big-K24-min

Sposób likwidacji środka trwałego – jakimi zasadami się kierować

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Sposób likwidacji środka trwałego – jakimi zasadami się kierować

Sposób likwidacji środka trwałego jest istotny z punktu widzenia prawidłowego prowadzenia ewidencji. Jeśli zniszczony sprzęt, samochód czy urządzenie wymaga fizycznego zniszczenia, musisz przygotować dwa wymagane dokumenty: LT oraz protokół likwidacji sprzętu.

Środki trwałe w majątku firmy

Zgodnie z definicją, środek trwały to majątek jednostki zaliczany do rzeczowych aktywów trwałych. Może stanowić zarówno własność, jak i współwłasność przedsiębiorstwa. Dodatkowymi wymaganiami dla zaliczenia danego sprzętu do środków trwałych jest jego rzeczowość, kompletność oraz zdatność do użytku. Musi być wykorzystywany minimum rok. Wykorzystanie to musi mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przykładem środka trwałego może być samochód lub inny pojazd firmowy, maszyna, urządzenia techniczne, aparaty ogólnego zastosowania itp. Środkiem trwałym jest też np. nieruchomość – grunt, budynek lub lokal.

Sposób likwidacji środka trwałego – usunięcie z ewidencji

Środki trwałe z czasem zużywają się lub psują. W takich okolicznościach konieczna jest nie tylko fizyczna likwidacja środka trwałego, ale też jego właściwe usunięcie z ewidencji.

Sposób likwidacji środka trwałego musi być zgodny z przepisami. To proces dwuetapowy. Przede wszystkim należy zacząć od wycofania danej rzeczy z ewidencji. Następnie – fizycznie ją usunąć.

Likwidacja środka trwałego – LT – jakie dane musi zawierać?

Aby usunąć środek trwały z ewidencji, należy sporządzić dokument LT – „Likwidacja środka trwałego”. Powinien on zawierać następujące dane:

 • nazwa jednostki wystawiającej LT,
 • dokładny adres,
 • numer kolejny dowodu,
 • data wystawienia,
 • nazwa środka trwałego,
 • numer inwentarzowy środka trwałego,
 • orzeczenie komisji likwidacyjnej, w którym podaje się przyczynę oraz sposób likwidacji środka trwałego. Jeśli dokument dotyczy jednoosobowej działalności gospodarczej, wystarczy orzeczenie właściciela firmy,
 • podpis kierownika jednostki lub właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • podpis upoważnionego pracownika księgowością
 • podpis pracownika odpowiedzialnego za zarządzanie środkami trwałymi,
 • podpisy członków komisji likwidacyjnej,
 • uwagi dotyczące usuwanego środka trwałego.

Tak sporządzony dokument LT jest wymagany do fizycznej likwidacji środka trwałego.

Protokół likwidacji środka trwałego

Po sporządzeniu dokumentu LT, można przystąpić do fizycznej likwidacji środka trwałego. Na wniosek komisji likwidacyjnej, po otrzymaniu zgody kierownika jednostki lub przedsiębiorcy, należy sporządzić protokół likwidacji środka trwałego. Dokument taki musi zawierać następujące dane:

 • data i miejsce sporządzenia protokołu,
 • nazwa i adres jednostki,
 • nazwa i adres firmy, której środek trwały jest usuwany,
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w likwidacji,
 • numer identyfikacyjny dokumentu,
 • nazwa i numer inwentarzowy środka trwałego,
 • powód i sposób likwidacji środka trwałego (np. demontaż, zezłomowanie, utylizacja)
 • podpisy osób obecnych podczas likwidacji,
 • podpis kierownika jednostki, pracownika księgowości i pracownika upoważnionego do zarządzania środkami.

Do protokołu należy też dołączyć otrzymane dokumenty, np. potwierdzenie przyjęcia likwidowanego auta na złom, dowód zapłaty opłaty środowiskowej itp.

Likwidacja środka trwałego a VAT

Przeprowadzona zgodnie z wymaganą procedurą likwidacja środka trwałego nie wymaga skorygowania naliczonego podatku VAT. Zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy przy nabyciu pojazdu lub innego środka trwałego przedsiębiorca skorzystał z prawa do odliczenia VAT naliczonego. Co więcej, podatnik ma prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących wydatek na fizyczną likwidację środka trwałego. Oczywiście pod warunkiem, że był on wykorzystywany do działalności opodatkowanej.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *