big-K24-min

Skala podatkowa i zmiany jakie zaszły w Polskim Ładzie

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Skala podatkowa i zmiany jakie zaszły w Polskim Ładzie

Skala podatkowa, inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma rozliczenia podatku dochodowego. Jest ona formą domyślną, zwłaszcza dla pracowników. Podatnik podlega skali podatkowej z urzędu, chyba że wybierze inną formę opodatkowania (np. ryczałt czy podatek liniowy). To powoduje, że skala podatkowa jest najpopularniejszym sposobem rozliczania się z fiskusem. Od 2022 r. nastąpiło też kilka zmian w skali podatkowej za sprawą Nowego Ładu. Kto może się tak rozliczać i jak wygląda skala podatkowa w 2022 roku?

Na czym polega skala podatkowa?

Skala podatkowa polega na występowaniu dwóch progów procentowych płaconego podatku dochodowego. Wynoszą one odpowiednio 17 i 32% w zależności od wysokości rocznych dochodów. Do końca 2021 roku było tak, że dochód wynoszący do 85 528 zł brutto podlegał opodatkowaniu 17% a każdy powyżej 32%. Kwota wolna od podatku wynosiła 8000 zł brutto. Oprócz tego po przekroczeniu 1 000 000 zł dochodu rocznego podatnik musi zapłacić dodatkowe 4% tzw. daniny solidarnościowej. Nowy Ład wprowadził jednak spore zmiany.

skala podatkowa 2022
Źródło: pixabay.com

Przeczytaj również artykuł: Co to księgowość internetowa? Księgowość online – dla kogo, jak działa?

Skala podatkowa w 2022 roku

Główna zmiana, którą wprowadził Nowy Ład w kwestii skali podatkowej polega na:

 • podwyższeniu kwoty wolnej od podatku na 30 000 zł brutto rocznie,
 • zmianie wysokości I progu podatkowego (17%) z 85 528 zł na 120 000 zł.

Pozostała danina solidarnościowa, przez co wszystkie dochody powyżej miliona złotych opodatkowane są dwa razy – raz stawką II progu 32% + 4% daniny solidarnościowej. Pomimo podwyższenia I progu, limit zwolnienia z podatku PIT dla osób do 26. roku życia nadal pozostał na poziomie 85 528 zł. Sprawdź też nasz artykuł na temat – „Zwolnienie z VAT 2022„.

Czego nie obejmuje skala podatkowa?

Skali podatkowej nie stosuje się wobec:

 • emerytów i rencistów z tytułu świadczeń z danego zakładu pracy,
 • podatników rozliczających się na podatku liniowym 19 % (PIT-36L),
 • podatników rozliczających się na ewidencjonowanym ryczałcie,
 • podatników rozliczających się kartą podatkową,
 • podatników rozliczających prywatnie kapitał pieniężny lub prawa majątkowe,
 • podatników, którzy zbywają nieruchomości lub prawa pokrewne,
 • podatników uzyskujących przychód z kapitału pieniężnego,
 • dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub podobnych,
 • podatników niebędących polskim rezydentami podatkowymi, którzy nie wybrali skali podatkowej,
 • przychodu z gier i zakładów oraz wynagrodzeń za współpracę z organami ścigania,
 • działalności, za którą kwota uzyskana z tytułu umowy nie przekroczy w ciągu roku 200 zł,
 • żołnierzy z tytułu odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia służby,
 • zysków z oszczędności pochodzących z więcej niż jednego IKE.

Kwota wolna od podatku 2022

Wspomniane podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8000 zł brutto na 30 000 zł brutto rocznie to spora zmiana w sposobie obliczania wysokości podatku. Kwota zmniejszająca podatek wynosi zatem już nie 525,12 zł, lecz 5100 zł. Kwota ta wynosi wysokość podatku obliczona od kwoty wolnej od podatku. Co ważne – od 2022 r. kwota zmniejszająca podatek jest stała, zarówno w przypadku zaliczki na podatek dochodowy i rozliczenia rocznego PIT-36.

skala podatkowa 2022
Źródło: pixabay.com

Przeczytaj również artykuł: Zarobki księgowych w 2022

Wyliczenie podatku na skali podatkowej

Wedle ustawy o PIT każdy podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. Uiszczane są one od momentu (miesiąc lub kwartał, w zależności od przyjętej częstotliwości rozliczania podatku) przekroczenia wysokości kwoty wolnej od podatku. By prawidłowo wyliczyć wysokość podatku dochodowego, wedle skali podatkowej, należy ustalić kolejno:

 1. Przychód.
 2. Koszty uzyskania przychodów.
 3. Składki na ZUS, które podlegają odliczeniu od dochodu.
 4. Ulgę dla klasy średniej (w przypadku działalności gospodarczej lub przychodów z umów o pracę nakładczą czy spółdzielczy stosunek pracy).

Następnie należy:

 1. Odjąć te kwoty od przychodu co daje wysokość dochodu.
 2. Pomnożyć wysokość dochodu przez stopę podatku i odjęcie kwoty wolnej od podatku (w I progu).

Jak wyliczyć podatek na skali podatkowej w 2022?

Jak to wygląda od 2022 r.? Wysokość podatku wynosi:

 1. Dla dochodów do 30 000 zł – podatek wynosi 0 zł.
 2. Dla dochodów między 30 001 zł a 120 000 zł – podatek wynosi 17% minus 5100 zł.
 3. Dla dochodów powyżej 120 000 zł – podatek wynosi 15 300 zł + 32% z nadwyżki dochodów powyżej 120 000 zł.
 4. Dla dochodów powyżej 1 000 000 zł dochodzi jeszcze 4% wspomnianej daniny solidarnościowej.

Ulgi podatkowe na skali podatkowej

W przypadku opodatkowania na skali podatkowej, przysługuje cały szereg ulg podatkowych do odliczenia. Wymienić można chociażby:

 • ulgę na dziecko,
 • ulgę dla klasy średniej,
 • ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników,
 • ulgę dla dawców krwi,
 • ulgę internetową,
 • ulgi budowlane,
 • ulgę rehabilitacyjną,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • ulgę IP BOX,
 • odliczenie wpłat na IKZE,
 • odliczenie darowizn, na cele organizacji pożytku publicznego, kultu religijnego, działalność sportową, kulturalną czy promujące naukę.

Sprawdź nasz program do wystawiania faktur – Faktura VAT 20222 – więcej informacji na temat programu znajdziesz na naszej stronie. Możesz też pobrać wersję demo programu. Wersja demo działa przez okres 31 dni.

Komfortowe wystawianie faktur w najnowszym programie – sprawdź nasz program do fakturowania

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *