big-K24-min

Dokument WZ – wydanie zewnętrzne. Co to jest wuzetka?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Dokumenty magazynowe >> Dokument WZ – wydanie zewnętrzne. Co to jest wuzetka?

Do dokumentów magazynowych sporządzanych przy dokonywaniu operacji związanych z obrotami towarów na magazynach należy m.in. potwierdzający tzw. wydanie zewnętrzne dokument WZ. Co to jest wuzetka, bo tak też mówi się potocznie na ten dokument? Sprawdź i dowiedz się, kiedy należy wystawić dokument księgowy WZ i co dokładnie powinien zawierać!

Co to jest wuzetka? WZ, czyli wydanie zewnętrzne

Osoba, która dotychczas nie miała okazji pracować na magazynie, może zastanawiać się,
co to jest wuzetka. Mianem tym określa się potocznie dokument magazynowy WZ potwierdzający tzw. wydanie zewnętrzne z magazynu. O tego typu wydaniu mówi się, gdy towar lub materiał przechowywany na magazynie, zostaje z niego wydany na zewnątrz, czyli np. do klienta docelowego lub kontrahenta, który postanowił go zakupić. Operacja ta wiąże się zazwyczaj ze sprzedażą, w związku z czym dokument WZ powinien odnosić się do odpowiadającej mu faktury i rodzić obowiązek podatkowy. 

Wydanie zewnętrzne – przykład 

Wydanie zewnętrzne zachodzi każdorazowo przy sprzedaży towaru do klienta lub kontrahenta docelowego. O takim wydaniu mówimy np. gdy towar wydawany jest z magazynu firmowego kurierowi celem przesłania do klienta sklepu internetowego, który dokonał jego zakupu. Wydaniem zewnętrznym nie nazywamy natomiast np. wydania towarów czy materiałów z magazynu na potrzeby wewnętrzne firmy czy też przesunięcia między magazynami w obrębie tej samej firmy. 

Kiedy i w jaki sposób wystawić dokument WZ?

Dokument WZ wystawia się za każdym razem, gdy towar lub materiały wydawane są z magazynu na zewnątrz, np. kurierowi, firmie transportowej dokonującej przewozu wydawanego towaru lub materiałów, czy kupującemu odbierającemu zakupiony towar bezpośrednio na magazynie. 

Dokument WZ wzór

Właściwie skonstruowany dokument WZ musi posiadać wymienione niżej elementy:

 • numer dokumentu magazynowego WZ, kolejny w biegu numeracji;
 • dyspozycję, czyli określenie operacji wydania z magazynu; 
 • datę sporządzenia dokumentu ;
 • informacje o magazynie, z którego wydawany jest towar lub materiały, np. numer inwentarzowy i adres magazynu; 
 • nazwę towaru i/lub materiałów – wg producenta lub nadaną wewnętrznie; 
 • indeks towaru i/lub materiałów – np. kod EAN, czy inne indywidualne ID; 
 • wydaną ilość – określoną w wybranej jednostce miary;  
 • jednostkę miary – właściwą dla specyfiki wydawanego towaru i/lub materiałów; 
 • cenę jednostkową – ujętą w walucie krajowej siedziby lub oddziału firmy; 
 • wartość całkowitą – wynikającą z przemnożenia ilości przez cenę jednostkową. 

Po przygotowaniu i wydrukowaniu, dokument WZ należy opatrzyć odpowiednimi podpisami. Powinny się na nim znaleźć odręczne i czytelne podpisy:

 • wystawiającego – osoby składającej dyspozycję wydania zewnętrznego z magazynu; 
 • osoby odpowiedzialnej za wydanie towaru – np. kierownika działu pakowania i wysyłek; 
 • osoby przyjmującej wydawany towar – np. kierowcy firmy transportowej, kuriera, kupującego dokonującej odbioru towaru bezpośrednio z magazynu, czy reprezentanta firmy kontrahenta dokonującego zakupy wydawanego towaru;

WZ księgowanie

W oparciu o ww. wskazówki dość łatwo samodzielnie przygotować szablon dokumentu WZ do wydruku i podpisania. Znacznie szybciej taki wzór dokumentu WZ można wygenerować jednak w programie do księgowania z magazynem. Tego typu narzędzie zawiera gotowe szablony dokumentów magazynowych, księgowych i not do wypełnienia danymi. Program do obsługi magazynu sklepu internetowego pozwala też częściowo zautomatyzować powtarzalne procesy, np. pobierać dane z listy kontrahentów. 

Wystawianie dokumentów WZ w programie

Korzystanie z programu do gospodarki magazynowej takiego jak Faktura2023 to wygoda i oszczędność czasu, jeśli chodzi o wystawianie dokumentów MM i innych dokumentów magazynowych. Niezbędny w średnich i większych firmach, a równie potrzebny w mikroprzedsiębiorstwach program, pozwala częściowo zautomatyzować pracę, przyspieszyć żmudne procesy związane z prowadzeniem dokumentacji obiegu magazynowego i dokonywać szczegółowych analiz celem ich optymalizacji. Dodatkowo, wystawiając dokumenty MM I inne w programie Faktura 2023 można też łatwo wygenerować JPK_MAG na życzenie Urzędu Skarbowego 

Program do wystawiania wz Faktura 2023 PRO

Szukasz programu do wystawiania WZ, PZ, RW, czy MM i sporządzania plików PK? Narzędziem, którego możesz użyć, jest prosty w obsłudze program Faktura 2024 PRO wypełniony praktycznymi funkcjami księgowymi i magazynowymi:  

 • proste i ekspresowe fakturowanie KSeF
 • sporządzanie KPiR, JPK, JPK_MAG oraz formularzy PIT. 
 • wystawianie not i dokumentów księgowych,
 • wystawianie dokumentów magazynowych, w tym dokumentu MM; 
 • integrację z systemami e-commerce i marketplace’ami…

… oraz wiele innych funkcji opisanych na stronie programu Faktura 2024 w wersji PRO. 

Nie wiesz, czy program sprawdzi się u Ciebie i potrzebujesz wystawić dokument MM na już? Skorzystaj z darmowego okresu próbnego, w trakcie którego możesz przetestować program Faktura 2024 PR!

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *