big-K24-min

Wymiar czasu pracy i wysokość składek na ZUS 2022

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Wymiar czasu pracy i wysokość składek na ZUS 2022

Wymiar czasu pracy w 2022 r. wynosi 2008 godzin. Już 1 stycznia, w święto jest sobota, co oznacza obniżenie czasu pracy o 8 godzin – wszak pracodawca musi za święto w sobotę wyznaczyć dzień wolny. Wymiar czasu pracy to liczba godzin roboczych, które pracodawca powinien zaplanować pracownikowi w danym okresie rozliczeniowym. Co ważne – na liczbę godzin nie ma wpływu system czy rozkład czasu pracy. Nie ma też znaczenia czy ustalany jest stały harmonogram oraz w jakich porach pracownik wykonuje swoje obowiązki. Wymiar czasu pracy jest podstawą do rozliczenia płacowego i podatkowego i jest stały dla każdego pracownika. Pracodawca za to nie może planować pracownikowi godzin nadliczbowych.

Jak obliczyć, jaki jest wymiar czasu pracy w danym miesiącu?

Wymiar czasu pracy ustala się zawsze w jeden sposób, niezależnie od tego, w jakim systemie pracy funkcjonuje pracownik i w jakie dni tygodnia pracuje.

 • Należy pomnożyć 40 godzin x ilość pełnych tygodni pracy. Pełen tydzień pracy to 7 kolejnych dni, od 1 dnia okresu rozliczeniowego.
 • Należy pomnożyć 8 godzin x wszystkie dni od poniedziałku do piątku, które „wystają” poza pełne tygodnie pracy, a następnie ten iloczyn dodać do sumy z pkt. 1.
 • Od sumy należy odjąć 8 godzin za każde święto przypadające w dni od poniedziałku do soboty.

W przypadku, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, wymiaru czasu pracy obliczany jest całościowo dla okresu rozliczeniowego, nie zaś osobno dla każdego miesiąca.

Wymiar czasu pracy i wysokość składek na ZUS 2022
Źródło: pixabay.com

Wymiar czasu pracy przy niepełnym etacie

Jeśli pracownik zatrudniony jest na niepełny etat (1/2 etatu, 1/3 etatu, ¼ etatu, ¾ etatu), sposób obliczania wymiaru czasu pracy jest identyczny. Jedyne, co należy zrobić dodatkowo to całość pomnożyć przez ułamek etatu wskazany w umowie o pracę.

Wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach

A ile wynosi wymiar czasu pracy w 2022 roku w każdym z miesięcy? Z racji tego, że ilość dni w miesiącu jest różna, zmieniają się też dni tygodnia wielu świąt, wymiar czasu pracy jest w każdym z miesięcy inny.

 • Styczeń – 152 godziny, święta – Nowy Rok, Trzech Króli.
 • Luty – 160 godzin.
 • Marzec – 184 godziny.
 • Kwiecień – 160 godzin, święta – Wielkanoc.
 • Maj – 168 godzin, święta – Pierwszy Maja, Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja.
 • Czerwiec – 168 godzin, święta – I dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało.
 • Lipiec – 168 godzin.
 • Sierpień – 176 godzin, święta – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/Święto Wojska Polskiego.
 • Wrzesień – 176 godzin.
 • Październik – 168 godzin.
 • Listopad – 160 godzin, święta – Wszystkich Świętych, Narodowe Święto Niepodległości.
 • Grudzień – 168 godzin, święta – Boże Narodzenie.

Sprawdź też nasz artykuł „Ważne terminy księgowe – marzec 2022„.

Wymiar czasu pracy i wysokość składek na ZUS 2022
Źródło: pixabay.com

Składki na ZUS dla pracownika 2022 – podstawa wymiaru

Każdy pracownik zatrudniony na etat lub w oparciu o umowę zlecenie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i opłacania na nie składek. Stanowią one procent podstawy wymiaru. W przypadku pracowników podstawą wymiaru jest kwota brutto wynagrodzenia, w tym wszystkich dodatków pieniężnych. W wysokość podstawy wymiaru nie wlicza się m.in.:

 • wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby lub odbywania kwarantanny,
 • zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego,
 • świadczeń rehabilitacyjnych.

Może zdarzyć się, że wynagrodzenie nie jest wyrażane kwotowo, lecz prowizyjnie, stawką akordową czy godzinową. W tym wypadku podstawą wymiaru jest zadeklarowana przez pracownika kwota, która nie może być niższa niż płaca minimalna – w 2022 roku do 3010 zł brutto.

Składki na ZUS – limit 30 krotności

Istnieje także limit górny podstawy wymiaru, przy opłacaniu składek na ZUS przez pracownika. Podstawa nie może być wyższa niż 30 krotność przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Maksymalna podstawa wymiaru składek na ZUS w 2022 może wynieść zatem 177 660 zł. Limit ten nie obowiązuje jednak wobec:

 • składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Społecznych,
 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ubezpieczenia wypadkowego,
 • ubezpieczenia chorobowego.

Ile wynoszą składki na ZUS dla pracownika w 2022 roku?

Część składek opłacana jest przez pracodawcę, część płaci sam pracownik w następujących wymiarach:

 • składka emerytalna – pracownik 9,76% + pracodawca 9,76% = 19,52%
 • składka rentowa – pracownik 1,50% + pracodawca 6,50% = 8%
 • składka chorobowa – pracownik 2,45%
 • składka zdrowotna – 9%.

W przypadku składki zdrowotnej jej wysokość stanowi 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawdź nasz program do wystawiania faktur – Faktura VAT 20222 – więcej informacji na temat programu znajdziesz na naszej stronie. Możesz też pobrać wersję demo programu. Wersja demo działa przez okres 31 dni. Sprawdź nasz program do faktur.

Zobacz więcej najświeższych doniesień w kategorii aktualności.

 

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *