big-K24-min

Zwolnienie z VAT 2022

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Zwolnienie z VAT 2022

Co do zasady obowiązek płacenia podatku VAT spoczywa na działających w sposób ciągły i zorganizowany i obracających towarami lub usługami. Istnieje jednak kilka sytuacji, w których podatnik zostaje zwolniony z obowiązku płacenia VAT. Kiedy tak jest? Takie sytuacje można podzielić na:

1. zwolnienie podmiotowe – tyczy się grup podatników VAT, których wartość sprzedaży netto w ciągu poprzedniego roku nie przekroczyła 200 000 zł (ok. 40 000 euro),

2. zwolnienie przedmiotowe – tyczy się określonych branż i rodzajów towarów czy usług, które także zwolnione są z VAT. Są to między innymi usługi finansowe, edukacyjne czy medyczne.

Zwolnienie z VAT 2022
Źródło: pixabay.com

Przeczytaj również artykuł: Co to księgowość internetowa? Księgowość online – dla kogo, jak działa?

Ile wynosi limit zwolnienia z VAT 2022? Zwolnienie podmiotowe

Z obowiązku płacenia VAT zwolnieni są przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży netto za rok poprzedni nie przekroczyła 200 000 zł. Ustawa o VAT uznaje ten pułap za niską wartość obrodu, co sprawia, że przykładowo początkujący biznesmeni nie muszą płacić VAT. Tyczy się to wszystkich płatników VAT, bez znaczenia na staż na rynku. Należy pamiętać, że limit ma charakter proporcjonalny w stosunku do ilości pozostałych dni w roku. Jeśli działalność gospodarcza startuje w trakcie roku, limit za dany rok zostaje pomniejszony do ilości dni, która pozostała do końca roku wedle wzoru:

200 000 zł x ilość dni prowadzonej działalności do końca roku / 365

(366 dla roku przestępnego).

Zwolnienie podmiotowe – transakcje, których nie wlicza się w limit

Nie każdy rodzaj transakcji jest wliczany do limitu 200 000 zł sprzedaży netto. Jakie są wyłączone?

 1. Dostawa towarów zaliczanych przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji.

 2. Dostawy towarów wewnątrz Wspólnoty – sprzedaż wysyłkowa z kraju i na terenie kraju.

 3. Dostawa i sprzedaż towarów, które są zwolnione z VAT, oprócz:

 • niektórych usług bankowych, np. udzielanie kredytu,
 • usług ubezpieczeniowych,
 • transakcji, które są związane z nieruchomościami,
 • sytuacji, w której te czynności są w charakterze transakcji pomocniczej.

Do kiedy obowiązuje limit?

W 2022 r. limit sprzedaży netto zwolnionej z VAT zostaje utrzymany. Na mocy decyzji wykonawczej Rady UE. Wysokość limitu wynika z negocjacji akcesyjnych i wynosi 40 000 euro, co, w przeliczeniu po kursie z momentu akcesji, stanowi umowne 200 000 zł. Ma to swoje przełożenie na polską ustawę o VAT, której art. 113 ust. 1 mówi Zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Będzie tak przynajmniej do 2024 r.

Zwolnienie z VAT 2022
Źródło: pixabay.com

Przeczytaj również artykuł: Zarobki księgowych w 2022

Kto nie może być zwolniony z VAT?

Istnieją typy podatników, którzy z góry są pozbawieni prawa do zwolnienia z VAT. Głównie chodzi o podatników sprzedających:

 • wyroby z metali szlachetnych, z ich udziałem lub powstały z nich złom,
 • towary opodatkowane akcyzą,
 • tereny budowlane,
 • nowe pojazdy i części motoryzacyjne,
 • wysyłkowo – kosmetyki, środki czystości czy elektronikę,
 • usługi prawnicze i doradcze,
 • usługi jubilerskie,
 • usługi polegające na ściąganiu wierzytelności.

Utrata prawa do zwolnienia i powrót

Prawo do zwolnienia z VAT można utracić poprzez przekroczenie limitu obrotu w ciągu poprzedniego roku, handel towarami i usługami, które nie podlegają zwolnieniu lub dobrowolne zrzeczenie się tego prawa. Można je ponownie wykorzystać, lecz to wymaga odczekania minimum roku od momentu końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia z VAT. Pod warunkiem, że przez ten rok limit 200 000 zł także nie został przekroczony. Należy też złożyć aktualizację formularza VAT-R. Do rozliczeń VAT przydaje się profesjonalne oprogramowanie.

Program do fakturowania
Źródło: własne – Program do fakturowania FAKTURA VAT

Dobrym wyborem jest Program do faktur – FAKTURA VAT 2022. Do pobrania z ksiegowosc24.pl – program do faktur.

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *