big-K24-min

VAT marża a odliczenie VAT – czy jest możliwe?

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Podatki >> VAT marża a odliczenie VAT – czy jest możliwe?

VAT marża to jedna z najmniej popularnych faktur. Prawo do wystawienia tego rodzaju dokumentu przysługuje tylko w kilku przypadkach. Zdarza się, że otrzymuje ją firma, która od innego podmiotu gospodarczego kupiła używany samochód. Sprawdź, jak przepisy traktują kwestię: VAT marża a odliczenia VAT!

Faktura VAT marża – kiedy można ją wystawić?

Procedurę VAT marża mogą zastosować podatnicy, którzy:

  • Świadczą usługi turystyczne,
  • Dokonują dostawy towarów używanych, dzieł sztuki lub przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Pod pojęciem marży rozumiemy kwotę różnicy pomiędzy ceną, którą płaci nabywca, a kwotą, którą sprzedawca zapłacił wcześniej za towar będący przedmiotem transakcji. Kwotę tę pomniejsza się o podatek VAT.

VAT marża a odliczenie VAT

W procedurze VAT marża sprzedający wystawia nabywcy fakturę bez naliczonego podatku VAT. W związku z tym kwestia: VAT marża a odliczenia VAT staje się dość oczywista. Skoro dokument nie zawiera podatku VAT, nabywca nie ma prawa do jego odliczenia.

Warto jednak zaznaczyć, że taka faktura znajdzie się w pełnej wartości w kosztach podatkowych. Jeśli faktura VAT marża dokumentuje zakup środka trwałego, daje podstawę do dokonania odpisów amortyzacyjnych – do obowiązującego ogólnie limitu 150.000 zł. Zakupiony na podstawie VAT marża środek trwały trafia do ewidencji środków trwałych w kwocie brutto. Od tej wartości początkowej podlega on amortyzacji.

Zakup samochodu a procedura marży

Faktury VAT marża wystawiane są dość często przy zakupie używanego samochodu od innego przedsiębiorcy. Nowy nabywca nie ma prawa do odliczenia VAT od takiej faktury. Zachowuje jednak pełne prawo do rozliczania kosztów jego eksploatacji.

Wydatki związane z eksploatacją samochodu to m.in.:

  • zakup paliwa do samochodu
  • zakup części samochodowych
  • ubezpieczenie samochodu
  • koszty napraw auta
  • koszty przeglądów technicznych
  • opłaty za przejazdy autostradą itp.

Fakt, że przedsiębiorca kupił auto na fakturę VAT marża, nie wpływa w żaden sposób na jego prawo do odliczenia VAT od powyższych wydatków, o ile oczywiście podatek ten zostały wykazany na fakturze dokumentującej ich nabycie.

Ważne! Procedura VAT marży dotyczy wyłącznie samochodów używanych, np. sprowadzanych z zagranicy w celu odsprzedaży. Nigdy natomiast nie ma zastosowania do zakupu pojazdów nowych.

Obowiązki sprzedawcy

Choć na fakturze VAT marża nie widnieje kwota podatku VAT i nabywca nie musi go płacić, obowiązek ten ma sprzedawca. Uwzględniając kwotę zakupu i kwotę zbycia towaru używanego, oblicza on podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego.

Dlaczego przedsiębiorcy sprzedający towary używane, w tym samochody firmowe, tak często sięgają po procedurę VAT marża, skoro teoretycznie nie jest ona korzystna dla kupującego? Dzieje się tak, ponieważ wystawienie faktury VAT marża jest dla takiego podatnika korzystniejsze niż przy zwykłej fakturze VAT. Oblicza bowiem podatek nie od całej sprzedaży, lecz od różnicy pomiędzy kwotą nabycia a kwotą zbycia. W rezultacie płaci znacznie mniejszy VAT i może zaproponować nowemu nabywcy niższą cenę pojazdu.

Ważne! Zasadniczo procedura VAT marża przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy nabywają towar w celu jego dalszej odsprzedaży. W dużej mierze korzystają z niej firmy zajmujące się sprowadzaniem aut z innych krajów Unii Europejskiej i sprzedażą ich w Polsce. Organy podatkowe traktują jednak dość liberalnie sytuacje, w których przedsiębiorca zakupił samochód na cele własnej działalności gospodarczej, a po jakimś czasie go sprzedał. Taka sprzedaż może być traktowana jako domyślna, organy podatkowe raczej nie kwestionują prawa do zastosowania procedury VAT marża w takich przypadkach. Warto przy tym zaznaczyć, że procedury VAT marża nie można zastosować przy sprzedaży samochodów importowanych, czyli sprowadzonych spoza krajów UE. Wyjątkiem są jedynie auta kolekcjonerskie.

Udostępnij ten artykuł:
Anna Kruk
Anna Kruk
Artykuły: 37

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *