big-K24-min

Ważne terminy księgowe – marzec 2022

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> forma prawna firmy >> Ważne terminy księgowe – marzec 2022

Rozliczenia podatkowe i obowiązki księgowe to nie tylko złożenie deklaracji PIT-37 do końca kwietnia. W marcu również jest kilka istotnych terminów księgowych, których należy dochować. Kalendarium to szczególnie powinno zainteresować księgowych, kadrowych i przedsiębiorców.

7 marca 2022, poniedziałek

 • Złożenie deklaracji VAT-14 o należnej kwocie VAT w razie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych w lutym 2022 r.
 • Wpłata podatku dochodowego przy rozliczaniu się kartą podatkową za luty 2022.
 • Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego za luty 2022 od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. To też termin przekazania informacji CIT-7 podatnikom.
 • Złożenie deklaracji o wysokości dochodu z zysków CIT-NZ w lutym 2022, które nie zostały zrealizowane. A także wpłata podatku należnego, wykazanego w deklaracji.
 • Złożenie deklaracji ZUS DRA, opłacenie składki za luty 2022 przez samorządowe zakłady budżetowe i jednostki budżetowe.
Ważne terminy księgowe – marzec 2022
Źródło: pixabay.com

10 marca 2022, czwartek

 • Złożenie zgłoszenia INTRASTAT za luty 2022.

15 marca 2022, wtorek

 • Zapłata składek za luty 2022 – dotyczy pozostałych płatników składek, bez osób fizycznych, którzy opłacają składki za siebie, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 • Zapłata podatku od nieruchomości (lub I ratę) za 2022 rok. W przypadku, gdy podatek za cały rok nie przekracza kwoty 100 zł, podatnik musi zapłacić go w całości do 15 marca, w innym przypadku podatek płacony jest do 15. dnia każdego miesiąca, wedle decyzji urzędu gminy lub miasta.
 • Wpłata do PPK.
 • Zapłata podatku leśnego za marzec 2022.
 • Zapłata I raty podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej.

21 marca 2022, poniedziałek

 • Zapłata składek ZUS za luty 2022 – dotyczy osób fizycznych, niebędących jednocześnie osobą prawną oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
 • Wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych za luty 2022.
 • Zapłata przez płatników pobranych zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy za luty 2022.
 • Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty 2022.
 • Wpłata zaliczki na podatek pobranej za luty 2022 przez spółkę dominującą, która reprezentuje podatkową grupę kapitałową.
 • Wpłata na PFRON za luty 2022.
Ważne terminy księgowe – marzec 2022
Źródło: pixabay.com

25 marca 2022, piątek

 • Zapłata VAT za luty 2022.
 • Złożenie deklaracji VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty 2022.
 • Przesłanie JPK_V7M za luty 2022, w tym część ewidencyjna.
 • Zapłata akcyzy za luty 2022 wraz ze złożeniem deklaracji dla podatku akcyzowego.
 • Złożenie VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty 2022.
 • Przekazanie do PFRON dokumentacji dotyczącej dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za luty 2022.
 • Rozliczenie podatku cukrowego za luty 2022.
 • Rozliczenie podatku PSD-1 (od sprzedaży detalicznej) za luty 2022.
 • Przesłanie informacji VAT-UE o dokonywanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych w lutym 2022.

31 marca 2022, czwartek

 • Przekazanie szefowi KAS informacji o cenach transferowych TPR-C, której termin złożenia minął w grudniu 2021. Przekazanie informacji odbywa się drogą elektroniczną.
 • Złożenie do US oświadczenia o sporządzonej lokalnej dokumentacji cen transferowych, którego termin złożenia minął w grudniu 2021. Przekazanie informacji odbywa się drogą elektroniczną.
 • Przekazanie do PFRON wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalnych i rentowych za luty 2022 przez osoby niepełnosprawne, które prowadzą działalność gospodarczą.
 • Złożenie do ZUS informacji za 2021 o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w ramach ZUS ZSWA).
 • Złożenie deklaracji do rozliczenia VAT w ramach procedury importu VII-DO za luty 2022.
 • Wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska za 2021.
 • Wniesienie opłaty produktowej za produkty za 2021.
 • Przekazanie informacji rocznej do ZUS o umowach zawartych z nierezydentami za 2021 rok (ORD-U) przez podatników, dla których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Jeśli potrzebujesz programu księgowego zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną. Sprawdź nasz program do wystawiania faktur – Faktura VAT 2022 – pobierz. Możesz też pobrać wersję demo programu. Wersja demo działa przez okres 31 dni. Zachęcamy również do szerszego przejrzenia naszego bloga!

Bądź na czasie i sprawdzaj inne nasze aktualności.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *