big-K24-min

Zmiany w fakturze ustrukturyzowanej od 1 września 2023 r.

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Zmiany w fakturze ustrukturyzowanej od 1 września 2023 r.

Zmiany w fakturze ustrukturyzowanej mają ułatwić polskim podatnikom wdrożenie systemu KSeF i przygotowanie się na obowiązkową e-fakturę. Sprawdź, co nowego znalazło się w nowej strukturze FA(2) i jak fakturować po nowemu.

Obowiązkowy system KSeF – nie musisz już czekać na integrację

Obecnie dobrowolny, Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy już w 2024 r. Pierwszą grupą objętą wymogiem stosowania faktury ustrukturyzowanej będą czynni podatnicy VAT. Dla nich system KSeF będzie obowiązkowy od 1 lipca 2024 r. Nieco więcej czas na wprowadzenie zmian mają nieVAT-owcy – nowy wymóg obejmie ich od 1 stycznia 2025 r.

Długo oczekiwane zmiany w fakturze ustrukturyzowanej, a co za tym idzie wprowadzenie wersji FA(2), będą ostatnimi zmianami przed wprowadzeniem obowiązkowego KSeF. Dla podatników, którzy w związku z planami ustawodawcy czekali z integracją swoich programów z rządowym systemem, oznacza to możliwość działania.

Zmiany w fakturze ustrukturyzowanej od 1 września 2023 roku

Nowa struktura e-faktury obowiązuje od 1 września 2023 r. i obejmuje kwestie, których nie precyzowała poprzednia wersja FA(1). Już jest ona dostępna do pobrania na rządowej stronie podatki.gov.pl.

Najważniejsze zmiany w fakturze ustrukturyzowanej:

 • w polu NumerKSeF zmieniono strukturę numeru nadawanego przez KSeF po prawidłowym przetworzeniu faktury;
 • w polu TNrVatUE dodano odrębny rodzaj numeru identyfikacyjnego dla kontrahentów unijnych;
 • zmieniono zakresu pola TNrNRB dotyczącego rachunków bankowych (można wskazać rachunek krajowy lub zagraniczny);
 • wprowadzono nową prezentację danych dot. adresów sprzedawcy i nabywcy;
 • dodano możliwość opcjonalnego podania kodu SWIFT w polu NrRBPL;
 • w polu TPodmiot zmodyfikowano sposób prezentacji danych identyfikujących podmioty występujące na fakturze;
 • w polu TKwotowy określono dokładny wzorzec wartości oraz umożliwiono w polu TKwotowy2 wskazanie cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku;
 • dodano nowe pole NrWiersza – umożliwia ono wskazanie w elemencie schematu DodatkowyOpis danych dotyczących poszczególnych pozycji faktury;
 • w polu WZ ograniczono do 1000 numerów dokumentów magazynowych WZ związanych z fakturą;
 • usunięto pole TNrRBZagr, które dotyczyło rachunku bankowego zagranicznego;
 • wprowadzono pole OpisRachunku – pozwala ono na wskazanie dodatkowych danych dotyczących rachunku bankowego;
 • w polu P_19 zmodyfikowano konstrukcję elementu dot. sprzedaży dokonywanej przez podatników zwolnionych, służącego do wskazania podstawy zwolnienia z VAT;
 • dodano polę IDnabywcy, które pozwala na identyfikację skorygowanych danych nabywców (dot. faktur z wieloma nabywcami);
 • dodano pole P_11Vat pozwalające na wskazanie kwoty podatku VAT zgodnie z art. 106e ust. 10 ustawy;
 • w polu P_15ZK (dedykowanym dla korekt faktur zaliczkowych lub rozliczeniowych) można już wskazać stan kwoty zaliczki lub pozostałej kwoty do zapłaty w stanie sprzed korekt;
 • wprowadzono zmianę w polu KursWalutyZK – usunięto pole dotyczące kursu na poziomie faktury zaliczkowej;
 • wprowadzono nowe pole KursWalutyZ, w którym można określić kurs waluty do wyliczenia VAT, jeśli faktura walutowa dokumentowała jedną zaliczkę otrzymaną w tej samej dacie;
 • w polu DaneFaKorygowanej dodano elementy dotyczące faktur pierwotnych wystawionych poza KSeF;
 • usunięto pola LiczbaWierszyFaktury i FaWiersz w zakresie sum kontrolnych;
 • w polu FaWiersze dotyczącym danych na fakturach korygujących wprowadzono zmianę – dodano w pole znacznika stanu przed;
 • w polu P_10 można wskazać rabaty nieuwzględnione na fakturach wystawionych od kwot brutto;

Ważne!

Wraz ze zmianą w fakturze ustrukturyzowanej nastąpiła zmiana kodu oraz wariantu schematu w XML z FA(1) na FA(2). Oznacz to, że od 1 września 2023 r. wyłącznie faktury wystawione zgodnie z nową strukturą są prawidłowo przetwarzane przez system KSeF.

Jak przekazywać faktury do KSeF – poznaj program Faktura VAT 2023

Praca z Krajowym Systemem e-Faktur możliwa jest na dwa sposoby: za pomocą rządowej aplikacji lub systemu księgowego zintegrowanego z KSeF. Przedsiębiorcy korzystający z funkcjonalnych programów finansowo-księgowych zdecydowanie chętniej decydują się na tę drugą opcję.

Cieszący się dużą popularnością system finansowo-księgowy Faktura VAT 2023 pozwala na sprawy i wygodny eksport faktur do systemu KSeF. Aby wykonać taką operację w programie, wystarczy w zakładce „Faktury” kliknąć ikonę „Lista dokumentów”. Następnie zaznaczyć wszystkie lub wybrane dokumenty, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać „Eksport” -> „Do KSeF FA(2) XML”.

Program Faktura VAT 2023 jest na bieżąco aktualizowany zgodnie z wytycznymi ustawodawcy. Dzięki temu masz pewność, że zawsze operujesz dokumentami rzetelnie i prawidłowo.

Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *