big-K24-min

Umowa kontraktowa, kontrakt menadżerski – na czym polega? Omówienie i wzór

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Umowa kontraktowa, kontrakt menadżerski – na czym polega? Omówienie i wzór

Umowa kontraktowa to rozwiązanie, które łączy w sobie zalety umowy zlecenia i umowy o pracę. Pozwala na zachowanie podobnych warunków współpracy, co przy zatrudnieniu pracownika na etat, jednak bez obciążających obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu Pracy. Poznaj charakterystykę tej formy współpracy i dowiedz się, jakie elementy powinien zawierać kontrakt menadżerski. Umowa kontraktowa – wzór  i omówienie znajdziesz w treści artykułu.

Umowa kontraktowa, czyli jaka? 

Terminem umowa kontraktowa określa się umowę cywilnoprawną, która nie podlega przepisom z Kodeksu Pracy, a regulacjom z Kodeksu Cywilnego. Patrząc od strony formalnej, taka umowa jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia. Warto zawczasu zaznaczyć, że kontrakt menadżerski nie jest tym samym, co umowa o współpracę B2B. Taka umowa może być zawierana jedynie przez strony prowadzące działalność gospodarczą. Kontrakt da się podpisać nawet, jeśli jedna z jego stron (pracownik) nie prowadzi firmy. 

Zalety kontraktu po stronie firmy

Umowa kontraktowa należy bez wątpienia do najbardziej korzystnych z perspektywy firmy poszukującej osoby do pracy na stałe. Tańsza i wygodniejsza w obsłudze po jej stronie, jest właściwie już tylko umowa B2B. Do zalet, jakimi charakteryzuje się kontrakt menadżerski, należy bez wątpienia dowolność, jeśli chodzi o zapisy umowne.

Swoboda zapisów umownych w kontrakcie

Umowa kontraktowa ma charakter cywilnoprawny, w związku z czym może być zawarta na każdych warunkach, które są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego. Firma nie musi zapewniać osobie zatrudnionej na kontrakt np. miejsca w biurze. Nie musi też gwarantować jej narzędzi pracy (komputera, telefonu, oprogramowania, specjalistycznego sprzętu), szkolenia BHP, czy dofinansowania do okularów – choć może, jeśli chce.

Sama praca nie musi odbywać się w stałych godzinach i zorganizowanym trybie, których wymaga Kodeks Pracy. Kontrakt jest więc świetną formą współpracy dla przedsiębiorstw współpracujących z pracownikami w trybie zdalnym. Swoboda konstruowania umowy, jaką jest kontrakt menadżerski, pozwala też na zawarcie w jej treści niestandardowych ustaleń dotyczących np. grafiku pracy, wynagrodzenia, czy urlopów

UWAGA: Teoretycznie, w ramach kontraktu nie trzeba zapewniać pracownikowi płatnych dni urlopowych, co wiąże się z dodatkowymi oszczędnościami. Praktycznie, kontraktu menedżerskiego, który zapisu o płatnym urlopie nie posiada, nie podpisze raczej żadna szanująca się osoba. 

Umowa kontraktowa a ZUS

Niewątpliwie, umowa kontraktowa ma też pewne wady. Firma, która zatrudnia osobę w oparciu o kontrakt menadżerski jest zobowiązana do naliczania i odprowadzania za nią składek ZUS. Oczywiście tylko, jeśli nie występują przesłanki do zwolnienia z tego tytułu. Do takich przesłanek należy np. ozusowanie w ramach innego źródła dochodów, w tym działalności gospodarczej.

Co więc, jeśli poza kontraktem menadżerskim osoba zatrudniona posiada aktywną działalność gospodarczą? W takim przypadku, to, czy umowę kontraktową należy ozusować, zależy od podstawy wymiaru składek dla dochodu z jej tytułu. Jeśli ta jest: 

  • Niższa niż kwota odpowiadająca 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia miesięcznego za dany rok – osoba zatrudniona w oparciu o kontrakt menadżerski podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności.; 
  • równa lub wyższa niż kwota odpowiadająca 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w określonym roku – osoba, która podpisała umowę kontraktową, może wybrać, z jakiego tytułu chce podlegać ubezpieczeniom. Ustawodawca pozwala jej wybrać, czy chce płacić ZUS z prowadzonej działalności, czy też zawartego kontraktu. 

Ozusowanie kontraktu jest jednak pod pewnym kątem korzystne – dzięki niemu, umowa kontraktowa stanowi ciekawą alternatywę dla etatu. Jest szczególnie atrakcyjną opcją dla firm, które nie chcą zatrudniać pracownika, a jednocześnie nie mogą znaleźć kandydata, który prowadziłby lub chciał założyć działalność gospodarczą.

Kontrakt menadżerski – dla kogo? 

Jak sugeruje nazwa, kontrakt menadżerski zawiera się najczęściej z osobami zajmującymi stanowiska wyższego szczebla o charakterze zarządczym.  Umowa kontraktowa pozwala na przekazanie im części odpowiedzialności za funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub powierzone projekty. Równie często proponuje się jednak taką formę zatrudnienia specjalistom, od których wymaga się konkretnych umiejętności, wykształcenia czy doświadczenia. Należą do nich między innymi: 

  • lekarze i stomatologowie;  
  • programiści i graficy; 
  • kierownicy prac budowlanych;

Umowa menadżerska jest powszechna w branżach medycznej, IT, czy budowlanej. Taka umowa zdobywa też coraz większą popularność wśród firm z innych branż. Jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku nienormowanego czasu pracy, czy współpracy w trybie zdalnym, kiedy trudno dostosować się do wymagań wskazywanych przez przepisy Kodeksu Pracy. 

Umowa kontraktowa – wzór 

Przy sporządzaniu kontraktu obowiązują takie same zasady, jak przy spisywaniu innych umów cywilnoprawnych. Każdy kontrakt menadżerski wygląda jednak nieco inaczej, dlatego trudno podpowiedzieć, jak powinna zostać skonstruowana umowa kontraktowa. Wzór musi oczywiście zawierać datę jej zawarcia, dane stron umowy i ich odręczne podpisy. Samą treść należy natomiast dobrać do tego, co dokładnie chce się przy pomocy tej umowy uregulować. W jej sporządzeniu może pomóc doświadczony prawnik i/lub specjalista HR. Warto się zgłosić do takiej osoby, gdy po raz pierwszy wybiera się współpracę w oparciu o kontrakt menadżerski. Pozwoli to uniknąć kosztownych błędów.

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *