big-K24-min

Zarządzanie umowami w firmie, wzory umów

STRONA GŁÓWNA >> Blog >> Firma >> Zarządzanie umowami w firmie, wzory umów

Prowadząc działalność gospodarczą niemal cały czas podpisuje się jakieś umowy – czy to z innymi firmami i jednostkami organizacyjnymi, czy osobami fizycznymi, np. pracownikami. Efektywne zarządzanie umowami w firmie wymaga znajomości przynajmniej wachlarza dostępnych ich rodzajów, ale także charakterystyki i zasad ich zawierania. Te właśnie przybliżamy w artykule, w którym umieściliśmy też odnośniki do bardziej szczegółowych wpisów, zawierających przydatne wzory umów z omówieniem. Poznaj znane operacje gospodarcze oraz odpowiadające im dokumenty.   

Umowy z osobami fizycznymi

W firmie podpisuje się m.in. umowy z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Z ludźmi, którzy nie prowadzą własnych firm, najczęściej spisuje się umowy takie jak:

Umowa zlecenie

Umowę zlecenie zawiera się w przypadku, gdy jej przedmiotem ma być proces wykonywania jakiejś czynności, na przykład

  • administracja stroną internetową (publikacja newsów, dokonywanie bieżących zmian);  
  • praca na budowie (prace murarskie, asysta i prace porządkowe); 
  • dostarczanie zamówień (bieżąco napływających np. do pizzerii)

Zlecenie jest osadzone w czasie i to za jego poświęcenie należy się wynagrodzenie. Minimalną stawkę godzinową, jaka obowiązuje w przypadku tej formy umowy, określa Rada Ministrów – ulega ona bowiem waloryzacji raz do roku.

> Sprawdź aktualny kalkulator umowy zlecenia

Umowę zlecenie należy ozusować, jeśli Zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń – dotyczy to większości przypadków zawierania takich umów. Przeczytaj więcej na ten temat w artykule Umowa zlecenia a składki ZUS.

Umowa o dzieło 

Kolejnym rodzajem umowy, którą można zawrzeć z osobą fizyczną, jest umowa o dzieło. Podpisuje się ją w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia ma być określony efekt działania, nazywany Dziełem, na przykład:

  • wykonana strona internetowa (opublikowany news, dokonana aktualizacja na stronie);
  • ukończony etap budowy (np. stan surowy otwarty, oczyszczony plac)
  • dostawa określonego zamówienia (jednorazowa, .

W takiej umowie również określa się termin przekazania dzieła i warunki, w jakich ma powstać. Wykonawca we własnym zakresie decyduje zazwyczaj, w jakim czasie przed tym terminem je wykona. Należność za dzieło nie podlega żadnym regulacjom, tak jak w przypadku umowy zlecenie.

> Sprawdź aktualny kalkulator umowy o dzieło

Formy zatrudnienia 

Powyższe umowy mają odniesienie do sytuacji o charakterze jednorazowym, czy tymczasowym. W przypadku, gdy chce się zawrzeć umowę z osobą fizyczną na dłużej, mowa będzie już raczej o formach zatrudnienia. Na efektywne zarządzanie umowami w firmie pozwoli znajomość następujących opcji

Umowa o Pracę

Klasyczną Umowę o Pracę zawiera się, gdy chce się zaangażować jakąś osobę w rozwój firmy na dłuższy czas. Jej nawiązanie skutkuje oczywiście uzyskaniem statusu pracodawcy i związanymi z tym konsekwencjami. Taka umowa jest bezwzględnie objęta ZUS i podlega pod przepisy Kodeksu Pracy, które nakładają na przedsiębiorstwo wiele obowiązków względem pracownika.  

Umowa b2b

Umowa b2b to umowa między firmą, a firmą. Chcąc zawrzeć ją z osobą fizyczną, należy przekonać ją do założenia działalności. Nie każdy kandydat do współpracy będzie zainteresowany tą opcją, bo wiąże się m.in. z samodzielnym odprowadzaniem składek ZUS i rozliczaniem się z podatku. Mimo to, kontrakt b2b jest jedną z najwygodniejszych form zatrudnienia dla pracodawcy. Warto

Umowa kontraktowa

Ta nietypowa umowa jest rozwiązaniem pośrednim pomiędzy Umową o pracę, a umową zlecenie. Kontrakt menadżerski, bo tak też się go określa, podpisuje się zazwyczaj ze specjalistami i osobami na stanowiskach wyższego szczebla, o dużej dozie samodzielności. Od takiej umowy odprowadza się przeważnie ZUS jak od Umowy o Pracę, o ile nie występują przesłanki do zwolnienia. Nie podlega jednak przepisom Kodeksu Pracy.

Zarządzanie umowami w firmie

Po omówieniu umów, które można zawierać z osobami fizycznymi, pora przejść do tych, które dotyczą współpracy z innymi firmami i podmiotami prawnymi. Będą to Umowa o wykonanie prac i o świadczenie usług, stanowiące odpowiedniki umów o dzieło i zlecenia.
Ponieważ umowy te zawierane są między dwiema firmami, strony samodzielnie ustalają wszystkie warunki współpracy. Oczywiście, muszą być zgodne z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, przepisami podatkowymi i innymi dotyczącymi ich regulacjami. 

Inne umowy, jakie mogą być przydatne w firmie

Zarządzanie umowami w firmie obejmuje też często sporządzanie, negocjowanie i zawieranie innego typu umów. Poniżej zebraliśmy te, które dotyczą najczęściej spotykanych operacji gospodarczych w większości przedsiębiorstw. 

Umowa najmu lokalu użytkowego 

Taką umowę zawiera się w przypadku, gdy wynajmuje się powierzchnię biurową, magazyn, garaż, czy halę produkcyjną. Podpisuje się ją z bezpośrednim właścicielem lub zarządcą nieruchomości – przy czym może to być zarówno osoba fizyczna, jak i firma, czy podmiot prawny. Wynagrodzeniem z tytułu najmu lokalu jest czynsz.

Umowa dzierżawy gruntu lub budynku

Od wyżej wspomnianej umowy najmu różni się tym, że dzierżawca ma prawo nie tylko do użytkowania, ale i pobierania pożytków z nieruchomości, a prościej ujmując – zysków, które może przynosić. Umowa dzierżawy dotyczy z tego względu zazwyczaj gruntów i budynków, których części da się dodatkowo wynająć. 

Umowa komisu

Taką umowę podpisuje się w przypadku wzięcia przedmiotów w tzw. komis, dlatego dotyczy ona jedynie osób prowadzących tego typu działalność. Wszystkie szczegóły na temat tej umowy umieściliśmy w dedykowanym jej artykule. 

Przydatne wzory umów z omówieniem 

Chcesz sprawdzić, czym charakteryzują się wymienione umowy i jak się je sporządza? We wpisach poświęconych każdej z nich, znajdziesz przydatne wzory umów z omówieniem. Mamy nadzieję, że ułatwią Ci one efektywne zarządzanie umowami w firmie i zawieranie samych korzystnych dla Ciebie kontraktów!

‘Wszystkie umowy w firmie rozliczysz szybko i wygodnie przy pomocy naszego prostego programu do fakturowania Faktura VAT 2024 PRO. Możesz testować go przez 31 dni całkowicie za darmo – pobierz wersję demo programu już teraz!

Udostępnij ten artykuł:
Sylwia Łysak
Sylwia Łysak
Artykuły: 41

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *