big-K24-min

Zasady wystawiania faktur VAT w 2023

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Faktury >> Zasady wystawiania faktur VAT w 2023

Zasady wystawiania faktur VAT w 2013. Zobaczcie, co się zmieniło w przepisach od stycznia 2013 r.!

Co zmieni się w zasadach wystawiania faktur VAT w 2013 roku?

  • określenia na fakturach

Zamiast nazwy „Faktura VAT” można stosować nazwę „Faktura”.

Czy można nadal drukować napis FAKTURA VAT?
Teoretycznie oczywiście tak, bowiem przepisy nie wprowadziły zakazu w tym zakresie. Warto jednak pamiętać, że pozostawienie napisu w formule przed zmiany stanowiło sygnał dla naszych kontrahentów i dla fiskusa, że nie wprowadziliśmy w życie nowych przepisów dotyczących faktur! A to już ma bardzo doniosłe konsekwencje, ponieważ stosowanie oprogramowania w wersji nie przystosowanej do nowych przepisów oznacza również niespełnienie warunku kontroli autentyczności faktury, jej integralności oraz utworzenia wiarygodnej ścieżki audytu. A to już oznacza odpowiedzalność karno-skarbową.

Nie musimy używać nazw „Oryginał” i „Kopia” (w przepisach jest mowa o sformułowaniu „pierwszy egzemplarz”, „drugi egzemplarz”). Faktury wystawiane od  stycznia 2013 w naszym programie nie mają zapisów o Oryginale i Kopii. Możliwa jest natomiast numeracja egzemplarzy (opcjonalnie) w naszej aplikacji.

  • adnotacje na fakturach

Zlikwidowane zostaną określenia „Faktura VAT marża” i „Faktura VAT-MP”, występujące do tej pory na fakturach. Zastąpią je „Faktura metoda kasowa”, a w przypadku marży, wystawiający będzie musiał dopisać odpowiednią adnotację na fakturze: „samofakturowanie”, „procedura marży (w przypadku biur podróży, towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotach kolekcjonerskich i antykach) oraz „odwrotne obciążenie”.

  • faktury za paliwo

Nie będzie wymagany numer rejestracyjny pojazdu na fakturach za paliwo.

  • faktury zaliczkowe

Faktury zaliczkowe od 2013 nie będą już musiały zawierać informacji o umowie, do której została pobrana zaliczka.

  • faktury na czynności zwolnione

Od 1 stycznia 2013 przedsiębiorcy nie będą już mieli obowiązku wystawiania faktur, dokumentujących czynności zwolnione.

  • faktury w imieniu i na rzecz podatnika

Upoważnione osoby trzecie będą miały możliwość wystawiać faktury VAT w imieniu podatnika oraz na jego rzecz.

  • faktury na żądanie

W 2013 roku okres, w którym firma ma obowiązek wystawić fakturę na żądanie klienta, zostanie unormowany.

  • faktury elektroniczne

Dotychczas odbiorca nie miał obowiązku akceptowania faktur elektronicznych i mógł wymagać tradycyjnych faktur papierowych. Od 1 stycznia odbiorca będzie musiał zaakceptować taką formę faktury, będzie mógł to jednak zrobić w dowolny wybrany przez siebie sposób. Autentyczność pochodzenia faktury będzie mogła być zapewniana dowolnymi kontrolami biznesowymi.

Wysokość stawek VAT w 2013

Oprócz zmian w ogólnych zasadach wystawiania faktur VAT zmieni się również inna ważna kwestia – wysokość samych stawek VAT. Podstawową stawką pozostaje 23 %, podniesiony zostanie natomiast VAT na sprzedaż napojów wytwarzanych z naparu kawy i herbaty i na wyroby sztuki ludowej (z 8 do 23%). Mimo zapowiedzi nie wzrośnie wysokość podatku na dania gotowe i sprzedaż lodów. Podobnie jak w latach wcześniejszych, w roku 2013 będą obowiązywać stawki podatku VAT w wysokości 0%, 5%, 8% i 23%. Rolnikom ryczałtowym będzie przysługiwał zryczałtowany zwrot podatku w wysokości 7%, zaś taksówkarze będą mogli wybrać opodatkowanie ryczałtem w wysokości 4%. Nie oznacz to jednak, że zmian nie będzie. Nowelizacja ustawy, która w dużej mierze ma wejść w życie od kwietnia 2013 r. zakłada bowiem istotne zmiany w załącznikach. – pisze eGospodarka.pl. Więcej tutaj.

Termin wystawienia faktury VAT w 2013

1 stycznia 2013 termin wystawiania faktur zostanie wydłużony do maksymalnie 15 dni od zakończenia miesiąca, w którym wykonano daną usługę bądź dostarczono kontrahentowi towar. Wyjątkiem jest sytuacja, w której firma otrzyma zaliczkę lub całość kwoty przed wykonaniem usługi / dostarczeniem towaru. Wówczas faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 dni od zakończenia miesiąca, w którym klient dokonał wpłaty.

Warto także zwrócić uwagę, że zmiana ta ciągnie za sobą kolejną – rozdzielenie momentu powstania obowiązku podatkowego od terminu wystawienia faktury.

Faktury VAT zbiorcze w 2013

W 2013 roku zyskamy możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Dokumenty te będzie można wykorzystać np. w sytuacjach, gdy klient zamawia u nas towary lub usługi częściej niż raz w miesiącu. Zaletą rozwiązania jest oszczędność czasu, poświęcanego na wystawianie faktur, ponieważ ich ilość w przypadku wielu firm może się znacząco zmniejszyć.

Faktury VAT uproszczone w 2013

W 2013 roku zostaną wprowadzone faktury uproszczone. Ta zmiana ma na celu dostosowanie polskich przepisów do unijnej dyrektywy dotyczącej VAT. Faktura uproszczona będzie mogła być wystawiana w przypadku towarów i usług, których łączna wartość nie przekroczy kwoty 100 euro lub jej równowartości w walucie krajowej (w Polsce będzie to 450 zł).

Faktury VAT wewnętrzne w 2013

Faktury wewnętrzne zostaną całkowicie wyeliminowane, ponieważ prawo unijne w ogóle nie przewiduje możliwości wystawiania takich dokumentów.

Noty korygujące do faktur VAT w 2013

Od 1 stycznia 2013 znikną także noty korygujące do faktur VAT. Korygowanie błędów na fakturze będzie możliwe ze strony firmy, która wystawiła fakturę, niezależnie od tego, czego dotyczy dana korekta.

Linki:

Nowe Rozporządzenie MF w sprawie faktur VAT zostało już oficjalnie opublikowane. Prosimy zapoznać się z pełną treścią rozporządzenia w formacie PDF.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1552

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *