. Wynosi ona 13% rocznie i jest naliczana od pierwszego dnia po upływie terminu płatności. To najczęściej stosowana wysokość odsetek. Strony mogą jednak umówić się na inną kwotę odsetek za zwłokę w płatności, wtedy nazywamy je odsetkami umownymi. Mogą przybrać dowolną wysokość, ale nie mogą przekraczać odsetek maksymalnych. Odsetki maksymalne to czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Oprócz tego strony mogą umówić się na:

 • termin płatności bez odsetek,
 • moment rozpoczęcia i zakończenia naliczania odsetek,
 • sposób uregulowania płatności i odsetek osobno.

W każdej z tych sytuacji, by skutecznie ubiegać się o odsetki, wierzyciel musi wystawić notę odsetkową. Zobacz, jak to zrobić w programie Faktura VAT 2022. 

Jak wystawić notę odsetkową w programie Faktura VAT 2022?

Stworzenie noty odsetkowej wygląda następująco.

 • W głównym oknie programu, w górnym menu klikamy na Druki, a z rozwiniętej listy wybieramy Nota Odsetkowa

Nota odsetkowa

 • W nowym oknie widzimy listę wystawionych not odsetkowych. Na początku będzie ona oczywiście pusta. By dodać nową, klikamy na Dodaj

Nota odsetkowa

 • Pojawi się okno dodawania noty odsetkowej. Musimy wskazać dane wierzyciela jak i dłużnika. Oba pakiety danych możemy wybrać z bazy firm w pamięci programu, klikając na Wybierz. Możemy też nadać nocie odsetkowej numer, wskazać rachunek i dokumenty, których dotyczy. Z tego też poziomu możemy od razu notę odsetkową wydrukować, klikając na Drukuj. Jeśli wszystko się zgadza, klikamy na Dodaj

Nota odsetkowa

 • Nowa nota odsetkowa pojawia się na liście. Z tego poziomu możemy każdą z not edytować, usunąć albo wydrukować. 

Nota odsetkowa

 • Oprócz tego mamy do dyspozycji kalkulator odsetkowy. Za jego pomocą możemy określić nasze stawki oraz szybko obliczyć wysokość należnych odsetek. By skorzystać z kalkulatora, klikamy na Ustawienia

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa

Możemy w kalkulatorze odsetkowym zapisać w pamięci programu nasze stawki, które będą uwzględniane przy wystawianiu not odsetkowych

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *