big-K24-min

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. Uwaga, zmiany!

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Aktualności >> Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. Uwaga, zmiany!

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. znowu pójdzie w górę! W połowie września rząd przyjął projekt, zgodnie z którym od początku roku limity te mają znacznie wzrosnąć. W połowie 2024 roku planowana jest kolejna podwyżka. Sprawdź, ile wyniesie minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. oraz jak przelicza się kwoty brutto na netto.

Czym jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie to najniższa kwota, jaką pracodawca musi wypłacić osobie zatrudnionej na umowie o pracę. Przepisy prawa określają zasady ustalania, wypłacania i obliczania minimalnego wynagrodzenia. Wyznaczony przez ustawodawcę limit wpływa nie tylko na comiesięczne wypłaty wynagrodzeń pracowników, ale też na szereg innych czynników, m.in. kwotę wolną od podatku, minimalną stawkę godzinową, wysokość niektórych dodatków itp.

Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia z założenia ma chronić pracowników przed wyzyskiem ze strony pracodawcy. Zasady te obejmują też osoby wykonujące swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, minimalne wynagrodzenie pobiera w Polsce około 13% zatrudnionych (1,5 mln osób). To dość wysoki wskaźnik, gdy weźmiemy pod uwagę dane z innych krajów Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi UE, na terenie Wspólnoty za minimalne wynagrodzenie pracuje co dziesiąty zatrudniony.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. w górę

W połowie sierpnia rząd w projekcie rozporządzenia zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej. Miesiąc później Rada Ministrów przyjęła tego nowy akt prawny w zaproponowanym kształcie.

W związku z tym, minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. wyniosą:

4242 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.

4300 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.

27,70 zł – minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r.

28,10 zł – minimalna stawka godzinowa od 1 lipca 2024 r.

W porównaniu do obecnych wartości, minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 r. wzrosną odpowiednio o 642 zł i 2,20 zł.

Jak wskazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, będące autorem projektu rozporządzenia, w przypadku gdy prognozowany na rok następny wskaźnik cen wynosi co najmniej 105%, konieczne jest ustalenie dwóch terminów zmiany minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej – odpowiednio 1 stycznia i 1 lipca.

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. – kwoty netto

Zarówno minimalne wynagrodzenie, jak i minimalna stawka godzinowa określone w ustawie zawsze podawane są w kwotach brutto. Z oczywistych względów pracownicy i zleceniobiorcy nie dostaną do ręki dokładnie takiej kwoty. Wartości brutto muszą zostać obniżone o składki ZUS oraz o podatek dochodowy. Ile zatem wynoszą limity netto od nowego roku?

Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. netto w założeniu, że pracodawca odprowadza za pracownika: składkę emerytalną, chorobową, rentową, zdrowotną:

3 221,98 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r.

3 261,53 zł – minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.

Około 25 zł – minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2024 r.

Około 26 zł – minimalna stawka godzinowa od 1 lipca 2024 r.

Uwaga! Należy pamiętać, że ostateczna kwota netto, jaką pracownik otrzyma po zakończeniu miesiąca od swojego pracodawcy, zależy od różnych czynników. To m.in. praca poza miejscem zamieszkania, złożenie pracodawcy PIT-2 czy autorskie koszty uzyskania przychodów. Powyższe wartości mogą więc nieco odbiegać od kwot, jakie otrzyma w 2024 r. konkretny pracownik.

Wystawianie umów o pracę i cywilnoprawych w Programie do umów

Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej w 2024 r. będzie wymagała od wielu pracodawców podpisania aneksów do obecnych lub wystawienia nowych umów. Obowiązek ten okazuje się znacznie łatwiejszy do spełnienia z funkcjonalnym oprogramowaniem. W celu usprawnienia procesu wystawiania tego rodzaju dokumentów powstał Program do umów. W prosty i szybki sposób wygenerujesz za jego pomocą umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, a także rachunki.

Minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2024 w programie do umów
Udostępnij ten artykuł:
Rafal Morawski
Rafal Morawski
Artykuły: 1555

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *