big-K24-min

Zatrudniasz pracowników? Pamiętaj o PIT-11

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> Zatrudniasz pracowników? Pamiętaj o PIT-11

Jeśli zatrudniasz pracowników – bez względu na to, czy mają podpisaną umowę o pracę, umowę o dzieło czy umowę zlecenie – musisz pamiętać o formalnościach związanych z Urzędem Skarbowym. Nie chodzi tutaj wyłącznie o wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy, jednakże ma to związek z uzyskanymi przez pracowników dochodami.

Konieczność  złożenia deklaracji PIT-11 wynika z art. 39 ust.1, art.42 ust.2 pkt 1, art. 42e ust.6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.).

Pamiętaj, że PIT-11 dostarczasz nie tylko pracownikowi.  Wypełniony dokument musi trafić również do Urzędu Skarbowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika.

Do kiedy należy przesłać PIT-11?

Twoim obowiązkiem – jako pracodawcy – jest dostarczenie wypełnionego druku PIT-11, a więc informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Masz czas do końca lutego roku następującego po zakończonym roku podatkowym.

Pojawia się jeden wyjątek od tego terminu, związany z ustaniem w ciągu roku obowiązku poboru zaliczek przez płatników. Wówczas podatnicy (czyli pracownicy) mogą ubiegać się o wcześniejsze przesłanie PIT-11. Muszą tylko złożyć stosowny wniosek do płatnika, a ten zobowiązany jest w ciągu 14 dni wystawić deklarację. Zasada ta nie dotyczy jednak wypłacających należności z działalności wykonywanej osobiście czy z praw autorskich.

Jak złożyć PIT-11?

Zarówno w przypadku Urzędu Skarbowego, jak i pracownika, możesz zrobić to na kilka sposobów.

  • za pośrednictwem poczty

Jest to wygodna forma tym bardziej, że w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego. Oznacza to zatem, że przesłanie deklaracji ostatniego dnia miesiąca będzie jej złożeniem w terminie. Warto jednak pamiętać, by PIT-11 wysłać listem poleconym.

  • osobiście

PIT-11 można złożyć również osobiście, wręczając pracownikowi druk oraz pozostawiając deklarację w Urzędzie Skarbowym.

  • elektronicznie

Przesłanie PIT-11 jest możliwe również drogą elektroniczną. Warto jednak mieć świadomość, że dotyczy to wyłącznie tych pracodawców, którzy posiadają bezpieczny podpis elektroniczny.

PIT-40 zamiast PIT-11?

Są jednak przypadki, kiedy pracodawca dostarcza pracownikowi nie PIT-11 a PIT-40. Dotyczy to pracowników związanych stosunkiem pracy, którzy do 10 stycznia roku podatkowego przekazali pracodawcy PIT-12. Oznacza to, że z dogodności rozliczania podatku przez pracodawcę nie mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o dzieło.

Na podstawie PIT-12 płatnik składa w imieniu podatnika deklarację PIT-40 w terminie do końca lutego. Deklaracja musi trafić zarówno do pracownika, jak i Urzędu Skarbowego.

Dlaczego PIT-11 jest konieczny?

Deklaracja PIT-11 jest podstawą do rozliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym, którego obowiązek składania mija 30 kwietnia bieżącego roku podatkowego. Dlatego też pracodawcy muszą pamiętać o obowiązku jego składania. Jeśli nie zostanie on dopełniony, pracownik ma obowiązek złożyć deklarację roczną, zaś sam pracodawca będzie pociągnięty do konsekwencji podatkowych.

Sprawdź więcej porad z kategorii podatki.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *