big-K24-min

Stawka VAT 0% a zwolniona – czym się różnią?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Stawka VAT 0% a zwolniona – czym się różnią?

Stawka VAT 0% a zwolniona to kwestia istotna dla przedsiębiorców m.in. ze względu na konieczność comiesięcznego składania pliku JPK_V7. Choć pod względem finansowym przynoszą ten sam skutek, stawki te nie powinny być używane zamiennie. Sprawdź, jaka jest różnica pomiędzy stawką VAT 0% a „zw”, czyli zwolnioną.

Stawka VAT 0% a zwolniona

Większość towarów i usług znajdujących się w obrocie na polskim rynku jest opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Oprócz podstawowej stawki VAT, wynoszącej obecnie 23%, funkcjonują też stawki obniżone. Wynoszą one odpowiednio 8%, 5% i 0%. Podatnicy dokonujący czynności z zerową stawką VAT nieraz zastanawiają się, czy na fakturze wpisać „0%” czy „zw”. Kwestia – stawka VAT 0% a zwolniona – okazuje się wtedy szczególnie istotna.

Przede wszystkim należy podkreślić, że towary i usługi ze stawką 0% wciąż są uznawane za opodatkowane podatkiem VAT. Oznacza to, że fakturę z wykazaną zerową stawką mogą wystawiać wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. Mają oni obowiązek wykazać taki dowód sprzedaży w pliku JPK_V7, mimo że nie wpływa on na wysokość podatku należnego.

Natomiast stawką „zw” oznacza się towary i usługi zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT. Przedsiębiorcy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione, nie mają obowiązku rejestrowania się do VAT.

Podatnicy zwolnieni z VAT

Oprócz zwolnienia przedmiotowego z VAT, obejmującego konkretne czynności, funkcjonuje też zwolnienie podmiotowe z tego podatku. Mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 200.000 zł. Kwestia – stawka VAT 0% a zwolniona – jest w tym wypadku oczywista. Taki podatnik jest zwolniony z VAT.

Ważne! Podatnik zwolniony z VAT nie musi w polu stawki na fakturze wpisywać „zw”. Zgodnie z przepisami, dokument sprzedaży wystawiany przez takiego przedsiębiorcę nie musi w ogóle posiadać pola do wpisania stawki. Na fakturze nie trzeba wskazywać też podstawy zwolnienia.

Stawka 0% a zwolniona – jakie czynności opodatkowane są zerową stawką?

Stawkę 0% stosuje się w eksporcie oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Ponadto obejmuje ona czynności wymienione w art. 83 ustawy o VAT, czyli m.in.:

import:

 • środków transportu morskiego,
 • rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich,
 • środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego, itp.

usługi:

 • ratownictwa morskiego,
 • w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego,
 • świadczone w portach morskich,
 • nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej,
 • najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu morskiego.

dostawy:

 • statków armatorom morskim,
 • towarów do wolnych obszarów celnych,
 • części do środków transportu morskiego,
 • rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich,
 • środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich,
 • towarów służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków,

Sprzedaż zwolniona przedmiotowo

Stawkę „zw” stosuje się przy sprzedaży zwolnionej z VAT przedmiotowo, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt. 2-41 ustawy. To m.in. następujące czynności:

Dostawa:

 • produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego,
 • ludzkich organów i mleka kobiecego,
 • krwi, osocza w pełnym składzie, komórek krwi lub preparatów krwiopochodnych, pochodzenia ludzkiego, niebędących lekami,
 • terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane,
 • budynków, budowli lub ich części, z wyjątkami.

Usługi:

 • zarządzania funduszami inwestycyjnymi, otwartymi funduszami emerytalnymi oraz dobrowolnymi funduszami emerytalnymi, pracowniczymi planami kapitałowymi itp.,
 • techników dentystycznych,
 • pocztowe świadczone przez operatora obowiązanego do świadczenia takich usług,
 • w zakresie opieki medycznej,
 • transportu sanitarnego,
 • pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
 • opieki nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub osobami w podeszłym wieku,
 • w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,
 • świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty, uczelnie itp.,
 • prywatnego nauczania,
 • związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe,
 • w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek,
 • ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne,
 • udzielania kredytów lub pożyczek.

Powyższa lista nie wyczerpuje katalogu zwolnień przedmiotowych z podatku VAT. Wiele z nich ma też swoje warunki i zastrzeżenia, które zawsze należy sprawdzić przed zastosowaniem stawki VAT „zw”.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 47

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *