Najważniejsze zmiany w podatku VAT i w wystawianiu faktur w 2014 roku

Najważniejsze zmiany w podatku VAT i w wystawianiu faktur w 2014 roku

Do 31 grudnia 2013 roku Od 1 stycznia 2014 roku
Termin wystawiania faktur nie później niż w terminie do 7 dni od zrealizowania dostawy czy usługi nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana została dostawa towaru lub wykonana została usługa
Termin wystawiania faktur zaliczkowych nie później niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania całości lub części zapłaty od nabywcy najpóźniej 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy
Faktury zbiorcze obowiązywały nie obowiązują, ale przedsiębiorcy mogą dokumentować na podstawie jednej faktury sprzedaż dokonaną w ciągu miesiąca na rzecz jednego kontrahenta
Zbiorcze faktury za poprzedni miesiąc niedopuszczalne nogą być wystawiane do 15. dnia kolejnego miesiąca
Możliwość dokonywania zbiorczej korekty faktur niedopuszczalne dopuszczalne
Powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi
Termin wystawienia faktury przed dostawą lub realizacją usługi niedopuszczalne możliwe, do 30 dni przed terminem dostawy lub realizacji usługi
Termin powstania obowiązku podatkowego przy usługach polegających na stałej obsłudze przedsiębiorców z dniem otrzymania płatności, wynikającej z faktury VAT wystawionej za usługę w tym samym dniu, w którym zostanie wystawiona faktura za usługę
Szczegółowy opis umożliwiający dokładną identyfikację towaru lub usługi na fakturze zalecany obowiązkowy

Co musi znaleźć się na fakturze?

Duże zmiany od 1 stycznia 2014 roku zostały wprowadzone w zakresie wystawiania faktur VAT i informacji, jakie muszą się na takim dokumencie znaleźć.

Do 31 grudnia 2012 Rok 2013 Od 1 stycznia 2014 roku
Nazwa „Faktura VAT” wymagana niewymagana niewymagana
Miejsce wystawienia faktury niewymagane niewymagane niewymagane
Dane osobowe i podpis wystawcy faktury niewymagane niewymagane niewymagane
Faktury elektroniczne w zamian za faktury papierowe oraz kopie faktur w formie PDF niedopuszczalne dopuszczalne zalecane
Podpis odbiorcy faktury i korekty faktury zalecany opcjonalny niewymagany
Kwota faktury słownie niewymagana niewymagana niewymagana
Cena jednostkowa netto lub brutto dla każdej pozycji na fakturze opcjonalnie wymagana wymagana
Faktury proforma niezalecane niezalecane dopuszczalne
Data sprzedaży na fakturze wymagana niewymagana niedopuszczalna
Data dostawy towaru lub wykonania usługi opcjonalnie opcjonalnie wymagana
Data wystawienia faktury wymagana wymagana wymagana
Termin płatności zalecany zalecany wymagany
Forma płatności lub informacja o zapłacie zalecana zalecana wymagana
Oznaczenie oryginału i kopii dopuszczalne niedopuszczalne niedopuszczalne
Oznaczenie danych odbiorcy tylko w postaci numeru NIP niedopuszczalne dopuszczalne, przy fakturach uproszczonych do kwoty 450 zł dopuszczalne, przy fakturach uproszczonych do kwoty 450 zł

Wystawiaj poprawnie faktury Vat z naszym programem do faktur.